Terms of Service; Didn't Read

“I have read and agree to the Terms” is the biggest lie on the web. We aim to fix that.

Welcome to our edit tool

Using this online tool, you can help to update the content of the ToS;DR website. Below are the most recent changes people made. Above, you see the menu bar, where you can for instance navigate to the list of services, or to the points search page.

How it works

A service is a website or online application, for instance YouTube. A case is an individual remark that can form part of the review of a service, for instance "you need to be 13 years old to use this service". A point links a case to a service, for instance "you need to be 13 years old to use YouTube". A topic is a search tag for cases.

To review a service's terms and conditions, first make sure the service is listed, and add it if not. Then read the actual terms and policies you have to agree to to use this service, and make a note about anything that you find remarkable. Find the existing case for each of these review remarks, or create it if necessary, and create a point to add that case as a remark in the review of the service. Use the checklist to see if you forgot to review any aspects.

Then you need to wait for a curator to approve your changes, after which your review will show up on https://tosdr.org, will be picked up by the ToS;DR browser extensions, and included in DuckDuckGo's Privacy Grade, for which our API is one of several input factors. For services whose terms and policies are tracked by ToSBack, you can try out our experimental annotate view.

This tool is still very much under construction, and has bugs. Please open a github issue for anything you think should be improved.

Examples (see all):

yfrog

  •  yfrog - the social image share service of ImageShack
N/A

TV Tropes

N/A

Chevereto

N/A

Recent changes:

