When the service wants to make a material change to its terms, you are notified at least 30 days in advance


Status: DECLINED
Changes: 2
Source: link
Author: Hekkerman


Algemene Voorwaarden Porton Private Cloudstorage 3.5: Porton kan wijzigingen aanbrengen in de inhoud of omvang van de Dienst. Porton doet de Klant daarvan zo spoedig mogelijk mededeling. Ingeval de Dienst als gevolg van de wijziging(en) substantieel verandert ten opzichte van de Dienst zoals overeengekomen, heeft de Klant het recht de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen binnen dertig dagen nadat aan hem is medegedeeld per welke datum de wijziging zal ingaan. Porton is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit de wijzigingen of de beƫindiging.


Comments:
On 2021-07-13 17:58:50 UTC, Agnes de Lion Staff wrote:

DECLINED
This doesn't refer to changes to the terms but rather to changes to the service itself.We track editorial changes to analyses and updates to a point's status and display the previous versions here as part of an effort to promote transparency regarding our curation process.

Version 1: 2021-07-13 17:58:50 UTC by Agnes de Lion Staff

Previous Title: No changes recorded

Updated Title: No changes recorded

Previous Analysis: No changes recorded

Updated Analysis: No changes recorded

Previous Status: PENDING

Updated Status: DECLINED

Version 2: 2021-07-12 15:32:48 UTC by Hekkerman

Previous Title:

Updated Title: When the service wants to make a material change to its terms, you are notified at least 30 days in advance

Previous Analysis:

Updated Analysis: Algemene Voorwaarden Porton Private Cloudstorage 3.5: Porton kan wijzigingen aanbrengen in de inhoud of omvang van de Dienst. Porton doet de Klant daarvan zo spoedig mogelijk mededeling. Ingeval de Dienst als gevolg van de wijziging(en) substantieel verandert ten opzichte van de Dienst zoals overeengekomen, heeft de Klant het recht de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen binnen dertig dagen nadat aan hem is medegedeeld per welke datum de wijziging zal ingaan. Porton is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit de wijzigingen of de beƫindiging.

Previous Status:

Updated Status: PENDING