Third parties used by the service are bound by confidentiality obligations


Status: APPROVED
Changes: 3
Source: link
Author: Hekkerman (23860)


Verwerkersovereenkomst 6.2: Verwerker verplicht iedere Sub Verwerker contractueel de geheimhoudingsverplichtingen, meldingsverplichtingen en beveiligingsmaatregelen na te leven met betrekking tot de Verwerking van Persoonsgegevens welke verplichtingen en maatregelen minimaal dienen te voldoen aan het bepaalde in deze Verwerkersovereenkomst.


Comments:
No comments found


We track editorial changes to analyses and updates to a point's status and display the previous versions here as part of an effort to promote transparency regarding our curation process.

Version 1: 2021-07-23 07:31:19 UTC by CyanoTex (23355)

Previous Title: No changes recorded

Updated Title: No changes recorded

Previous Analysis: No changes recorded

Updated Analysis: No changes recorded

Previous Status: PENDING

Updated Status: APPROVED

Version 2: 2021-07-21 16:04:26 UTC by Hekkerman (23860)

Previous Title: No changes recorded

Updated Title: No changes recorded

Previous Analysis: Verwerkersovereenkomst 4.1: Verwerker zal al haar medewerkers, die betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst, een geheimhoudingsverklaring - al dan niet opgenomen in de arbeidsovereenkomst met die medewerkers - laten tekenen waarin in ieder geval is opgenomen dat deze medewerkers geheimhouding moeten betrachten ten aanzien van de Persoonsgegevens.

Updated Analysis: Verwerkersovereenkomst 6.2: Verwerker verplicht iedere Sub Verwerker contractueel de geheimhoudingsverplichtingen, meldingsverplichtingen en beveiligingsmaatregelen na te leven met betrekking tot de Verwerking van Persoonsgegevens welke verplichtingen en maatregelen minimaal dienen te voldoen aan het bepaalde in deze Verwerkersovereenkomst.

Previous Status: No changes recorded

Updated Status: No changes recorded

Version 3: 2021-07-21 16:01:01 UTC by Hekkerman (23860)

Previous Title:

Updated Title: Third parties used by the service are bound by confidentiality obligations

Previous Analysis:

Updated Analysis: Verwerkersovereenkomst 4.1: Verwerker zal al haar medewerkers, die betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst, een geheimhoudingsverklaring - al dan niet opgenomen in de arbeidsovereenkomst met die medewerkers - laten tekenen waarin in ieder geval is opgenomen dat deze medewerkers geheimhouding moeten betrachten ten aanzien van de Persoonsgegevens.

Previous Status:

Updated Status: PENDING