The service claims to be GDPR compliant for European users


Status: APPROVED
Changes: 2
Source: link
Author: Hekkerman (23860)


Algemene Voorwaarden Porton Private Cloudstorage 8.1: In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, zal Porton persoonsgegevens voor de Klant verwerken. Op de verwerking van persoonsgegevens is privacy wet- en regelgeving van toepassing, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG"). Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens kwalificeert Porton als een verwerker in de zin van de AVG. Partijen hebben een Verwerkersovereenkomst gesloten om uitvoering te geven aan de verplichtingen op grond van de AVG.


Comments:
No comments found


We track editorial changes to analyses and updates to a point's status and display the previous versions here as part of an effort to promote transparency regarding our curation process.

Version 1: 2021-07-12 20:32:32 UTC by Agnes_De_Lion (20760)

Previous Title: No changes recorded

Updated Title: No changes recorded

Previous Analysis: No changes recorded

Updated Analysis: No changes recorded

Previous Status: PENDING

Updated Status: APPROVED

Version 2: 2021-07-12 16:02:12 UTC by Hekkerman (23860)

Previous Title:

Updated Title: The service claims to be GDPR compliant for European users

Previous Analysis:

Updated Analysis: Algemene Voorwaarden Porton Private Cloudstorage 8.1: In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, zal Porton persoonsgegevens voor de Klant verwerken. Op de verwerking van persoonsgegevens is privacy wet- en regelgeving van toepassing, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG"). Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens kwalificeert Porton als een verwerker in de zin van de AVG. Partijen hebben een Verwerkersovereenkomst gesloten om uitvoering te geven aan de verplichtingen op grond van de AVG.

Previous Status:

Updated Status: PENDING