Your IP address is collected, which can be used to view your approximate location


Status: APPROVED
Changes: 4
Source: link
Author: Hekkerman (23860)


Privacy beleid: Verkeersgegevens Als er gebruik wordt gemaakt van de door Porton aangeboden diensten, verwerkt Porton ook verkeersgegevens die verband houden met dit gebruik, maar die niet de inhoud van de communicatie zelf betreffen. De verwerking van verkeersgegevens door Porton vindt plaats in het kader van de volgende doelstellingen: Management van het Porton platform en de mogelijkheid van gebruikersverificatie (verkeersbeheer); Beantwoorden van vragen en eventuele klachten en het verstrekken van inlichtingen aan gebruikers, voor zover het betrekking heeft op de verkeersgegevens van de gebruiker zelf; Opsporing van fraude; Het tot stand brengen van verbindingen tussen servers, apps en software. Anders dan op grond van wettelijke verplichtingen of tenzij uitdrukkelijk door de gebruiker aangegeven, verstrekt Porton geen persoons- en/of verkeersgegevens aan derden.


Comments:
No comments found


We track editorial changes to analyses and updates to a point's status and display the previous versions here as part of an effort to promote transparency regarding our curation process.

Version 1: 2021-07-23 07:31:33 UTC by CyanoTex (23355)

Previous Title: No changes recorded

Updated Title: No changes recorded

Previous Analysis: No changes recorded

Updated Analysis: No changes recorded

Previous Status: PENDING

Updated Status: APPROVED

Version 2: 2021-07-21 15:39:53 UTC by Hekkerman (23860)

Previous Title: This service may collect, use, and share location data

Updated Title: Your IP address is collected, which can be used to view your approximate location

Previous Analysis: No changes recorded

Updated Analysis: No changes recorded

Previous Status: CHANGES REQUESTED

Updated Status: PENDING

Version 3: 2021-07-20 18:04:08 UTC by Agnes_de_Lion (20760)

Previous Title: No changes recorded

Updated Title: No changes recorded

Previous Analysis: No changes recorded

Updated Analysis: No changes recorded

Previous Status: PENDING

Updated Status: CHANGES REQUESTED

Version 4: 2021-07-20 15:31:33 UTC by Hekkerman (23860)

Previous Title:

Updated Title: This service may collect, use, and share location data

Previous Analysis:

Updated Analysis: Privacy beleid: Verkeersgegevens Als er gebruik wordt gemaakt van de door Porton aangeboden diensten, verwerkt Porton ook verkeersgegevens die verband houden met dit gebruik, maar die niet de inhoud van de communicatie zelf betreffen. De verwerking van verkeersgegevens door Porton vindt plaats in het kader van de volgende doelstellingen: Management van het Porton platform en de mogelijkheid van gebruikersverificatie (verkeersbeheer); Beantwoorden van vragen en eventuele klachten en het verstrekken van inlichtingen aan gebruikers, voor zover het betrekking heeft op de verkeersgegevens van de gebruiker zelf; Opsporing van fraude; Het tot stand brengen van verbindingen tussen servers, apps en software. Anders dan op grond van wettelijke verplichtingen of tenzij uitdrukkelijk door de gebruiker aangegeven, verstrekt Porton geen persoons- en/of verkeersgegevens aan derden.

Previous Status:

Updated Status: PENDING