daveman1024: 20/04/19 - 13:23
--- text: - - " Skip to content <ul>\n<li> Beoordeeld met een 9+ &nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp.\nBel <u>088-122 1221 </u> of stuur een <u>e-mail</u>&nbsp;voor meer informatie </li>\n</ul>\n<ul>\n</ul>\n<ul>\n<li> Nederlands <i>\n</i>\n<i>\n</i>\n<ul>\n<li>\n<i>\n</i> Nederlands</li>\n<li>\n<i>\n</i> English</li>\n</ul>\n</li>\n<li> Inloggen </li>\n<li> €&nbsp;0,00 <strong>0</strong>\n<ul>\n<li>\n<p>Geen producten in je winkelmand.</p>\n</li>\n</ul>\n</li>\n</ul>\n<ul>\n<li> Beoordeeld met een 9+ &nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp.\nBel <u>088-122 1221 </u> of stuur een <u>e-mail</u>&nbsp;voor meer informatie </li>\n</ul>\n<ul>\n<li>\n<strong>0</strong> Winkelmand <p>Geen producten in je winkelmand.</p>\n</li>\n</ul>\n<ul>\n</ul>\n<ul>\n<li>Home</li>\n<li>Vliegschool<i>\n</i>\n<ul>\n<li>Onze vliegschool</li>\n<li>Helikopter proefles</li>\n<li>Privé brevet PPL(H)</li>\n<li>Commercieel brevet CPL(H)</li>\n<li>Flight Instructor FI(H)</li>\n<li>Flight Examiner FE(H)</li>\n<li>Brevet conversie</li>\n<li>Type ratings</li>\n<li>Helikopterverhuur</li>\n</ul>\n</li>\n<li>Helikoptervluchten<i>\n</i>\n<ul>\n<li>Privé <ul>\n<li>Helikopter rondvluchten</li>\n<li>Bruidsvluchten</li>\n<li>Culinaire vluchten</li>\n<li>Tulpenvluchten</li>\n</ul>\n</li>\n<li>Zakelijk <ul>\n<li>Helikopter rondvluchten</li>\n<li>VIP vervoer per helikopter</li>\n<li>Helikopter events</li>\n<li>Helikopter bij festivals</li>\n<li>F1 Spa Francorchamps</li>\n<li>Foto- en filmvluchten</li>\n<li>Inspectievluchten</li>\n</ul>\n</li>\n</ul>\n</li>\n<li>Over HeliCentre<i>\n</i>\n<ul>\n<li>Over HeliCentre</li>\n<li>Helikoptervloot</li>\n<li>Team HeliCentre</li>\n<li>Waarom kiest u HeliCentre</li>\n<li>FAQ: Veelgestelde vragen</li>\n<li>Algemene veiligheid</li>\n<li>Referenties</li>\n<li>HSE beleid</li>\n<li>Algemene Voorwaarden</li>\n</ul>\n</li>\n<li>Shop</li>\n<li>Contact</li>\n<li>\n<i>\n</i>\n<ul>\n<li>\n<i>\n</i>\n</li>\n</ul>\n</li>\n</ul>\n<ul>\n<li>\n<i>\n</i> Menu </li>\n</ul> Privacy &amp.\ncookie policy\n<p>HeliCentre respecteert de privacy van bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de (persoonlijke) informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.\nVerwerking van de (persoons)gegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de wet stelt.</p>\nDoeleinden van de gegevensverwerking\n<p>Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties.\nVoor het verwerken van de gegevens die via de formulieren worden ingevuld gebruiken we GravityForms in WordPress of via Mailchimp.\nGegevens die worden opgevraagd via formulieren op onze website zijn nodig voor bovenstaande redenen.\nIndien de persoonsgegevens niet worden verstrekt, kunnen we geen contact opnemen of, in het geval van een nieuwsbriefinschrijving, je informeren over onze diensten en activiteiten.</p>\n<p>Als je een contact-/offerte-, sollicitatie- of nieuwsbrief formulieren op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.\nWe hanteren daarbij de volgende bewaartermijnen:</p>\n<p>Contactformulier (via Gravity Forms): 1 jaar</p>\n<p>Sollicitatie (via Gravity Forms): 1 jaar</p>\n<p>Nieuwsbrief (via Mailchimp): Tot het moment van uitschrijving voor de nieuwsbrief.</p>\n<p>Overige formulieren: (via Gravity Forms): 1 jaar</p>\nBeveiliging\n<p>Alle gegevens die je met HeliCentre uitwisselt via onze website, worden versleuteld met SSL beveiliging op basis van het HTTPS protocol.</p>\nBezoekgegevens en Google Analytics\n<p>Wij maken gebruik van Google Analytics om algemene bezoekgegevens bij te houden.\nDe gegevens worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.\nTevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.\nOok hebben wij Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld, zodat IP-adressen geanonimiseerd worden en gegevens over een beveiligde verbinding gestuurd worden.</p>\n<p>Met Google hebben wij een verwerkersovereenkomst.\nDe statistische gegevens worden overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in Europa en de Verenigde Staten.\nLees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.\nVoor informatie over hoe Google compliant is aan de GDPR heeft Google specifieke pagina’s: <u>Google Cloud en de GDPR en wat Google doet op het gebied van databescherming</u>.</p>\n<p>Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken.\nGoogle kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.\nWij hebben hier geen invloed op.</p>\n<p>Graag wijzen we je er expliciet op dat deze gegevens door HeliCentre nooit te herleiden zijn naar jou als persoon of individu, uitgezonderd situaties waarin je jezelf via één van de formulieren op de website als persoon identificeert.\nDit kan bijvoorbeeld door een e-mail adres achter te laten wanneer je je inschrijft voor de nieuwsbrief.\nIn dergelijke gevallen is je bezoekgedrag te koppelen aan de ingevulde gegevens.</p>\n<p>De door HeliCentre verzamelde gegevens worden niet aan derden verstrekt.</p>\nHotjar\n<p>Met de tool Hotjar kunnen we zien waar we bezoekers op de website klikken en in welke mate bezoekers naar beneden scrollen op pagina’s.\nDeze gegevens worden volledig geanonimiseerd en zijn dus niet naar personen te herleiden.</p>\nProfilering\n<p>Op basis van gedrag op de website worden met marketinglijsten profielen aangemaakt, zodat we bezoekers op andere sites relevante advertenties kunnen tonen op basis van de marketingcookies.\nHiermee krijg je als bezoeker relevante advertenties te zien, aangezien dit aansluit bij je eerder getoond gedrag op de website.\nHiermee hopen we je nog beter te kunnen informeren over onze diensten en artikelen.\nDeze gegevens zijn niet te herleiden naar een specifiek persoon.</p>\nVerwerkersovereenkomst\n<p>Met alle bedrijven die gegevens van ons verwerken hebben we een verwerkersovereenkomst getekend.\nHierin is o.a.\nvastgelegd waar de persoonsgegevens voor mogen worden verwerkt en welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden waar de persoonsgegevens worden opgeslagen.\nOok staat hierin dat de degenen die de gegevens verwerkt, hier vertrouwelijk mee om moet gaan en niet op eigen houtje voor een heel ander doel mag gaan verwerken dan in de verwerkersovereenkomst staat.</p>\nInzage, correctie en recht van verzet\n<p>Indien je een relatie met ons bedrijf hebt, heb je na schriftelijk verzoek de mogelijkheid je persoonlijke gegevens in te zien.\nIndien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.\nVerder heb je het recht om je gegevens op te vragen in een bestand zodat een andere partij deze gegevens van jou kan krijgen en te gebruiken.\nDaarnaast kun je ons schriftelijk op de hoogte stellen wanneer je niet wilt worden benaderd (per post of per e-mail) met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij dit adres:</p>\n<p>HeliCentre<br>\nEmoeweg 12<br>\n8218 PC Lelystad<br>\nNederland</p>\n<p>Of mail naar info@helicentre.eu</p>\n<p>In het geval je het niet eens bent over hoe wij je persoonsgegevens verwerken en je komt er niet uit ons, dan heb je de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.\nDeze kan gestuurd worden naar:</p>\n<p>Autoriteit Persoonsgegevens<br>\nPostbus 93374<br>\n2509 AJ DEN HAAG</p>\nAanpassen privacy statement\n<p>Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen.\nWijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.</p>\nDisclaimer\n<p>Hoewel bij het ontwikkelen en onderhouden van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd niet meer juist is.\nHeliCentre aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van alle activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie zoals verstrekt op deze website.\nAan de inhoud van deze website kan geen verplichting van HeliCentre worden ontleend, met uitzondering van die gevallen waarbij een schriftelijke overeenkomst is opgemaakt.</p>\nBronnen van derden\n<p>Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden onderhouden, waarop HeliCentre geen invloed kan uitoefenen.\nHeliCentre draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van deze informatiebronnen.</p>\nAuteursrecht\n<p>Het auteursrecht van alle op deze website aanwezige content berust bij HeliCentre, tenzij nadrukkelijk anders vermeld door middel van bijvoorbeeld bronverwijzingen.\nNiets uit de applicaties, teksten of grafische voorstellingen van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van HeliCentre.