The service provider makes no warranty regarding uninterrupted, timely, secure or error-free service


Status: APPROVED
Changes: 2
Source: link
Author: Hekkerman (23860)


Algemene Voorwaarden Porton Private Cloudstorage 5.1: Porton zal zich bij de uitvoering van de Dienst naar beste vermogen inspannen. Zij kan echter geen garanties geven over het behalen van een bepaald resultaat en de ongestoorde beschikbaarheid van de Dienst. Porton zal bij de uitvoering van de Dienst alle zorgvuldigheid in acht nemen, die redelijkerwijs van haar verwacht mag en kan worden.


Comments:
No comments found


We track editorial changes to analyses and updates to a point's status and display the previous versions here as part of an effort to promote transparency regarding our curation process.

Version 1: 2021-07-13 17:47:24 UTC by Agnes_De_Lion (20760)

Previous Title: No changes recorded

Updated Title: No changes recorded

Previous Analysis: No changes recorded

Updated Analysis: No changes recorded

Previous Status: PENDING

Updated Status: APPROVED

Version 2: 2021-07-12 15:42:38 UTC by Hekkerman (23860)

Previous Title:

Updated Title: The service provider makes no warranty regarding uninterrupted, timely, secure or error-free service

Previous Analysis:

Updated Analysis: Algemene Voorwaarden Porton Private Cloudstorage 5.1: Porton zal zich bij de uitvoering van de Dienst naar beste vermogen inspannen. Zij kan echter geen garanties geven over het behalen van een bepaald resultaat en de ongestoorde beschikbaarheid van de Dienst. Porton zal bij de uitvoering van de Dienst alle zorgvuldigheid in acht nemen, die redelijkerwijs van haar verwacht mag en kan worden.

Previous Status:

Updated Status: PENDING