The data retention period is kept to the minimum necessary for fulfilling its purposes


Status: PENDING
Changes: 1
Source: link
Author: lr19_ (30170)


Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 2 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.</


Comments:
No comments found


We track editorial changes to analyses and updates to a point's status and display the previous versions here as part of an effort to promote transparency regarding our curation process.

Version 1: 2024-02-24 19:10:06 UTC by lr19_ (30170)

Previous Title:

Updated Title: The data retention period is kept to the minimum necessary for fulfilling its purposes

Previous Analysis:

Updated Analysis: Generated through the annotate view

Previous Status:

Updated Status: PENDING