</p>\nCookie Verklaring\n<p>Helicentre.eu maakt gebruik van cookies.\nHeliCentre gebruikt cookies om websiteverkeer geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.\nOok gebruiken we na toestemming cookies om content en advertenties te personaliseren.</p>\n<p>Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.\nVolgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site.\nVoor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.\nDeze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies.\nSommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven.</p>\n<p>Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: www.helicentre.eu</p>\nCookies (direct geplaatst):\n<p>\n<strong>WordPress cookies<br>\n</strong>Deze cookies houden o.a.\nbij of de bezoeker is ingelogd.</p>\n<p>\n<strong>Wordfence cookies<br>\n</strong>Deze cookies worden geplaatst vanuit beveiligingsoverwegingen.\nWordfence is volledig GDPR complient.</p>\nCookies (na toestemming):\n<p>\n<strong>Cookies: Google AdWords<br>\n</strong>Deze cookies worden gebruikt om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.</p>\n<p>\n<strong>Cookies: Google Analytics<br>\n</strong>Voor “Google Analytics” worden enkele cookies geplaatst om rapportages te kunnen maken van onze gebruikers, om de site te verbeteren.\nDaarnaast is de Analytics code voorzien van de DoubleClick mogelijkheid om relevante banners te kunnen vertonen in het google inhoudsnetwerk.</p>\n<p>\n<strong>Cookies: Facebook<br>\n</strong>Facebook plaats cookies om uw voorkeuren te kunnen volgen op dit social media platform.</p>\n<p>\n<strong>Cookies: Hotjar<br>\n</strong>Doel: Met de tool Hotjar kunnen we zien waar we bezoekers op de website klikken en in welke mate bezoekers naar beneden scrollen op pagina’s.\nDeze gegevens worden volledig geanonimiseerd en zijn dus niet naar personen te herleiden.</p>\n<strong>Over de policy</strong>\n<p>Deze Privacy- &amp.\ncookie policy kan tussentijds aangepast worden om veranderingen en aansluitende gevolgen voor het verkrijgen en beheren van gegevens bekend te maken.\nAls er wijzigingen worden aangebracht in dit document, kunt u&nbsp;aan de datum onderaan het document zien wanneer dit voor het laatst gebeurd is.\nWe behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop we met gegevens omgaan en om de voorwaarden zoals beschreven in de Privacy- &amp.\ncookie policy aan te passen en om die aanpassingen toe te passen op al&nbsp;uw gegevens.\nAls&nbsp;u onze website bezoekt, gaat u akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van de Privacy- &amp.\ncookie policy.</p>\n<p>Meer informatie over de cookies en de cookiewetgeving kun je vinden op www.youronlinechoices.com.</p>\n<p>Laatst bewerkt: 23 mei 2018</p> Ervaringen Beoordeling door klanten:\n9.2/10 - 136 beoordelingen Over Helicentre <p>4 Redenen om voor HeliCentre te kiezen:<br>\n✓Veilig<br>\n✓Persoonlijk<br>\n✓Moderne eigen vloot<br>\n✓Professioneel</p> Volg ons via social media<i>\n</i>\n<i>\n</i>\n<i>\n</i>Contact<b>Hoofdkantoor:</b>\n<br>\nEmoeweg 12<br>\n8218 PC Lelystad<br>\nNederland<br>\n<br> T: +31 (0)88 – 122 122 1<br>\nE: info@helicentre.eu<br>\n<br>\n<ul>\n<li>Intranet Medewerkers</li>\n<li>Deze website maakt gebruik van Cookies</li>\n<li>Contact</li>\n</ul> Copyright 2019 © <strong>HeliCentre</strong>\n<i>\n</i>\n<ul>\n<li> Nederlands <i>\n</i>\n<i>\n</i>\n<ul>\n<li>\n<i>\n</i> Nederlands</li>\n<li>\n<i>\n</i> English</li>\n</ul>\n</li>\n<li>\n<i>\n</i>\n</li>\n<li>Home</li>\n<li>Vliegschool\n<i>\n</i>\n<ul>\n<li>Onze vliegschool</li>\n<li>Helikopter proefles</li>\n<li>Privé brevet PPL(H)</li>\n<li>Commercieel brevet CPL(H)</li>\n<li>Flight Instructor FI(H)</li>\n<li>Flight Examiner FE(H)</li>\n<li>Brevet conversie</li>\n<li>Type ratings</li>\n<li>Helikopterverhuur</li>\n</ul>\n</li>\n<li>Helikoptervluchten\n<i>\n</i>\n<ul>\n<li>Privé <ul>\n<li>Helikopter rondvluchten</li>\n<li>Bruidsvluchten</li>\n<li>Culinaire vluchten</li>\n<li>Tulpenvluchten</li>\n</ul>\n</li>\n<li>Zakelijk <ul>\n<li>Helikopter rondvluchten</li>\n<li>VIP vervoer per helikopter</li>\n<li>Helikopter events</li>\n<li>Helikopter bij festivals</li>\n<li>F1 Spa Francorchamps</li>\n<li>Foto- en filmvluchten</li>\n<li>Inspectievluchten</li>\n</ul>\n</li>\n</ul>\n</li>\n<li>Over HeliCentre\n<i>\n</i>\n<ul>\n<li>Over HeliCentre</li>\n<li>Helikoptervloot</li>\n<li>Team HeliCentre</li>\n<li>Waarom kiest u HeliCentre</li>\n<li>FAQ: Veelgestelde vragen</li>\n<li>Algemene veiligheid</li>\n<li>Referenties</li>\n<li>HSE beleid</li>\n<li>Algemene Voorwaarden</li>\n</ul>\n</li>\n<li>Shop</li>\n<li>Contact</li>\n<li> Inloggen </li>\n</ul> Inloggen <p> Gebruikersnaam of e-mailadres&nbsp;* </p>\n<p> Wachtwoord&nbsp;* </p>\n<p> Inloggen Onthouden </p>\n<p> Wachtwoord vergeten? </p> BESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswy " updated_at: - 2019-04-20 13:20:47.807343000 Z - 2019-04-20 13:23:16.213334439 Z
daveman1024: 20/04/19 - 13:20
--- id: - - 1184 name: - - Privacy policy url: - - https://www.helicentre.eu/privacy-cookie-policy/ xpath: - - '' created_at: - - &1 2019-04-20 13:20:47.807343216 Z updated_at: - - *1 service_id: - - 1495
daveman1024: 20/04/19 - 13:18
--- id: - - 1495 name: - - Helicopter flying url: - - helicentre.eu created_at: - - &1 2019-04-20 13:18:51.376842466 Z updated_at: - - *1 wikipedia: - - ''
ps: 20/04/19 - 11:11
updated
--- status: - declined - approved updated_at: - 2019-04-20 10:53:21.920240000 Z - 2019-04-20 11:11:46.546849838 Z
neia: 20/04/19 - 10:53
updated
--- title: - This service uses third-party cookies for statistics - Your personal data is aggregated into statistics point_change: - '' - I'm still not sure which case fits best, for the clause that they use usage statistics software like piwik. After another read through the available cases, I thought that one might fit best? Technically, I think piwik (currently used on the web site) uses tracking pixels case_id: - 325 - 190 updated_at: - 2019-04-19 09:04:12.288855000 Z - 2019-04-20 10:53:21.920240826 Z
ps: 19/04/19 - 09:20
created
--- id: - - 6272 user_id: - - 1036 title: - - You authorise the service to charge a credit card supplied on re-occurring basis source: - - https://protonmail.com/terms-and-conditions status: - - pending analysis: - - Generated through the annotate view created_at: - - &1 2019-04-19 09:20:14.231915975 Z updated_at: - - *1 service_id: - - 491 quoteText: - - You authorize the Company to charge any credit card supplied on a monthly or annually re-occurring basis. case_id: - - 384 quoteStart: - - 7567 quoteEnd: - - 7672 document_id: - - 365
ps: 19/04/19 - 09:16
created
--- id: - - 54 title: - - Payments subtitle: - - What kind of payment arrangements you will commit to? description: - - When you accept the ToS, will you commit to re-occurring payments or automatic credit card charges, does the service require your credit card number, and what kind of privacy implications the payments terms have? created_at: - - &1 2019-04-19 09:16:23.298990635 Z updated_at: - - *1
ps: 19/04/19 - 09:04
updated
--- status: - approved - declined updated_at: - 2019-04-19 08:59:04.196940000 Z - 2019-04-19 09:04:12.288855470 Z
ps: 19/04/19 - 08:59
updated
--- status: - pending - approved updated_at: - 2019-04-19 07:52:04.555907000 Z - 2019-04-19 08:59:04.196940618 Z
neia: 19/04/19 - 07:52
updated
--- title: - The service may use tracking pixels, web beacons, browser fingerprinting, and/or device fingerprinting on users. - This service uses third-party cookies for statistics status: - changes-requested - pending point_change: - - '' case_id: - 323 - 325 updated_at: - 2019-04-04 06:43:58.737934000 Z - 2019-04-19 07:52:04.555907729 Z
ps: 19/04/19 - 07:42
created
--- id: - - 6271 user_id: - - 1036 title: - - " Terms may be changed any time at their discretion, without notice to the user " source: - - https://protonmail.com/privacy-policy status: - - pending analysis: - - Generated through the annotate view created_at: - - &1 2019-04-19 07:42:29.774509798 Z updated_at: - - *1 service_id: - - 491 quoteText: - - Continued use of the Service will be deemed as acceptance of such changes.</p> case_id: - - 121 quoteStart: - - 11960 quoteEnd: - - 12038 document_id: - - 366
ps: 19/04/19 - 07:40
created
