Tweakers

Privacy Policy
Privacybeleid Algemeen<p>Dit is de privacy- en cookie policy van Tweakers.net, Tweakers Elect en Hardware.Info. Tweakers.net, Tweakers Elect en Hardware.Info zijn onderdeel van DPG Media B.V. (gevestigd en kantoorhoudende te (1018 LL) Amsterdam aan de Jacob Bontiusplaats 9, hierna: “ DPG Media”). DPG Media is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld.</p> <p>Wij respecteren je privacy en houden ons aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige privacy wet- en regelgeving stellen.</p> <p>DPG Media kan deze privacy verklaring eenzijdig wijzigen. We adviseren je daarom om deze verklaring regelmatig op wijzigingen na te gaan.</p>Verwerkte gegevens<p>DPG Media maakt onderscheid tussen actief en passief verstrekte gegevens. Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die je aan beheerders van websites verstrekt zonder dat je je daar misschien bewust van bent. Wanneer je Tweakers.net of Hardware.info bezoekt, registreren we een aantal technische gegevens zoals het IP-adres van je computer, het besturingssysteem dat je gebruikt, de internet browser waarmee je surft, de laatste internetpagina die je hebt bezocht voordat je op de websites kwam en de pagina's die je binnen de websites bezoekt.</p> <p>Daarnaast verzamelen en verwerken we gegevens die je actief aan ons verstrekt. Hiervan is alleen sprake als je een account aanmaakt of als je een e-mail aan ons stuurt. Wij verzamelen en verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:</p> <ul> <li>naam;</li> <li>geboortedatum;</li> <li>contactgegevens;</li> <li>overige persoonsgegevens die je kunt invullen als je een account aanmaakt (voor het aanmaken van een Account zijn deze gegevens echter niet allemaal verplicht);</li> <li>persoonsgegevens, voor zover deze zijn opgenomen in de content die je op de Website plaatst;</li> <li>persoonsgegevens, voor zover deze zijn opgenomen in berichten die via de Website worden uitgewisseld;</li> <li>persoonsgegevens over je gedrag op de Website zoals bijvoorbeeld opgelegde waarschuwingen en sancties.</li> </ul> <p>Ben je jonger dan 16 jaar?</p> <p>Als je jonger bent dan 16 jaar mag je slechts persoonsgegevens aan DPG Media verstrekken als je daarvoor toestemming hebt gekregen van een van je ouders of een wettelijk vertegenwoordiger die deze privacy en cookie policy heeft gelezen.<br>Als je er van overtuigd bent dat DPG Media zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via privacy@dpgmedia.nl zodat deze informatie kan worden verwijderd.</p>Doeleinden verwerking<p>De gegevens die je passief aan ons hebt verstrekt worden zoveel mogelijk anoniem gebruikt. Tweakers.net, Tweakers Elect en Hardware.info houden bijvoorbeeld niet bij welke internet browser jij precies gebruikt, maar houdt wel bij hoeveel procent van onze bezoekers een bepaalde internet browser gebruikt. We doen dit om de kwaliteit en toegankelijkheid van de websites te verbeteren. Daarnaast gebruiken we informatie over welke pagina's je binnen de websites hebt bezocht om de relevantie van advertenties en vacatures die aan jou getoond worden als je Tweakers.net of Hardware.info bezoekt te verbeteren. Hiervoor gebruiken we DoubleClick for Publishers. Meer informatie over het privacybeleid van Doubleclick vind je bij Google.</p> <p>De persoonsgegevens die je actief aan Tweakers.net en Hardware.info verstrekt worden gebruikt voor de volgende doeleinden:</p> <ul> <li>om onze diensten aan je te verlenen en om u in staat te stellen uw ervaringen over producten en winkels te delen via bijvoorbeeld het Forum, Vraag &amp. Aanbod, Pricewatch, Shopreview, Productreview en Jobs;</li> <li>om je gelegenheid te geven om content te plaatsen op de Websites;</li> <li>om een administratie bij te houden van alle bezoekers die een account aanmaken;</li> <li>om doelgroep en bijpassend gebruik van de website te kunnen definiëren;</li> <li>om contact met je te onderhouden over of in het kader van de Websites en onze diensten;</li> <li>om je op verzoek een nieuwsbrief toe te sturen waarbij we kunnen bijhouden of je deze opent;</li> <li>om fraude en misbruik te voorkomen;</li> <li>om deelname mogelijk te maken aan eventuele acties;</li> <li>om op basis van jouw bijdrage op Tweakers een karma profiel op te stellen;</li> <li>indien je daarvoor ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven, om je te informeren over huidige en toekomstige producten of diensten (opt-in).