There is a date of the last update of the agreements


Service: Yello
Status: APPROVED
Changes: 2
Source: link
Author: serph (53) Curator


Effective Date: August 20, 2021


Comments:
On 2021-09-24 17:22:07 UTC, CyanoTex (23355) Curator wrote:

APPROVED
No comment given

On 2022-01-17 08:24:45 UTC, vninvestment (26099) wrote:

Đầu tư tài chính là hoạt động sử dụng tiền vốn để đầu tư, thu tìm các phương tiện nguồn vốn như: Chứng khoán, trái phiếu,bất động sản, tín phiếu kho bạc,… nhằm mục đích thu lời . bên cạnh đó, đầu tư nguồn vốn còn là hoạt động bỏ vốn vào các tổ chức dưới hình thức góp vốn liên doanh hoặc sắm cổ phần mang tư cách là 1 thành viên tham dự điều hành và quản lý công ty liên doanh, đơn vị cổ phần nhằm san sẻ ích lợi cũng như bổn phận mang các tổ chức.
Xem thêm:
[url=http://www.vninvestment.vn/co-1-ty-nen-dau-tu-gi-nam-2022-hieu-qua/]1 tỷ nên đầu tư gì[/url]
[url=http://www.vninvestment.vn/von-20-trieu-nen-kinh-doanh-gi-thu-loi-nhanh/]vốn 20 triệu nên kinh doanh gì[/url]
[url=http://www.vninvestment.vn/kinh-doanh-gi-voi-200-trieu-hieu-qua-cao/]kinh doanh gì với 200 triệu[/url]
[url=https://www.vninvestment.vn/dau-tu-gi-voi-100-trieu/]Đầu tư gì với 100 triệu[/url]
[url=https://www.vninvestment.vn/500-trieu-dau-tu-gi-sinh-loi-cao/]500 triệu đầu tư gì[/url]
[url=https://www.vninvestment.vn/xu-huong-kinh-doanh-2022-2025/]Xu hướng kinh doanh 2022[/url]

On 2022-01-17 08:27:09 UTC, vninvestment (26099) wrote:

Đầu tư vốn đầu tư là hoạt động dùng tiền vốn để đầu tư, thu sắm những công cụ nguồn vốn như: Chứng khoán, trái phiếu,bất động sản, tín phiếu ngân khố,… nhằm mục đích thu lời . không những thế, đầu tư vốn đầu tư còn là hoạt động bỏ vốn vào các công ty dưới hình thức góp vốn liên doanh hoặc tìm cổ phần mang tư cách là 1 thành viên tham gia quản lý và điều hành tổ chức liên doanh, công ty cổ phần nhằm san sẻ ích lợi cũng như trách nhiệm sở hữu những công ty.
Xem chi tiết tại:
<a href="http://www.vninvestment.vn/co-1-ty-nen-dau-tu-gi-nam-2022-hieu-qua/">1 tỷ nên đầu tư gì</a>
<a href="http://www.vninvestment.vn/von-20-trieu-nen-kinh-doanh-gi-thu-loi-nhanh/">vốn 20 triệu nên kinh doanh gì</a>
<a href="http://www.vninvestment.vn/kinh-doanh-gi-voi-200-trieu-hieu-qua-cao/">kinh doanh gì với 200 triệu</a>
<a href="https://www.vninvestment.vn/dau-tu-gi-voi-100-trieu/">Đầu tư gì với 100 triệu</a>
<a href="https://www.vninvestment.vn/500-trieu-dau-tu-gi-sinh-loi-cao/">500 triệu đầu tư gì</a>
<a href="https://www.vninvestment.vn/xu-huong-kinh-doanh-2022-2025/">Xu hướng kinh doanh 2022</a>We track editorial changes to analyses and updates to a point's status and display the previous versions here as part of an effort to promote transparency regarding our curation process.

Version 1: 2021-09-24 17:22:07 UTC by CyanoTex (23355) Curator

Previous Title: No changes recorded

Updated Title: No changes recorded

Previous Analysis: No changes recorded

Updated Analysis: No changes recorded

Previous Status: PENDING

Updated Status: APPROVED

Version 2: 2021-09-12 17:45:43 UTC by serph (53) Curator

Previous Title:

Updated Title: There is a date of the last update of the agreements

Previous Analysis:

Updated Analysis: Generated through the annotate view

Previous Status:

Updated Status: PENDING