Your personal data will not be used for an automated decision-making


Status: APPROVED
Changes: 3
Source: link
Author: Hekkerman (23860)


Privacy beleid: Persoonsgegevens De verwerking van persoonsgegevens door Porton vindt plaats in het kader van de volgende doelstellingen: Ten behoeve van de uitvoering van de gebruikersovereenkomsten, inhoudende het toegang bieden tot het Porton platform en ten behoeve van de uitvoering van aanverwante diensten; Het berekenen, vastleggen en innen van abonnementsgelden (met inbegrip van het in handen van derden stellen van vorderingen); In het kader van het beheer van de relatie tussen Porton en de gebruiker; Beantwoorden van vragen en eventuele klachten. Het verstrekken van inlichtingen aan gebruikers, voor zover het betrekking heeft op de gebruiker zelf.


Comments:
No comments found


We track editorial changes to analyses and updates to a point's status and display the previous versions here as part of an effort to promote transparency regarding our curation process.

Version 1: 2021-07-20 18:00:31 UTC by Agnes_De_Lion (20760)

Previous Title: No changes recorded

Updated Title: No changes recorded

Previous Analysis: No changes recorded

Updated Analysis: No changes recorded

Previous Status: CHANGES REQUESTED

Updated Status: APPROVED

Version 2: 2021-07-20 18:00:01 UTC by Agnes_De_Lion (20760)

Previous Title: No changes recorded

Updated Title: No changes recorded

Previous Analysis: No changes recorded

Updated Analysis: No changes recorded

Previous Status: PENDING

Updated Status: CHANGES REQUESTED

Version 3: 2021-07-20 15:34:35 UTC by Hekkerman (23860)

Previous Title:

Updated Title: Your personal data will not be used for an automated decision-making

Previous Analysis:

Updated Analysis: Privacy beleid: Persoonsgegevens De verwerking van persoonsgegevens door Porton vindt plaats in het kader van de volgende doelstellingen: Ten behoeve van de uitvoering van de gebruikersovereenkomsten, inhoudende het toegang bieden tot het Porton platform en ten behoeve van de uitvoering van aanverwante diensten; Het berekenen, vastleggen en innen van abonnementsgelden (met inbegrip van het in handen van derden stellen van vorderingen); In het kader van het beheer van de relatie tussen Porton en de gebruiker; Beantwoorden van vragen en eventuele klachten. Het verstrekken van inlichtingen aan gebruikers, voor zover het betrekking heeft op de gebruiker zelf.

Previous Status:

Updated Status: PENDING