Information is gathered about you through third parties


Status: APPROVED
Changes: 2
Source: link
Author: lr19_ (30170)


Ulkopuolisista lähteistä hankitut tiedot: </strong> <p>Pääasiallisesti henkilötiedot kerätään käyttäjältä itseltään oston, tilauksen tai rekisteröitymisen yhteydessä taikka myöhemmin asiakkuuden aikana, tai havainnoidaan palveluiden käytöstä.</p> <p>Lisäksi keräämme tietoja Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämästä Robinson-kieltorekisteristä, väestötietojärjestelmästä sekä muista vastaavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä. Mikäli käyttäjä hyödyntää organisaatiotilausta, saamme tietoja myös tilauksen tehneeltä organisaatiolta.</p> <p>Voimme myös kerätä&nbsp. eväste- ja laitetunnisteiden avulla havainnoitua tietoa verkostoomme kuuluvista kumppaneiden palveluista mainonnan kohdentamista varten, mikäli käyttäjä on antanut tähän suostumuksen.</p>


Comments:
On 2024-07-04 17:00:01 UTC, Agnes_De_Lion (20760) Staff wrote:

APPROVED
No comment givenWe track editorial changes to analyses and updates to a point's status and display the previous versions here as part of an effort to promote transparency regarding our curation process.

Version 1: 2024-07-04 17:00:01 UTC by Agnes_De_Lion (20760)

Previous Title: No changes recorded

Updated Title: No changes recorded

Previous Analysis: No changes recorded

Updated Analysis: No changes recorded

Previous Status: PENDING

Updated Status: APPROVED

Version 2: 2024-02-24 18:19:28 UTC by lr19_ (30170)

Previous Title:

Updated Title: Information is gathered about you through third parties

Previous Analysis:

Updated Analysis: Generated through the annotate view

Previous Status:

Updated Status: PENDING