The court of law governing the terms is in Amsterdam, The Netherlands


Status: APPROVED
Changes: 4
Source: link
Author: Hekkerman (23860)


Algemene Voorwaarden Porton Private Cloudstorage 14.2: Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die voortvloeien uit dan wel samenhangen met onder deze Algemene Voorwaarden gesloten Overeenkomsten, dan wel de Diensten die daarvan een uitvloeisel zijn, uitsluitend aanhangig gemaakt worden bij de bevoegde rechter in Amsterdam.


Comments:
No comments found


We track editorial changes to analyses and updates to a point's status and display the previous versions here as part of an effort to promote transparency regarding our curation process.

Version 1: 2021-07-20 17:17:56 UTC by Agnes_De_Lion (20760)

Previous Title: No changes recorded

Updated Title: No changes recorded

Previous Analysis: No changes recorded

Updated Analysis: No changes recorded

Previous Status: PENDING

Updated Status: APPROVED

Version 2: 2021-07-20 15:27:26 UTC by Hekkerman (23860)

Previous Title: The court of law governing the terms is in location X

Updated Title: The court of law governing the terms is in Amsterdam, The Netherlands

Previous Analysis: No changes recorded

Updated Analysis: No changes recorded

Previous Status: CHANGES REQUESTED

Updated Status: PENDING

Version 3: 2021-07-20 06:37:46 UTC by CyanoTex (23355)

Previous Title: No changes recorded

Updated Title: No changes recorded

Previous Analysis: No changes recorded

Updated Analysis: No changes recorded

Previous Status: PENDING

Updated Status: CHANGES REQUESTED

Version 4: 2021-07-19 10:04:40 UTC by Hekkerman (23860)

Previous Title:

Updated Title: The court of law governing the terms is in location X

Previous Analysis:

Updated Analysis: Algemene Voorwaarden Porton Private Cloudstorage 14.2: Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die voortvloeien uit dan wel samenhangen met onder deze Algemene Voorwaarden gesloten Overeenkomsten, dan wel de Diensten die daarvan een uitvloeisel zijn, uitsluitend aanhangig gemaakt worden bij de bevoegde rechter in Amsterdam.

Previous Status:

Updated Status: PENDING