Invalidity of any portion of the Terms of Service does not entail invalidity of its remainder


Status: APPROVED
Changes: 3
Source: link
Author: Dr_Jeff Staff


Als een voorwaarde of bepaling van deze Overeenkomst ongeldig, nietig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dat deel scheidbaar worden geacht en zal het geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van een resterende voorwaarde of bepaling.


Comments:
On 2020-12-04 22:43:25 UTC, Agnes de Lion Staff wrote:

approved: without comment

On 2020-12-15 08:23:53 UTC, System Bot wrote:

Quote not foundWe track editorial changes to analyses and updates to a point's status and display the previous versions here as part of an effort to promote transparency regarding our curation process.

Version 1: 2021-01-05 14:50:40 UTC by Agnes de Lion Staff

Previous Title: No changes recorded

Updated Title: No changes recorded

Previous Analysis: No changes recorded

Updated Analysis: No changes recorded

Previous Status: QUOTE NOT FOUND

Updated Status: APPROVED

Version 2: 2020-12-04 22:43:25 UTC by Agnes de Lion Staff

Previous Title: No changes recorded

Updated Title: No changes recorded

Previous Analysis: No changes recorded

Updated Analysis: No changes recorded

Previous Status: PENDING

Updated Status: APPROVED

Version 3: 2020-12-04 21:56:54 UTC by Dr_Jeff Staff

Previous Title:

Updated Title: Invalidity of any portion of the Terms of Service does not entail invalidity of its remainder

Previous Analysis:

Updated Analysis: Generated through the annotate view

Previous Status:

Updated Status: PENDING