--- id: - - 6270 user_id: - - 1036 title: - - They may stop providing the service at any time source: - - https://protonmail.com/terms-and-conditions status: - - pending analysis: - - Generated through the annotate view created_at: - - &1 2019-04-19 07:40:21.074011202 Z updated_at: - - *1 service_id: - - 491 quoteText: - - The Company may at its sole discretion, terminate service without cause or notice. case_id: - - 203 quoteStart: - - 4258 quoteEnd: - - 4340 document_id: - - 365
ps: 19/04/19 - 07:32
created
--- id: - - 6269 user_id: - - 1036 title: - - The service is provided 'as is' and to be used at the users' sole risk source: - - https://protonmail.com/terms-and-conditions status: - - pending analysis: - - Generated through the annotate view created_at: - - &1 2019-04-19 07:32:47.944854531 Z updated_at: - - *1 service_id: - - 491 quoteText: - - The Service is provided “as is” and you agree to not hold the Company responsible nor to seek indemnification for any damages that may arise as a result of the loss of use, data, or profits connected to the performance of the Service or failure in such performance. case_id: - - 286 quoteStart: - - 3682 quoteEnd: - - 3947 document_id: - - 365
ps: 19/04/19 - 07:29
updated
--- status: - pending - declined updated_at: - 2019-04-19 07:20:56.273649000 Z - 2019-04-19 07:29:41.156027105 Z
ps: 19/04/19 - 07:27
created
--- id: - - 6268 user_id: - - 1036 title: - - The service makes critical changes to its terms without user involvement source: - - https://protonmail.com/terms-and-conditions status: - - pending analysis: - - Generated through the annotate view created_at: - - &1 2019-04-19 07:27:48.594850568 Z updated_at: - - *1 service_id: - - 491 quoteText: - - |- Within the limits of applicable law, the Company reserves the right to review and change this agreement at any time. You are responsible for regularly reviewing these Terms and Conditions. Continued use of the Service after such changes shall constitute your consent to such changes. case_id: - - 120 quoteStart: - - 8021 quoteEnd: - - 8304 document_id: - - 365
ps: 19/04/19 - 07:20
updated
--- title: - The service makes critical changes to its terms without user involvement - " Terms may be changed any time at their discretion, without notice to the user " point_change: - - '' case_id: - 120 - 121 updated_at: - 2019-04-19 07:16:24.293346000 Z - 2019-04-19 07:20:56.273649261 Z
ps: 19/04/19 - 07:16
created
--- id: - - 6267 user_id: - - 1036 title: - - The service makes critical changes to its terms without user involvement source: - - https://protonmail.com/terms-and-conditions status: - - pending analysis: - - Generated through the annotate view created_at: - - &1 2019-04-19 07:16:24.293346562 Z updated_at: - - *1 service_id: - - 491 quoteText: - - We may make improvements and changes to the Service at any time without notice. case_id: - - 120 quoteStart: - - 4178 quoteEnd: - - 4257 document_id: - - 365
ps: 19/04/19 - 07:09
created
--- id: - - 6266 user_id: - - 1036 title: - - You agree to defend, indemnify, and hold the service harmless in case of a claim related to your use of the service source: - - https://protonmail.com/terms-and-conditions status: - - pending analysis: - - Generated through the annotate view created_at: - - &1 2019-04-19 07:09:59.190084575 Z updated_at: - - *1 service_id: - - 491 quoteText: - - You agree that the Company, and any parents, subsidiaries, officers, employees, or third party contractors cannot be held responsible for any third party claim, demand, or damages, including reasonable attorneys' fees, arising out of your use of this Service.</p> case_id: - - 146 quoteStart: - - 5732 quoteEnd: - - 5995 document_id: - - 365
denishdk: 19/04/19 - 06:21
updated
--- status: - draft - pending updated_at: - 2019-04-19 05:23:21.074249000 Z - 2019-04-19 06:21:23.563622385 Z
denishdk: 19/04/19 - 06:19
created
--- id: - - 6265 user_id: - - 2031 title: - - The service provides details about what kinds of personal information they collect source: - - https://protonmail.com/privacy-policy status: - - pending analysis: - - Generated through the annotate view created_at: - - &1 2019-04-19 06:19:54.777147701 Z updated_at: - - *1 service_id: - - 491 quoteText: - - |- Should you choose to provide it, we do associate another email address with your account (for password recovery, or notifications). The legal basis for processing is consent and you are free to remove that data in the account panel of your ProtonMail account.</p> <p> <strong>Account activity:</strong> Due to limitations of the SMTP protocol, we have access to the following email metadata: sender and recipient email addresses, the IP address incoming messages originated from, message subject, and message sent and received times. We do NOT have access to encrypted message content but unencrypted messages sent from external providers to ProtonMail are scanned for Spam and Viruses to pursue the legitimate interest of the protection of our users. We also have access to the following records of account activity: number of messages sent, amount of storage space used, total number of messages, last login time.</p> <p> <strong>Communicating with ProtonMail:</strong> Your communications with the Company, such as support requests, bug reports, or feature requests may be saved by our staff. case_id: - - 228 quoteStart: - - 4330 quoteEnd: - - 5425 document_id: - - 366
denishdk: 19/04/19 - 06:17
created
--- id: - - 6264 user_id: - - 2031 title: - - The service provides information about how they intend to use your personal data source: - - https://protonmail.com/privacy-policy status: - - pending analysis: - - Generated through the annotate view created_at: - - &1 2019-04-19 06:17:23.922233394 Z updated_at: - - *1 service_id: - - 491 quoteText: - - |2- However, IP logs are sometimes kept to combat abuse and fraud, and your IP address may be retained if you are engaged in activities that breach our terms and conditions (spamming, DDoS attacks against ProtonMail infrastructure, brute force attacks, etc). The legal basis of this processing is our legitimate interest to protect our service against nefarious activities.</p> <p> <strong>Payment Information:</strong> The Company relies on third parties to process credit card, PayPal, and Bitcoin transactions so the Company necessarily must share payment information with third parties. case_id: - - 227 quoteStart: - - 5927 quoteEnd: - - 6514 document_id: - - 366
denishdk: 19/04/19 - 06:15
created
--- id: - - 6263 user_id: - - 2031 title: - - The service provides information about how they collect personal data source: - - https://protonmail.com/privacy-policy status: - - pending analysis: - - Generated through the annotate view created_at: - - &1 2019-04-19 06:15:03.307545959 Z updated_at: - - *1 service_id: - - 491 quoteText: - - | When you use our native applications, we (or the mobile app platform providers) may collect certain information in addition to the information mentioned elsewhere in this Policy. We may use mobile analytics software (such as fabric.io app statistics and crash reporting, Play Store app statistics, App Store app statistics, or self-hosted Sentry crash reporting) to send crash information to our developers so that we can fix bugs rapidly. case_id: - - 297 quoteStart: - - 6737 quoteEnd: - - 7177 document_id: - - 366
denishdk: 19/04/19 - 06:10
updated
--- point_change: - - '' updated_at: - 2019-04-19 06:05:51.562512000 Z - 2019-04-19 06:10:01.820463651 Z
denishdk: 19/04/19 - 06:05
created
--- id: - - 6262 user_id: - - 2031 title: - - User-generated content is encrypted, and this service cannot decrypt it source: - - https://protonmail.com/privacy-policy status: - - pending analysis: - - Generated through the annotate view created_at: - - &1 2019-04-19 06:05:51.562512627 Z updated_at: - - *1 service_id: - - 491 quoteText: - - We also have no technical means to access your encrypted message contents.</p> case_id: - - 372 quoteStart: - - 3762 quoteEnd: - - 3840 document_id: - - 366
denishdk: 19/04/19 - 06:03
created
--- id: - - 6261 user_id: - - 2031 title: - - The service may change its terms at any time, but the user will receive notification of the changes. source: - - https://protonmail.com/privacy-policy status: - - pending analysis: - - Generated through the annotate view created_at: - - &1 2019-04-19 06:03:08.055284866 Z updated_at: - - *1 service_id: - - 491 quoteText: - - ProtonMail reserves the right to periodically review and change this policy from time to time and we will notify users who have enabled the notification preference about changes to our Privacy Policy. case_id: - - 122 quoteStart: - - 11759 quoteEnd: - - 11959 document_id: - - 366
