This Service provides a list of Third Parties involved in its operation.


Status: APPROVED
Changes: 3
Source: link
Author: Hekkerman (23860)


Verwerkersovereenkomst 6.1: Het is Verwerker toegestaan om in het kader van deze Verwerkersovereenkomst en de Overeenkomst gebruik te maken van Sub Verwerkers, indien Verwerkingsverantwoordelijke daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven. Verwerker heeft de mogelijkheid binnen redelijke termijn bezwaar te maken tegen de in te schakelen Sub Verwerkers. Voor zover de Sub Verwerkers bij het sluiten van deze Verwerkersovereenkomst reeds bekend zijn, zijn deze opgenomen in Annex 2. De in Annex 2 vermelde Sub Verwerkers worden met het ondertekenen van deze Verwerkersovereenkomst goedgekeurd voor de daarin omschreven werkzaamheden. Verwerkersovereenkomst ANNEX 2 SPECIFICATIE SUB-VERWERKERS: Niet van toepassing.


Comments:
No comments found


We track editorial changes to analyses and updates to a point's status and display the previous versions here as part of an effort to promote transparency regarding our curation process.

Version 1: 2021-07-23 07:30:49 UTC by CyanoTex (23355)

Previous Title: No changes recorded

Updated Title: No changes recorded

Previous Analysis: No changes recorded

Updated Analysis: No changes recorded

Previous Status: PENDING

Updated Status: APPROVED

Version 2: 2021-07-21 16:37:11 UTC by Hekkerman (23860)

Previous Title: No changes recorded

Updated Title: No changes recorded

Previous Analysis: No changes recorded

Updated Analysis: No changes recorded

Previous Status: No changes recorded

Updated Status: No changes recorded

Version 3: 2021-07-21 16:36:03 UTC by Hekkerman (23860)

Previous Title:

Updated Title: This Service provides a list of Third Parties involved in its operation.

Previous Analysis:

Updated Analysis: Verwerkersovereenkomst 6.1: Het is Verwerker toegestaan om in het kader van deze Verwerkersovereenkomst en de Overeenkomst gebruik te maken van Sub Verwerkers, indien Verwerkingsverantwoordelijke daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven. Verwerker heeft de mogelijkheid binnen redelijke termijn bezwaar te maken tegen de in te schakelen Sub Verwerkers. Voor zover de Sub Verwerkers bij het sluiten van deze Verwerkersovereenkomst reeds bekend zijn, zijn deze opgenomen in Annex 2. De in Annex 2 vermelde Sub Verwerkers worden met het ondertekenen van deze Verwerkersovereenkomst goedgekeurd voor de daarin omschreven werkzaamheden. Verwerkersovereenkomst ANNEX 2 SPECIFICATIE SUB-VERWERKERS: Niet van toepassing.

Previous Status:

Updated Status: PENDING