</li> </ul> <strong>Gegevensverstrekking aan derden</strong> <p>Verstrekking ten behoeve van uitvoering overeenkomst: DPG Media schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten Persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in de rol van verwerker. Al onze verwerkers worden verplicht om uw Persoonsgegevens te beschermen. Met onze verwerkers sluiten wij overeenkomsten waarin wij dit expliciet opnemen.</p>Ontvangers<p>Tweakers.net en Hardware.info publiceren bepaalde gegevens die je in je profiel hebt opgenomen op de websites. Deze gegevens zijn toegankelijk voor alle bezoekers van de website. Bij het invullen van je profiel is aangegeven welke gegevens op de website worden gepubliceerd. Indien je niet wilt dat deze gegevens openbaar zijn, dan kan je de invulvelden in je profiel leeg laten. Ook de content die je zelf op de website plaatst is toegankelijk voor alle bezoekers van de website.</p> <p>Tweakers.net en Hardware.info zullen jouw gegevens niet aan derden beschikbaar stellen, tenzij er sprake is van een bijzondere actie of prijsvraag in samenwerking met een derde partij. in dergelijke gevallen maken wij dit altijd op voorhand bekend zodat u de keuze heeft deel te nemen of niet. Onze werknemers en met ons samenwerkende derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.</p> <p>In sommige gevallen kan je via onze websites doorlinken naar websites van derden. DPG Media is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacybeleid van deze derden. Ook is DPG Media niet verantwoordelijk voor de eventuele verwerking van jouw openbare persoonsgegevens door andere gebruikers van deze website.</p>Cookies<p>Deze website maakt gebruik van permanente cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internet browser op je computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina's je bekijkt en welke opties je gebruikt. Deze gegevens worden gebruikt om de websites gebruiksvriendelijker te maken.</p> <p>Met behulp van een permanente cookie kunnen de websites je bij een volgend bezoek herkennen. Bij het inloggen op je account maak je automatisch gebruik van de optie om je sessie-id te bewaren in een permanente cookie.</p> <p>Je kunt je internet browser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kan je het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.</p> <p>Tweakers.net en Hardware.info bevatten ook cookies van DPG Media. Hierdoor kunnen gegevens over het bezoekgedrag worden gecombineerd met gegevens van andere dochtermaatschappijen van DPG Media om advertenties beter af te kunnen stemmen op jouw interesses.</p> <p>Op basis van de gecombineerde gegevens worden segmenten samengesteld ten behoeve van adverteerders. Adverteerders kunnen dan gericht advertenties tonen aan bepaalde groepen voor hen interessante bezoekers. Gegevens over individueel bezoekgedrag of andere persoonsgegevens worden nooit gedeeld met adverteerders of andere derden. De privacystatement van DPG Media is van toepassing op deze gecombineerde gegevens.</p>Google Analytics<p>Tweakers.net en Hardware.info maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om ons te helpen analyseren hoe gebruikers de Website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.</p> <p>Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Meer informatie vind je bij Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en.</p> <p>Als gezegd kun je je internet browser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst en kan je het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de Website gebruikmaken.</p>AdDefend<p>Om advertenties weer te geven, gebruikt Tweakers AdDefend, een service van AdDefend GmbH, Borselstraße 3, 22765 Hamburg. Deze dienst maakt gebruik van cookies om te bepalen of je een website hebt bezocht. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van deze cookies door AdDefend door een e-mail te sturen naar privacy@addefend.com.</p>Indexering door zoekmachines<p>De gegevens die je in je profiel opneemt, kunnen in beginsel niet door externe websites, zoals zoekmachines, geïndexeerd worden. Alle overige door jouw geplaatste content wordt wel door zoekmachines geïndexeerd.</p>Beveiliging en bewaartermijn<p>De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.</p> <p>Content die je op de Website hebt geplaatst wordt in beginsel zo lang bewaard als je account in stand blijft. Als je je account laat opheffen, worden de aan je account gekoppelde persoonsgegevens geanonimiseerd zodat de content die je op de websites hebt geplaatst voor andere bezoekers niet langer naar jouw persoon herleidbaar zijn.