Grysti

Privacy Policy
<ul> <li> Бързи връзки <ul> <li> </li> <li>Виж темите без отговор</li> <li>Виж активните теми</li> <li> </li> <li>Търсене</li> <li> </li> <li>ЧЗВ</li> </ul> </li> <li> <i> </i> Сайт </li> <li> <i> </i> Crypto Chat </li> <li> <i> </i> Премахване EXIF </li> <li> <i> </i>Правила </li> <li>Влез</li> <li>Регистрация</li> </ul> <p>Премини към съдържанието</p> Търсене Разширено търсене <ul> <li> #БГКоноп Българският форум за отглеждане на канабис Правила </li> </ul> <ul> <i> </i> Youtube <i> </i> Facebook <i> </i> Instagram </ul> Секция на Правиларавилата <ul> <li>УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ</li> <li>ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ</li> <li>Съвети за сигурност и правила за ползване</li> </ul> Правила на Форума <p>Тези правила са дадени за разясняване на отговорностите на всички членове на #БГКоноп Grysti. Те трябва да се спазват от всички, за да се подсигури, че нашият форум ще работи безпроблемно и ще бъде приятен и продуктивен за всички негови членове и посетители.</p> <ol> <li> УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ <ol> <li> УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ<br> <br> