30 days of notice are given before closing your account


Status: APPROVED
Changes: 2
Source: link
Author: Hekkerman (23860)


Algemene Voorwaarden Porton Private Cloudstorage 12.1: De Overeenkomst wordt steeds voor bepaalde tijd aangegaan, zoals door de Klant aangegeven op de Website bij het aangaan van de Overeenkomst. Partijen kunnen de Overeenkomst niet tussentijds opzeggen tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien de Klant een consument is, wordt de Overeenkomst die is aangegaan voor de duur van een jaar na dat jaar stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, waarbij de Klant gerechtigd is om de Overeenkomst maandelijks op te zeggen.


Comments:
No comments found


We track editorial changes to analyses and updates to a point's status and display the previous versions here as part of an effort to promote transparency regarding our curation process.

Version 1: 2021-07-20 06:35:10 UTC by CyanoTex (23355)

Previous Title: No changes recorded

Updated Title: No changes recorded

Previous Analysis: No changes recorded

Updated Analysis: No changes recorded

Previous Status: PENDING

Updated Status: APPROVED

Version 2: 2021-07-19 10:22:18 UTC by Hekkerman (23860)

Previous Title:

Updated Title: 30 days of notice are given before closing your account

Previous Analysis:

Updated Analysis: Algemene Voorwaarden Porton Private Cloudstorage 12.1: De Overeenkomst wordt steeds voor bepaalde tijd aangegaan, zoals door de Klant aangegeven op de Website bij het aangaan van de Overeenkomst. Partijen kunnen de Overeenkomst niet tussentijds opzeggen tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien de Klant een consument is, wordt de Overeenkomst die is aangegaan voor de duur van een jaar na dat jaar stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, waarbij de Klant gerechtigd is om de Overeenkomst maandelijks op te zeggen.

Previous Status:

Updated Status: PENDING