Invalidity of any portion of the Terms of Service does not entail invalidity of its remainder


Status: APPROVED
Changes: 4
Source: link
Author: Dr_Jeff (20149) Staff


Als een voorwaarde of bepaling van deze Overeenkomst ongeldig, nietig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dat deel scheidbaar worden geacht en zal het geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van een resterende voorwaarde of bepaling.


Comments:
No comments found


We track editorial changes to analyses and updates to a point's status and display the previous versions here as part of an effort to promote transparency regarding our curation process.

Version 1: 2023-07-11 10:08:22 UTC by Deleted Staff

Previous Title: No changes recorded

Updated Title: No changes recorded

Previous Analysis: No changes recorded

Updated Analysis: No changes recorded

Previous Status: No changes recorded

Updated Status: No changes recorded

Version 2: 2021-01-05 14:50:40 UTC by Agnes_De_Lion (20760) Staff

Previous Title: No changes recorded

Updated Title: No changes recorded

Previous Analysis: No changes recorded

Updated Analysis: No changes recorded

Previous Status: QUOTE NOT FOUND

Updated Status: APPROVED

Version 3: 2020-12-04 22:43:25 UTC by Agnes_De_Lion (20760) Staff

Previous Title: No changes recorded

Updated Title: No changes recorded

Previous Analysis: No changes recorded

Updated Analysis: No changes recorded

Previous Status: PENDING

Updated Status: APPROVED

Version 4: 2020-12-04 21:56:54 UTC by Dr_Jeff (20149) Staff

Previous Title:

Updated Title: Invalidity of any portion of the Terms of Service does not entail invalidity of its remainder

Previous Analysis:

Updated Analysis: Generated through the annotate view

Previous Status:

Updated Status: PENDING