You are responsible for maintaining the security of your account and for the activities on your account


Status: APPROVED
Changes: 2
Source: link
Author: Hekkerman (23860)


Algemene Voorwaarden Porton Private Cloudstorage 4.3: De Klant is verantwoordelijk voor het geheimhouden van de inloggegevens voor de Web Client. Zodra de Klant weet of reden heeft om te vermoeden dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn geraakt, dient de Klant Porton daarvan onverwijld in kennis te stellen, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van de Klant om onmiddellijk en doelmatig actie te ondernemen, bijvoorbeeld door zijn inloggegevens te wijzigen. De Klant aanvaardt en erkent derhalve dat de Klant te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk is voor het gebruik van de Dienst door derden via de inloggegevens van de Klant.


Comments:
No comments found


We track editorial changes to analyses and updates to a point's status and display the previous versions here as part of an effort to promote transparency regarding our curation process.

Version 1: 2021-07-13 17:50:04 UTC by Agnes_de_Lion (20760)

Previous Title: No changes recorded

Updated Title: No changes recorded

Previous Analysis: No changes recorded

Updated Analysis: No changes recorded

Previous Status: PENDING

Updated Status: APPROVED

Version 2: 2021-07-12 15:52:50 UTC by Hekkerman (23860)

Previous Title:

Updated Title: You are responsible for maintaining the security of your account and for the activities on your account

Previous Analysis:

Updated Analysis: Algemene Voorwaarden Porton Private Cloudstorage 4.3: De Klant is verantwoordelijk voor het geheimhouden van de inloggegevens voor de Web Client. Zodra de Klant weet of reden heeft om te vermoeden dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn geraakt, dient de Klant Porton daarvan onverwijld in kennis te stellen, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van de Klant om onmiddellijk en doelmatig actie te ondernemen, bijvoorbeeld door zijn inloggegevens te wijzigen. De Klant aanvaardt en erkent derhalve dat de Klant te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk is voor het gebruik van de Dienst door derden via de inloggegevens van de Klant.

Previous Status:

Updated Status: PENDING