You agree to comply with the law of the service's country


Status: APPROVED
Changes: 2
Source: link
Author: Hekkerman (23860)


Algemene Voorwaarden Porton Private Cloudstorage 4.2: De Klant zal de Dienst te allen tijde naar behoren gebruiken. De Klant garandeert dat hij de Dienst niet zal gebruiken: a. op zodanige wijze dat inbreuk wordt gepleegd op de rechten van Porton of van derden en/of op een jegens derden onrechtmatige wijze, met inbegrip van, zonder enige beperking, IE Rechten of rechten in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; b. in strijd met geldende wet- of regelgeving; en/of c. in strijd met een bepaling van deze Algemene Voorwaarden. De Klant vrijwaart Porton tegen alle schade en kosten voortvloeiend uit en/of verband houdend met vorderingen van derden op grond van schending van deze garantie.


Comments:
No comments found


We track editorial changes to analyses and updates to a point's status and display the previous versions here as part of an effort to promote transparency regarding our curation process.

Version 1: 2021-07-23 07:30:32 UTC by CyanoTex (23355)

Previous Title: No changes recorded

Updated Title: No changes recorded

Previous Analysis: No changes recorded

Updated Analysis: No changes recorded

Previous Status: PENDING

Updated Status: APPROVED

Version 2: 2021-07-21 16:20:08 UTC by Hekkerman (23860)

Previous Title:

Updated Title: You agree to comply with the law of the service's country

Previous Analysis:

Updated Analysis: Algemene Voorwaarden Porton Private Cloudstorage 4.2: De Klant zal de Dienst te allen tijde naar behoren gebruiken. De Klant garandeert dat hij de Dienst niet zal gebruiken: a. op zodanige wijze dat inbreuk wordt gepleegd op de rechten van Porton of van derden en/of op een jegens derden onrechtmatige wijze, met inbegrip van, zonder enige beperking, IE Rechten of rechten in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; b. in strijd met geldende wet- of regelgeving; en/of c. in strijd met een bepaling van deze Algemene Voorwaarden. De Klant vrijwaart Porton tegen alle schade en kosten voortvloeiend uit en/of verband houdend met vorderingen van derden op grond van schending van deze garantie.

Previous Status:

Updated Status: PENDING