</p> <p>De overige persoonsgegevens worden bewaard zo lang je account in stand blijft of zo lang als de wet dat voorschrijft. Persoonsgegevens bij inactieve accounts worden verwijderd na een periode van 5 jaar.</p>Inzage, correctie en verwijdering<p>Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Leden kunnen dit voor het grootste deel zelf, bijvoorbeeld via de My Tweakers.net pagina. In de gevallen dat dit op deze manier niet mogelijk is, kan je een gespecificeerd verzoek tot DPG Media richten om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kan je het formulier op de volgende pagina gebruiken: https://consumentenrecht.dpgmedia.net/nl.<br>Als je een vraag of verzoek hebt dat niet via het formulier kan worden ingediend kan je een mail sturen naar privacy@dpgmedia.nl.</p> <p>DPG Media zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal DPG Media de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. DPG Media stuurt je na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien DPG Media de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt DPG Media de bezoeker een bericht waarin zij toelicht waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.</p> <p>Indien DPG Media niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan DPG Media de bezoeker vragen om zijn verzoek (nader) te specificeren. De uitvoering van het verzoek wordt dan opgeschort op totdat de bezoeker de (nadere) specificatie heeft verstrekt.</p>Direct Messages<p>Tweakers.net biedt Direct Messages (kortweg: DM) aan, een systeem waarmee geregistreerde bezoekers elkaar via de website rechtstreeks een berichtje kunnen sturen. Direct Messages zijn in basis zichtbaar voor de geadresseerde(n) in de DM-discussie.</p> <p>Alle deelnemers hebben ook de mogelijkheid om nieuwe deelnemers aan de DM-discussie toe te voegen, waarmee de volledige berichtenreeks ook voor de nieuwe deelnemer zichtbaar wordt. Er kunnen maximaal 10 deelnemers aan een DM-discussie worden toegevoegd.</p> <p>Berichten worden, net als de gewone forumdiscussies, ongecodeerd op onze servers opgeslagen. Bij misbruik van het DM-systeem of vermoeden van ongewenste activiteiten (bijvoorbeeld: spam, bedreiging, oplichting, enz). kan een selecte groep beheerders van Tweakers.net de betreffende DM boxen inzien.</p>Tweakers Elect<p>Tweakers Elect gebruikt je naam, e-mail adres en telefoonnummer alleen om vanuit Tweakers Elect met je te communiceren over Elect of wanneer je gejobflirt wordt. Je gegevens uit je profiel gebruiken we om je anoniem te matchen met vacatures van werkgevers. Tweakers Elect deelt geen persoonsgegevens met andere ondernemingen binnen DPG Media of andere derden, behalve als je besluit gegevens te delen met een werkgever.</p>Bereiksmeting België<p>Deze website neemt deel aan de CIM Internet Studie. Sites met het logo verzamelen informatie over het aantal bezoekers en het aantal bezochte pagina's met behulp van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een server wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Daarbij wordt geen software geïnstalleerd. Een cookie brengt op geen enkele manier schade toe aan uw toestellen of apparaten noch aan de programma's die u gebruikt. Meer informatie over Tweakers en cookies treft u hier aan: http://tweakers.net/cookies/.</p> <p>De informatie die verzameld wordt in het kader van deze studie is volledig anoniem. Ze dient uitsluitend voor de vergelijking van bezoekersaantallen op de deelnemende sites. Op de website van het CIM vindt u meer informatie over de studie en de resultaten van de meting.</p> <p>In België gebruiken we voor niet ingelogde gebruikers het advertentienetwerk van Trackuity. Trackuity gebruiken we om relevante producten te tonen op maat van de surfer in speciaal voorziene Tweakers posities op DPG Media websites zoals HLN.be en Demorgen.be.</p>Data Protection Officer (DPO)<p>Voor vragen of klachten over uw gegevens en de bescherming van uw privacy kunt u contact opnemen met de Data Protection Officer van DPG Media via privacy@dpgmedia.nl.</p>Vragen of klachten<p>Als u nog vragen of klachten heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met de klantenservice van DPG Media of een bericht sturen aan privacy@dpgmedia.nl. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.</p> <p> <em>Het privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 24 november 2020.</em> </p> Twitter
Comments:
On 2021-02-06 12:36:14 UTC, Agnes de Lion Staff wrote:

Document has been crawled
Old length: 0 CRC 0
New length: 14929 CRC 1623830499