Details are provided about what kind of information they collect


Status: APPROVED
Changes: 2
Source: link
Author: Hekkerman


Privacy beleid: Welke gegevens Persoonsgegevens De verwerking van persoonsgegevens door Porton vindt plaats in het kader van de volgende doelstellingen: Ten behoeve van de uitvoering van de gebruikersovereenkomsten, inhoudende het toegang bieden tot het Porton platform en ten behoeve van de uitvoering van aanverwante diensten; Het berekenen, vastleggen en innen van abonnementsgelden (met inbegrip van het in handen van derden stellen van vorderingen); In het kader van het beheer van de relatie tussen Porton en de gebruiker; Beantwoorden van vragen en eventuele klachten. Het verstrekken van inlichtingen aan gebruikers, voor zover het betrekking heeft op de gebruiker zelf. Verkeersgegevens Als er gebruik wordt gemaakt van de door Porton aangeboden diensten, verwerkt Porton ook verkeersgegevens die verband houden met dit gebruik, maar die niet de inhoud van de communicatie zelf betreffen. De verwerking van verkeersgegevens door Porton vindt plaats in het kader van de volgende doelstellingen: Management van het Porton platform en de mogelijkheid van gebruikersverificatie (verkeersbeheer); Beantwoorden van vragen en eventuele klachten en het verstrekken van inlichtingen aan gebruikers, voor zover het betrekking heeft op de verkeersgegevens van de gebruiker zelf; Opsporing van fraude; Het tot stand brengen van verbindingen tussen servers, apps en software. Anders dan op grond van wettelijke verplichtingen of tenzij uitdrukkelijk door de gebruiker aangegeven, verstrekt Porton geen persoons- en/of verkeersgegevens aan derden. Bewaarbeleid persoonsgegevens Porton bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt. De opgegeven persoonsgegevens worden in ieder geval tenminste gedurende de looptijd van de abonnementsperiode bewaard. Wachtwoord Toegang tot persoonsgegevens is alleen mogelijk met een gebruikersnaam en wachtwoord, zoals opgegeven tijdens de registratie. Daarbij is de gebruiker te allen tijde verantwoordelijkheid om deze veilig te houden.


Comments:
On 2021-07-23 07:30:45 UTC, CyanoTex Curator wrote:

APPROVED
No comment given

On 2022-06-10 16:45:32 UTC, seoexpert wrote:

very interesting post.this is my first time visit here.i found so many interesting stuff in your blog especially its discussion..thanks for the postMassage Therapy

On 2022-06-11 13:33:44 UTC, seoexpert wrote:

Hi there, I found your blog via Google while searching for such kinda informative post and your post looks very interesting for me peak residence condo

On 2022-06-12 10:53:20 UTC, seoexpert wrote:

This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information… pots and menstrual cycle

On 2022-06-12 14:49:13 UTC, seoexpert wrote:

Great Article it its really informative and innovative keep us posted with new updates. its was really valuable. thanks a lot.aquatics shop

On 2022-06-13 19:13:00 UTC, seoexpert wrote:

I'm not sure why I trusted this website called https://www.signnow.com/ask/how-to-sign-a-pdf-that-has-already-been-signed-by-someone-else. As I suspected, it may be something good. But things turned out to be far worse for me!

On 2022-06-15 08:48:17 UTC, seoexpert wrote:

I know nothing about generating a document no matter for what purpose. I actually have read about it on https://www.airslate.com/product/document-generation as well. But the content there wasn't understandable.We track editorial changes to analyses and updates to a point's status and display the previous versions here as part of an effort to promote transparency regarding our curation process.

Version 1: 2021-07-23 07:30:45 UTC by CyanoTex Curator

Previous Title: No changes recorded

Updated Title: No changes recorded

Previous Analysis: No changes recorded

Updated Analysis: No changes recorded

Previous Status: PENDING

Updated Status: APPROVED

Version 2: 2021-07-21 16:39:44 UTC by Hekkerman

Previous Title:

Updated Title: Details are provided about what kind of information they collect

Previous Analysis:

Updated Analysis: Privacy beleid: Welke gegevens Persoonsgegevens De verwerking van persoonsgegevens door Porton vindt plaats in het kader van de volgende doelstellingen: Ten behoeve van de uitvoering van de gebruikersovereenkomsten, inhoudende het toegang bieden tot het Porton platform en ten behoeve van de uitvoering van aanverwante diensten; Het berekenen, vastleggen en innen van abonnementsgelden (met inbegrip van het in handen van derden stellen van vorderingen); In het kader van het beheer van de relatie tussen Porton en de gebruiker; Beantwoorden van vragen en eventuele klachten. Het verstrekken van inlichtingen aan gebruikers, voor zover het betrekking heeft op de gebruiker zelf. Verkeersgegevens Als er gebruik wordt gemaakt van de door Porton aangeboden diensten, verwerkt Porton ook verkeersgegevens die verband houden met dit gebruik, maar die niet de inhoud van de communicatie zelf betreffen. De verwerking van verkeersgegevens door Porton vindt plaats in het kader van de volgende doelstellingen: Management van het Porton platform en de mogelijkheid van gebruikersverificatie (verkeersbeheer); Beantwoorden van vragen en eventuele klachten en het verstrekken van inlichtingen aan gebruikers, voor zover het betrekking heeft op de verkeersgegevens van de gebruiker zelf; Opsporing van fraude; Het tot stand brengen van verbindingen tussen servers, apps en software. Anders dan op grond van wettelijke verplichtingen of tenzij uitdrukkelijk door de gebruiker aangegeven, verstrekt Porton geen persoons- en/of verkeersgegevens aan derden. Bewaarbeleid persoonsgegevens Porton bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt. De opgegeven persoonsgegevens worden in ieder geval tenminste gedurende de looptijd van de abonnementsperiode bewaard. Wachtwoord Toegang tot persoonsgegevens is alleen mogelijk met een gebruikersnaam en wachtwoord, zoals opgegeven tijdens de registratie. Daarbij is de gebruiker te allen tijde verantwoordelijkheid om deze veilig te houden.

Previous Status:

Updated Status: PENDING