denishdk: 19/04/19 - 05:45
created
--- id: - - 6260 user_id: - - 2031 title: - - You can request access and deletion of personal data source: - - https://protonmail.com/privacy-policy status: - - pending analysis: - - Generated through the annotate view created_at: - - &1 2019-04-19 05:45:06.098627841 Z updated_at: - - *1 service_id: - - 491 quoteText: - - " <p>Through the Service, you can directly access, edit, delete or export personal data processed by the Company in your use of the Service." case_id: - - 195 quoteStart: - - 9513 quoteEnd: - - 9652 document_id: - - 366
denishdk: 19/04/19 - 05:41
created
--- id: - - 6259 user_id: - - 2031 title: - - The user is informed about security practices source: - - https://protonmail.com/privacy-policy status: - - pending analysis: - - Generated through the annotate view created_at: - - &1 2019-04-19 05:41:25.941401924 Z updated_at: - - *1 service_id: - - 491 quoteText: - - |- <p>In order to pursue our legitimate interest of preventing the creation of accounts by spam bots or human spammers, ProtonMail uses a variety of human verification methods. You may be asked to verify using either reCaptcha, Email, or SMS. IP addresses, email addresses, and phone numbers provided are saved temporarily in order to send you a verification code and to determine if you are a spammer. If this data is saved permanently, it is always saved as a cryptographic hash, which ensures that the raw values cannot be deciphered by us. case_id: - - 226 quoteStart: - - 3017 quoteEnd: - - 3557 document_id: - - 366
denishdk: 19/04/19 - 05:36
created
--- id: - - 6258 user_id: - - 2031 title: - - IP addresses of website visitors are not tracked source: - - https://protonmail.com/privacy-policy status: - - pending analysis: - - Generated through the annotate view created_at: - - &1 2019-04-19 05:36:57.321594090 Z updated_at: - - *1 service_id: - - 491 quoteText: - - |2- We also don't record your login IP address unless this feature is specifically enabled by the user. case_id: - - 192 quoteStart: - - 5660 quoteEnd: - - 5760 document_id: - - 366
denishdk: 19/04/19 - 05:25
updated
--- title: - The court of law governing the terms is in location X - The court of law governing the terms is in location Switzerland point_change: - - '' updated_at: - 2019-04-19 05:25:06.092194000 Z - 2019-04-19 05:25:25.947753321 Z
denishdk: 19/04/19 - 05:25
created
--- id: - - 6257 user_id: - - 2031 title: - - The court of law governing the terms is in location X source: - - https://protonmail.com/privacy-policy status: - - pending analysis: - - Generated through the annotate view created_at: - - &1 2019-04-19 05:25:06.092194184 Z updated_at: - - *1 service_id: - - 491 quoteText: - - "<p>All data storage infrastructure is also located solely within Switzerland, and thus governed by the laws and regulations of Switzerland." case_id: - - 163 quoteStart: - - 1624 quoteEnd: - - 1763 document_id: - - 366
denishdk: 19/04/19 - 05:23
updated
--- status: - approved - draft updated_at: - 2018-08-24 12:26:46.529144000 Z - 2019-04-19 05:23:21.182640771 Z
denishdk: 19/04/19 - 05:23
updated
--- quoteStart: - 4315 - 4153 quoteEnd: - 4397 - 4235 updated_at: - 2018-10-07 14:34:58.170824000 Z - 2019-04-19 05:23:21.161621730 Z
denishdk: 19/04/19 - 05:23
updated
--- status: - approved - draft updated_at: - 2018-10-24 18:53:27.571272000 Z - 2019-04-19 05:23:21.141231992 Z
denishdk: 19/04/19 - 05:23
updated
--- status: - approved - draft updated_at: - 2018-10-24 18:52:45.086849000 Z - 2019-04-19 05:23:21.120979439 Z
denishdk: 19/04/19 - 05:23
updated
--- quoteStart: - 10204 - 10896 quoteEnd: - 10461 - 11153 updated_at: - 2018-10-24 18:53:07.431859000 Z - 2019-04-19 05:23:21.097710784 Z
denishdk: 19/04/19 - 05:23
updated
--- status: - pending - draft updated_at: - 2019-04-19 05:22:18.594518000 Z - 2019-04-19 05:23:21.074249883 Z
denishdk: 19/04/19 - 05:23
--- text: - " <i>\n</i>\n<i>\n</i>\n<i>\n</i>\n<i>\n</i>\n<i>\n</i>\n<ul>\n<li>EN - English</li>\n<li>ES - Español</li>\n<li>DE - Deutsch</li>\n<li>FR - Français</li>\n<li>HU - Magyar</li>\n<li>ID - Inggris</li>\n<li>IT - Italiano</li>\n<li>JP - 日本語</li>\n<li>NL - Nederlands</li>\n<li>PL - Polski</li>\n<li>PT-BR - Português</li>\n<li>RO - Română</li>\n<li>RU - Pусский</li>\n<li>TR - Türkçe</li>\n<li>UA - українська</li>\n<li>Help Translate</li>\n</ul> Toggle navigation <ul>\n<li>About</li>\n<li>Security</li>\n<li>Blog</li>\n<li>Careers</li>\n<li>Support</li>\n<li> Enterprise <i>\n</i>\n<ul>\n<li>Business Email</li>\n<li>GDPR Compliance</li>\n</ul>\n</li>\n<li>LOG IN</li>\n<li>SIGN UP</li>\n</ul> Language: EN - English ES - Español DE - Deutsch FR - Français HU - Magyar ID - Inggris IT - Italiano JP - 日本語 NL - Nederlands PL - Polski PT-BR - Português RO - Română RU - Pусский TR - Türkçe UA - українська Privacy Policy <p>In the following policy, ProtonMail refers to the service offered by Proton Technologies AG (the \"Company\" or \"We\") through the protonmail.com website (the \"Service\").\nThis Privacy Policy explains (i) what information we collect through your access and use of our Service (ii) the use we make of such information.\nand (iii) the security level we provide for protecting such information.</p>\n<p>By visiting protonmail.com and using the Services provided here, you consent to the terms outlined in this privacy policy.</p> Legal Framework <p>The Company is domiciled in Switzerland and all data storage infrastructure is also located solely within Switzerland, and thus governed by the laws and regulations of Switzerland.</p>\n<p>Under Swiss law, the technical means for lawful interceptions of customer communications is governed by the Swiss Federal Act on the Surveillance of Postal and Telecommunications Traffic (SPTT).\nIn the SPTT, the obligation to provide the technical means for lawful interception is imposed only on Internet access providers so the Company, as an Internet application provider, is not subject to this obligation and cannot be compelled to build in the technical means to intercept customer communications.</p> Data related to the opening of an account <p>Any emails provided to ProtonMail through either our waiting list, optional email verification, or optional notification/recovery email setting in your account, are considered personal data as defined and protection by the Swiss Federal Data Protection Act (DPA).</p>\n<p>Such data will only be used to contact you with important notifications about ProtonMail, to send you information related to security, to send you an invitation link to create your ProtonMail account, to verify your ProtonMail account, or to send you password recovery links if you enable the option.\nWe may also inform you about new Proton products in which you might have an interest.\nYou are free, at any given time, to opt-out of those features through the account settings panel.</p>\n<p>In order to maintain the integrity of the service, ProtonMail must take measures to avoid creation of accounts by spammers.\nThis is because if spammers use ProtonMail to send messages, ProtonMail’s IP addresses can become blocked by major mail providers such as Gmail, Yahoo, Outlook, etc.</p>\n<p>In order to prevent the creation of accounts by spam bots or human spammers, ProtonMail uses a variety of human verification methods.\nYou may be asked to verify using either reCaptcha, Email, or SMS.\nIP addresses, email addresses, and phone numbers provided are saved temporarily in order to send you a verification code and to determine if you are a spammer.\nIf this data is saved permanently, it is always saved as a cryptographic hash, which ensures that the raw values cannot be deciphered by us.\nLearn More</p> Data Collection <p>Our company’s overriding policy is to collect as little user information as possible to ensure a completely private and anonymous user experience when using the Service.\nWe also have no technical means to access your encrypted message contents.</p>\n<p>Service's user data collection is limited to the following:</p>\n<p>\n<strong>Visiting our website:</strong> We employ a local installation of Matomo, an open source analytics tool.\nAnalytics are anonymized whenever possible and stored locally (and not on the cloud).