The service informs users about the risk of publishing personal info online


Service: Seznam.cz
Status: DECLINED
Changes: 3
Source: link
Author: LOL123 (21447)


Nahlašování v případě narušení/úniku osobních údajů: <p>Dojde-li k narušení zabezpečení osobních údajů a bude pravděpodobné, že povaha a rozsah narušení bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, ihned vám to oznámíme. V oznámení vám jasně a srozumitelně popíšeme samotnou povahu porušení zabezpečení osobních údajů a zároveň vám poskytneme přinejmenším následující informace:</p> <ul> <li>jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů.</li> <li>popis pravděpodobných důsledků narušení ochrany osobních údajů.</li> <li>popis přijatých či navržených opatření k řešení vzniklé situace


Comments:
No comments found


We track editorial changes to analyses and updates to a point's status and display the previous versions here as part of an effort to promote transparency regarding our curation process.

Version 1: 2021-03-11 00:00:56 UTC by Deleted

Previous Title: No changes recorded

Updated Title: No changes recorded

Previous Analysis: No changes recorded

Updated Analysis: No changes recorded

Previous Status: CHANGES REQUESTED

Updated Status: DECLINED

Version 2: 2021-01-10 17:19:43 UTC by Agnes_De_Lion (20760)

Previous Title: No changes recorded

Updated Title: No changes recorded

Previous Analysis: No changes recorded

Updated Analysis: No changes recorded

Previous Status: PENDING

Updated Status: CHANGES REQUESTED

Version 3: 2021-01-08 07:53:50 UTC by LOL123 (21447)

Previous Title:

Updated Title: The service informs users about the risk of publishing personal info online

Previous Analysis:

Updated Analysis: Generated through the annotate view

Previous Status:

Updated Status: PENDING