Invalidity of any portion of the Terms of Service does not entail invalidity of its remainder


Status: APPROVED
Changes: 2
Source: link
Author: Hekkerman (23860)


Algemene Voorwaarden Porton Private Cloudstorage 2.3: Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Porton zal de nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.


Comments:
No comments found


We track editorial changes to analyses and updates to a point's status and display the previous versions here as part of an effort to promote transparency regarding our curation process.

Version 1: 2021-07-20 06:35:46 UTC by CyanoTex (23355)

Previous Title: No changes recorded

Updated Title: No changes recorded

Previous Analysis: No changes recorded

Updated Analysis: No changes recorded

Previous Status: PENDING

Updated Status: APPROVED

Version 2: 2021-07-19 10:07:00 UTC by Hekkerman (23860)

Previous Title:

Updated Title: Invalidity of any portion of the Terms of Service does not entail invalidity of its remainder

Previous Analysis:

Updated Analysis: Algemene Voorwaarden Porton Private Cloudstorage 2.3: Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Porton zal de nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Previous Status:

Updated Status: PENDING