</p>\n<p>\n<strong>Account creation:</strong> It is not necessary to provide personal information in order to create an account, but you may provide an external email address for notification or password recovery purposes.\nShould you choose to provide it, we do associate another email address with your account (for password recovery, or notifications).</p>\n<p>\n<strong>Account activity:</strong> Due to limitations of the SMTP protocol, we have access to the following email metadata: sender and recipient email addresses, the IP address incoming messages originated from, message subject, and message sent and received times.\nWe do NOT have access to encrypted message content but unencrypted messages sent from external providers to ProtonMail are scanned for Spam and Viruses for the protection of our users.\nWe also have access to the following records of account activity: number of messages sent, amount of storage space used, total number of messages, last login time.</p>\n<p>\n<strong>Communicating with ProtonMail:</strong> Your communications with the Company, such as support requests, bug reports, or feature requests may be saved by our staff.</p>\n<p>\n<strong>IP Logging:</strong> By default, ProtonMail does not keep permanent IP logs.\nWe also don't record your login IP address unless this feature is specifically enabled by the user.\nHowever, IP logs are sometimes kept to combat abuse and fraud, and your IP address may be retained if you are engaged in activities that breach our terms and conditions (spamming, DDoS attacks against ProtonMail infrastructure, brute force attacks, etc).</p>\n<p>\n<strong>Payment Information:</strong> The Company relies on third parties to process credit card, PayPal, and Bitcoin transactions so the Company necessarily must share payment information with third parties.\nAnonymous cash or Bitcoin payments and donations are accepted however.</p>\n<p>\n<strong>Native Applications:</strong> When you use our native applications, we (or the mobile app platform providers) may collect certain information in addition to the information mentioned elsewhere in this Policy.\nWe may use mobile analytics software (such as fabric.io app statistics and crash reporting, Play Store app statistics, App Store app statistics, or self-hosted Sentry crash reporting) to send crash information to our developers so that we can fix bugs rapidly.\nSome platforms (such as the Google Play Store or the Apple App Store) may also collect aggregate, anonymous statistics like which type of devices and operating systems that are most commonly used (like percentage of Android 6.x vs Android 7.x), the total number of installs, total number of uninstalls, and the total number of active users, and may be governed by the privacy policy and terms and conditions of the Google Play Store or the Apple App Store.\nNone of the software on our apps will ever access or track any location-based information from your device at any time.\n</p> Data Use <p>We do not have any advertising on our site.\nAny data that we do have will never be shared except under the circumstances described below in the Data Disclosure Section.\nWe do NOT do any analysis on the limited data we do possess with two exceptions:</p>\n<ul>\n<li>Emails sent unencrypted to ProtonMail accounts (e.g.\nGmail to ProtonMail) are scanned automatically for spam so we can block IPs which are sending a lot of spam to ProtonMail users and place spam messages in a spam directory.\nInbound message are scanned for spam in memory, and then encrypted and written to disk.\nWe do not possess the technical ability to scan messages after they have been encrypted.</li>\n<li>Emails sent by ProtonMail users to outside (e.g.\nGmail) users with encryption disabled are scanned automatically for spam in the same manner as incoming email.\nThis is to ensure a ProtonMail account which is being used for spamming purposes can be detected and locked so email deliverability for legitimate users is not degraded.</li>\n</ul> Data Storage <p>All servers used in connection with the provisioning of the Service are located in Switzerland and wholly owned and operated by the Company.\nOnly employees of the Company have physical or other access to the servers.\nData is ALWAYS stored in encrypted format on our servers.\nOffline backups may be stored periodically, but these are also encrypted.\nWe do not possess the ability to access any user encrypted message content on either the production servers or in the backups.</p> Right to Access, Rectification, Erasure and Portability <p>Through the Service, you can directly access, edit, delete or export personal data processed by the Company in your use of the Service.</p>\n<p>If your account has been suspended for a breach of our terms and conditions, and you would like to exercise the rights related to your personal data, you can make a request to our support.</p> Data Retention <p>When a ProtonMail account is closed, data is immediately deleted from production servers.\nActive accounts will have data retained indefinitely.\nDeleted emails are also permanently deleted from production servers.\nDeleted data may be retained in our backups for up to 14 days.</p> Data Disclosure <p>We will only disclose the limited user data we possess if we receive notice from the Geneva Public Prosecutor's office or the Swiss Federal Police regarding a court order that is coming from the two authorities we are legally obligated to recognize: the Cantonal Courts of Geneva or the Swiss Federal Supreme Court.\nWhile we may comply with electronically delivered notices (see exceptions below), the disclosed data can only be used in court after we have received an original copy of the court order by registered post or in person, and provide a formal response.</p>\n<p>If a request is made for encrypted message content that ProtonMail does not possess the ability to decrypt, the fully encrypted message content may be turned over.\nIf permitted by law, ProtonMail will always contact a user first before any data disclosure.\nUnder Swiss law, it is obligatory to notify the target of a data request, although such notification may come from the authorities and not from the Company.</p>\n<p>ProtonMail may from time to time, contest court orders if there is a public interest in doing so.\nIn such situations, the Company will not comply with the court order until all legal or other remedies have been exhausted.\nTherefore, not all court orders described in our Transparency Report will lead to data disclosure.</p> Affiliated Services <p>For legal and security reasons, the ProtonVPN service is operated by a separate legal entity: ProtonVPN AG (Switzerland).\nUse of ProtonVPN is governed by the Terms and Conditions and Privacy Policy of ProtonVPN AG (protonvpn.com).</p> Modifications to Privacy Policy <p>ProtonMail reserves the right to periodically review and change this policy from time to time and we will notify users who have enabled the notification preference about changes to our Privacy Policy.\nContinued use of the Service will be deemed as acceptance of such changes.</p> Applicable Law <p>This Agreement shall be governed in all respects by the substantive laws of Switzerland.\nAny controversy, claim, or dispute arising out of or relating to the Agreement shall be subject to the jurisdiction of the competent courts of the Canton of Geneva, the jurisdiction of the Swiss Federal Court being expressly reserved.</p>\n<p> </p> ProtonMail <ul>\n<li>Pricing</li>\n<li>Security</li>\n<li>Shop</li>\n<li>Press/Media Kit</li>\n<li>Onion Site</li>\n<li>ProtonMail Status</li>\n</ul> Features <ul>\n<li>iOS App</li>\n<li>Android App</li>\n<li>IMAP/SMTP Bridge</li>\n<li>ProtonVPN</li>\n<li>ProtonMail Business</li>\n<li>Encrypted Contacts</li>\n</ul> Legal <ul>\n<li>Imprint</li>\n<li>Privacy Policy</li>\n<li>Terms &amp.\nConditions</li>\n<li>Transparency Report</li>\n<li>Report Abuse</li>\n<li>GDPR Compliance</li>\n</ul> Company <ul>\n<li>Blog</li>\n<li>Team</li>\n<li>Careers</li>\n<li>Support</li>\n<li>Donate</li>\n<li>Open Source</li>\n</ul> Social <ul>\n</ul>\n<ul>\n<li>\n<i>\n</i>Facebook</li>\n<li>\n<i>\n</i>Twitter</li>\n<li>\n<i>\n</i>Find us on Google+</li>\n<li>\n<i>\n</i>Feedback Forum</li>\n<li>\n<i>\n</i>Reddit</li>\n<li>\n<i>\n</i>Instagram</li>\n</ul>\n<p> </p>\n<p> </p>\n<p>© 2018 Proton Technologies AG.\nAll Rights Reserved.