User-generated content is encrypted, and this service cannot decrypt it


Status: APPROVED
Changes: 2
Source: link
Author: Hekkerman (23860)


Privacy beleid: Cliënt-side Porton kan in geen enkel geval, indien data aan de gebruikerszijde versleuteld is (cliënt-side encryptie), de versleuteling opheffen. Zodra door de gebruiker toegang of inzage wordt verleend aan derden, is de gebruiker altijd verantwoordelijk voor het beheren van toegang tot- of het verlies van data.


Comments:
No comments found


We track editorial changes to analyses and updates to a point's status and display the previous versions here as part of an effort to promote transparency regarding our curation process.

Version 1: 2021-07-20 06:34:01 UTC by CyanoTex (23355)

Previous Title: No changes recorded

Updated Title: No changes recorded

Previous Analysis: No changes recorded

Updated Analysis: No changes recorded

Previous Status: PENDING

Updated Status: APPROVED

Version 2: 2021-07-19 10:37:59 UTC by Hekkerman (23860)

Previous Title:

Updated Title: User-generated content is encrypted, and this service cannot decrypt it

Previous Analysis:

Updated Analysis: Privacy beleid: Cliënt-side Porton kan in geen enkel geval, indien data aan de gebruikerszijde versleuteld is (cliënt-side encryptie), de versleuteling opheffen. Zodra door de gebruiker toegang of inzage wordt verleend aan derden, is de gebruiker altijd verantwoordelijk voor het beheren van toegang tot- of het verlies van data.

Previous Status:

Updated Status: PENDING