Your personal data is not sold


Status: APPROVED
Changes: 2
Source: link
Author: Hekkerman (23860)


Privacy beleid: Anders dan op grond van wettelijke verplichtingen of tenzij uitdrukkelijk door de gebruiker aangegeven, verstrekt Porton geen persoons- en/of verkeersgegevens aan derden.


Comments:
No comments found


We track editorial changes to analyses and updates to a point's status and display the previous versions here as part of an effort to promote transparency regarding our curation process.

Version 1: 2021-07-20 17:55:38 UTC by Agnes_De_Lion (20760)

Previous Title: No changes recorded

Updated Title: No changes recorded

Previous Analysis: No changes recorded

Updated Analysis: No changes recorded

Previous Status: PENDING

Updated Status: APPROVED

Version 2: 2021-07-20 15:51:32 UTC by Hekkerman (23860)

Previous Title:

Updated Title: Your personal data is not sold

Previous Analysis:

Updated Analysis: Privacy beleid: Anders dan op grond van wettelijke verplichtingen of tenzij uitdrukkelijk door de gebruiker aangegeven, verstrekt Porton geen persoons- en/of verkeersgegevens aan derden.

Previous Status:

Updated Status: PENDING