</p> English | Español | Deutsch | Nederlands | Français | Italiano | Polski | Pусский | Türkçe | українська × General Inquires <p>For customer support inquiries, please submit the following form for the fastest response:<br> https://protonmail.com/support-form</p>\n<p>For all other inquiries:<br>contact@protonmail.ch</p>\n<p>You can also Tweet to us:<br>twitter.com/protonmail</p> Close " - " <i>\n</i>\n<i>\n</i>\n<i>\n</i>\n<i>\n</i>\n<ul>\n<li>EN - English</li>\n<li>ES - Español</li>\n<li>DE - Deutsch</li>\n<li>FR - Français</li>\n<li>HR - Hrvatski</li>\n<li>HU - Magyar</li>\n<li>ID - Inggris</li>\n<li>IT - Italiano</li>\n<li>JP - 日本語</li>\n<li>NL - Nederlands</li>\n<li>PL - Polski</li>\n<li>PT-BR - Português</li>\n<li>RO - Română</li>\n<li>RU - Pусский</li>\n<li>TR - Türkçe</li>\n<li>UA - українська</li>\n<li>ZH-Hans - 简体中文</li>\n<li>ZH-Hant - 繁体中文</li>\n<li>Help Translate</li>\n</ul> Toggle navigation <ul>\n<li>About</li>\n<li>Security</li>\n<li>Blog</li>\n<li>Careers</li>\n<li>Support</li>\n<li> Enterprise <i>\n</i>\n<ul>\n<li>Business Email</li>\n<li>GDPR Compliance</li>\n</ul>\n</li>\n<li>LOG IN</li>\n<li>SIGN UP</li>\n</ul> Language: EN - English ES - Español DE - Deutsch FR - Français HU - Magyar ID - Inggris IT - Italiano JP - 日本語 NL - Nederlands PL - Polski PT-BR - Português RO - Română RU - Pусский TR - Türkçe UA - українська Privacy Policy <p>In the following policy, ProtonMail refers to the service offered by Proton Technologies AG (the \"Company\" or \"We\") through the protonmail.com website (the \"Service\").\nThis Privacy Policy explains (i) what information we collect through your access and use of our Service (ii) the use we make of such information.\nand (iii) the security level we provide for protecting such information.</p>\n<p>By visiting protonmail.com and using the Services provided here, you agree to the terms outlined in this privacy policy.</p> Legal Framework <p>The Company is domiciled in Switzerland at the following address:</p>\n<p>Proton Technologies AG, Chemin du Pré-Fleuri 3, 1228 Plan-les-Ouates</p>\n<p>All data storage infrastructure is also located solely within Switzerland, and thus governed by the laws and regulations of Switzerland.\nAdditional information about the legal framework can be found in our Transparency Report.</p> Data related to the opening of an account <p>Any email address provided to ProtonMail through either our waiting list, optional email verification, or optional notification/recovery email setting in your account, is considered personal data as defined and protected by the Swiss Federal Data Protection Act (DPA).</p>\n<p>Such data will only be used to contact you with important notifications about ProtonMail, to send you information related to security, to send you an invitation link to create your ProtonMail account, to verify your ProtonMail account, or to send you password recovery links if you enable the option.\nWe may also inform you about new Proton products in which you might have an interest.\nAs the basis of processing of this data is consent, you are free, at any given time, to opt-out of those features through the account settings panel.</p>\n<p>In order to maintain the integrity of the service, ProtonMail must take measures to avoid creation of accounts by spammers.\nThis is because if spammers use ProtonMail to send messages, ProtonMail’s IP addresses can become blocked by major mail providers such as Gmail, Yahoo, Outlook, etc.</p>\n<p>In order to pursue our legitimate interest of preventing the creation of accounts by spam bots or human spammers, ProtonMail uses a variety of human verification methods.\nYou may be asked to verify using either reCaptcha, Email, or SMS.\nIP addresses, email addresses, and phone numbers provided are saved temporarily in order to send you a verification code and to determine if you are a spammer.\nIf this data is saved permanently, it is always saved as a cryptographic hash, which ensures that the raw values cannot be deciphered by us.\nLearn More</p> Data Collection <p>Our company’s overriding policy is to collect as little user information as possible to ensure a completely private and anonymous user experience when using the Service.\nWe also have no technical means to access your encrypted message contents.</p>\n<p>Service's user data collection is limited to the following:</p>\n<p>\n<strong>Visiting our website:</strong> We employ a local installation of Matomo, an open source analytics tool.\nAnalytics are anonymized whenever possible and stored locally (and not on the cloud).</p>\n<p>\n<strong>Account creation:</strong> It is not necessary to provide personal information in order to create an account, but you may provide an external email address for notification or password recovery purposes.\nShould you choose to provide it, we do associate another email address with your account (for password recovery, or notifications).\nThe legal basis for processing is consent and you are free to remove that data in the account panel of your ProtonMail account.</p>\n<p>\n<strong>Account activity:</strong> Due to limitations of the SMTP protocol, we have access to the following email metadata: sender and recipient email addresses, the IP address incoming messages originated from, message subject, and message sent and received times.\nWe do NOT have access to encrypted message content but unencrypted messages sent from external providers to ProtonMail are scanned for Spam and Viruses to pursue the legitimate interest of the protection of our users.\nWe also have access to the following records of account activity: number of messages sent, amount of storage space used, total number of messages, last login time.</p>\n<p>\n<strong>Communicating with ProtonMail:</strong> Your communications with the Company, such as support requests, bug reports, or feature requests may be saved by our staff.\nThe legal basis for processing is our legitimate interest to troubleshoot more efficiently and improve the quality of the ProtonMail service.</p>\n<p>\n<strong>IP Logging:</strong> By default, ProtonMail does not keep permanent IP logs.\nWe also don't record your login IP address unless this feature is specifically enabled by the user.\n<br>\n<br> The legal basis of this processing is consent, and you are free to opt-in or opt-out at any time in the security panel of your ProtonMail account.\n<br>\n<br> However, IP logs are sometimes kept to combat abuse and fraud, and your IP address may be retained if you are engaged in activities that breach our terms and conditions (spamming, DDoS attacks against ProtonMail infrastructure, brute force attacks, etc).\nThe legal basis of this processing is our legitimate interest to protect our service against nefarious activities.</p>\n<p>\n<strong>Payment Information:</strong> The Company relies on third parties to process credit card, PayPal, and Bitcoin transactions so the Company necessarily must share payment information with third parties.\nAnonymous cash or Bitcoin payments and donations are accepted however.\nThe legal basis of this processing is the necessity to the execution of the contract between you and us.</p>\n<p>\n<strong>Native Applications:</strong> When you use our native applications, we (or the mobile app platform providers) may collect certain information in addition to the information mentioned elsewhere in this Policy.\nWe may use mobile analytics software (such as fabric.io app statistics and crash reporting, Play Store app statistics, App Store app statistics, or self-hosted Sentry crash reporting) to send crash information to our developers so that we can fix bugs rapidly.\nSome platforms (such as the Google Play Store or the Apple App Store) may also collect aggregate, anonymous statistics like which type of devices and operating systems that are most commonly used (like percentage of Android 6.x vs Android 7.x), the total number of installs, total number of uninstalls, and the total number of active users, and may be governed by the privacy policy and terms and conditions of the Google Play Store or the Apple App Store.\nNone of the software on our apps will ever access or track any location-based information from your device at any time.\nAny personal data acquired during this process is anonymized.</p> Data Use <p>We do not have any advertising on our site.