This service allows you to retrieve an archive of your data


Service: NRC
Status: pending
Changes: 1
Source: link
Author: import script


Kan ik mijn gegevens inzien? <p>Ja, dat is mogelijk. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar privacy@nrc.nl, met daarbij uw postcode en huisnummer en een kopie van uw identiteitsbewijs, waarop uw BSN-nummer is afgeschermd. De kopie hebben we nodig, omdat wij uw identiteit moeten controleren voordat wij gegevens kunnen sturen. U kunt voor het maken van de kopie gebruikmaken van de KopieID-app die de Rijksoverheid aanbiedt.</p> <p>Wij zullen u vervolgens uw persoonsgegevens sturen uit onze systemen naar het e-mailadres dat in onze systemen bekend is, waarin de informatie waar wij op persoonsniveau over beschikken zichtbaar is. De kopie van uw indentiteitbewijs wordt na controle vernietigd.</p>


Comments:
No comments found


We track editorial changes to analyses and updates to a point's status and display the previous versions here as part of an effort to promote transparency regarding our curation process.

Version 1: 31/08/18 - 12:13 by import script

Previous Title:

Updated Title: This service allows you to retrieve an archive of your data

Previous Analysis:

Updated Analysis: Generated through the annotate view

Previous Status:

Updated Status: pending