This service does not collect, use, or share location data


Service: Seznam.cz
Status: DECLINED
Changes: 3
Source: link
Author: Mask In The Mask (10391)


<p>Společnost Seznam.cz (včetně naší domény imedia.cz) neshromažďuje, neuchovává a nesdílí informace o koncových uživatelích, včetně IP adres, jedinečných identifikátorů uživatelů nebo informací umožňujících osobní identifikaci získané na našich stránkách nebo aplikacích, i na stránkách a aplikacích našich partnerů, se kterými jsme propojeni, bez předchozího souhlasu.</p>


Comments:
No comments found


We track editorial changes to analyses and updates to a point's status and display the previous versions here as part of an effort to promote transparency regarding our curation process.

Version 1: 2021-01-08 17:18:22 UTC by Agnes_de_Lion (20760)

Previous Title: No changes recorded

Updated Title: No changes recorded

Previous Analysis: No changes recorded

Updated Analysis: No changes recorded

Previous Status: APPROVED

Updated Status: DECLINED

Version 2: 2020-12-15 11:41:30 UTC by michielbdejong (6)

Previous Title: No changes recorded

Updated Title: No changes recorded

Previous Analysis: No changes recorded

Updated Analysis: No changes recorded

Previous Status: PENDING

Updated Status: APPROVED

Version 3: 2020-04-20 08:57:24 UTC by Mask In The Mask (10391)

Previous Title:

Updated Title: This service does not collect, use, or share location data

Previous Analysis:

Updated Analysis: Generated through the annotate view

Previous Status:

Updated Status: PENDING