\nAny data that we do have will never be shared except under the circumstances described below in the Data Disclosure Section.\nWe do NOT do any analysis on the limited data we do possess with two exceptions:</p>\n<ul>\n<li>Emails sent unencrypted to ProtonMail accounts (e.g.\nGmail to ProtonMail) are scanned automatically pursuing the legitimate interest of detecting spam so we can block IPs which are sending a lot of spam to ProtonMail users and place spam messages in a spam directory.\nInbound messages are scanned for spam in memory, and then encrypted and written to disk.\nWe do not possess the technical ability to scan messages after they have been encrypted.</li>\n<li>Emails sent by ProtonMail users to outside (e.g.\nGmail) users with encryption disabled are scanned automatically pursuing the legitimate interest of detecting spam in the same manner as incoming email.\nThis is to ensure a ProtonMail account which is being used for spamming purposes can be detected and locked so email deliverability for legitimate users is not degraded.</li>\n</ul> Data Storage <p>All servers used in connection with the provisioning of the Service are located in Switzerland and wholly owned and operated by the Company.\nOnly employees of the Company have physical or other access to the servers.\nData is ALWAYS stored in encrypted format on our servers.\nOffline backups may be stored periodically, but these are also encrypted.\nWe do not possess the ability to access any user encrypted message content on either the production servers or in the backups.</p> Right to Access, Rectification, Erasure, Portability, and right to lodge a complaint <p>Through the Service, you can directly access, edit, delete or export personal data processed by the Company in your use of the Service.</p>\n<p>If your account has been suspended for a breach of our terms and conditions, and you would like to exercise the rights related to your personal data, you can make a request to our support team.</p>\n<p>In case of violation of your rights, you have the right to lodge a complaint to the competent supervisory authority.</p> Data Retention <p>When a ProtonMail account is closed, data is immediately deleted from production servers.\nActive accounts will have data retained indefinitely.\nDeleted emails are also permanently deleted from production servers.\nDeleted data may be retained in our backups for up to 14 days.</p> Data Disclosure <p>We will only disclose the limited user data we possess if we are instructed to do so by a fully binding request coming from the competent Swiss authorities (legal obligation).\nWhile we may comply with electronically delivered notices (see exceptions below), the disclosed data can only be used in court after we have received an original copy of the court order by registered post or in person, and provide a formal response.</p>\n<p>If a request is made for encrypted message content that ProtonMail does not possess the ability to decrypt, the fully encrypted message content may be turned over.\nIf permitted by law, ProtonMail will always contact a user first before any data disclosure.\nUnder Swiss law, it is obligatory to notify the target of a data request, although such notification may come from the authorities and not from the Company.</p>\n<p>ProtonMail may from time to time, contest requests if there is a public interest in doing so.\nIn such situations, the Company will not comply with the request until all legal or other remedies have been exhausted.\nTherefore, not all requests described in our Transparency Report will lead to data disclosure.</p> Affiliated Services <p>For legal and security reasons, the ProtonVPN service is operated by a separate legal entity: ProtonVPN AG (Switzerland).\nUse of ProtonVPN is governed by the Terms and Conditions and Privacy Policy of ProtonVPN AG (protonvpn.com).</p> Modifications to Privacy Policy <p>ProtonMail reserves the right to periodically review and change this policy from time to time and we will notify users who have enabled the notification preference about changes to our Privacy Policy.\nContinued use of the Service will be deemed as acceptance of such changes.</p> Applicable Law <p>This Agreement shall be governed in all respects by the substantive laws of Switzerland.\nAny controversy, claim, or dispute arising out of or relating to the Agreement shall be subject to the jurisdiction of the competent courts of the Canton of Geneva, the jurisdiction of the Swiss Federal Court being expressly reserved.</p>\n<p>&nbsp;</p> ProtonMail <ul>\n<li>Pricing</li>\n<li>Security</li>\n<li>Shop</li>\n<li>Press/Media Kit</li>\n<li>Onion Site</li>\n<li>ProtonMail Status</li>\n</ul> Features <ul>\n<li>iOS App</li>\n<li>Android App</li>\n<li>IMAP/SMTP Bridge</li>\n<li>ProtonVPN</li>\n<li>ProtonMail Business</li>\n<li>Encrypted Contacts</li>\n</ul> Legal <ul>\n<li>Imprint</li>\n<li>Privacy Policy</li>\n<li>Terms &amp.\nConditions</li>\n<li>Transparency Report</li>\n<li>Report Abuse</li>\n<li>GDPR Compliance</li>\n</ul> Company <ul>\n<li>Blog</li>\n<li>Team</li>\n<li>Careers</li>\n<li>Support</li>\n<li>Donate</li>\n<li>Open Source</li>\n</ul> Social <ul>\n<li>\n<i>\n</i>Facebook</li>\n<li>\n<i>\n</i>Twitter</li>\n<li>\n<i>\n</i>Feedback Forum</li>\n<li>\n<i>\n</i>Reddit</li>\n<li>\n<i>\n</i>Instagram</li>\n</ul>\n<p>&nbsp;</p>\n<p>\n</p>\n<p>© 2019 Proton Technologies AG.\nAll Rights Reserved.</p> English | Español | Deutsch | Nederlands | Français | Italiano | Polski | Pусский | Türkçe | українська × General Inquires <p>For customer support inquiries, please submit the following form for the fastest response:<br> https://protonmail.com/support-form</p>\n<p>For all other inquiries:<br>contact@protonmail.com</p>\n<p>You can also Tweet to us:<br>twitter.com/protonmail</p> Close " updated_at: - 2018-08-24 12:24:50.652413000 Z - 2019-04-19 05:23:21.036223307 Z
denishdk: 19/04/19 - 05:22
updated
--- title: - The court of law governing the terms is in location X - The court of law governing the terms is in location Switzerland point_change: - - '' updated_at: - 2019-04-19 05:21:50.481241000 Z - 2019-04-19 05:22:18.594518335 Z
denishdk: 19/04/19 - 05:21
created
--- id: - - 6256 user_id: - - 2031 title: - - The court of law governing the terms is in location X source: - - https://protonmail.com/privacy-policy status: - - pending analysis: - - Generated through the annotate view created_at: - - &1 2019-04-19 05:21:50.481241433 Z updated_at: - - *1 service_id: - - 491 quoteText: - - "<p>The Company is domiciled in Switzerland and all data storage infrastructure is also located solely within Switzerland, and thus governed by the laws and regulations of Switzerland.</p>\n" case_id: - - 163 quoteStart: - - 1415 quoteEnd: - - 1603 document_id: - - 366
jorisu: 18/04/19 - 16:38
--- id: - - 1183 name: - - logo url: - - https://www.yase.pw/public/uploads/brand/logo_large.svg xpath: - - '' created_at: - - &1 2019-04-18 16:38:46.034840464 Z updated_at: - - *1 service_id: - - 1457
ps: 18/04/19 - 14:44
updated
--- status: - pending - approved updated_at: - 2019-04-15 07:43:20.829230000 Z - 2019-04-18 14:44:38.285338625 Z
ps: 18/04/19 - 14:43
updated
--- status: - pending - approved updated_at: - 2019-04-15 08:00:57.631213000 Z - 2019-04-18 14:43:15.428892711 Z
ps: 18/04/19 - 14:42
updated
--- status: - pending - approved updated_at: - 2019-04-15 15:45:18.105034000 Z - 2019-04-18 14:42:23.341579732 Z
ps: 18/04/19 - 14:42
updated
--- status: - pending - approved updated_at: - 2019-04-15 15:50:01.597125000 Z - 2019-04-18 14:42:08.560133510 Z
ps: 18/04/19 - 14:41
updated
--- status: - pending - approved updated_at: - 2019-04-15 15:56:55.331269000 Z - 2019-04-18 14:41:55.249502886 Z
ps: 18/04/19 - 14:41
updated
--- status: - pending - changes-requested updated_at: - 2019-04-15 16:07:35.466223000 Z - 2019-04-18 14:41:29.629112363 Z
ps: 18/04/19 - 14:39
updated
--- status: - pending - approved updated_at: - 2019-04-15 16:09:31.307096000 Z - 2019-04-18 14:39:27.508483329 Z
ps: 18/04/19 - 14:39
updated
--- status: - pending - approved updated_at: - 2019-04-15 16:11:13.363904000 Z - 2019-04-18 14:39:06.912439505 Z
ps: 18/04/19 - 14:38
updated
--- status: - pending - approved updated_at: - 2019-04-15 17:34:39.661990000 Z - 2019-04-18 14:38:23.389382702 Z
ps: 18/04/19 - 14:37
updated
--- status: - pending - approved updated_at: - 2019-04-15 17:37:05.126737000 Z - 2019-04-18 14:37:56.727735746 Z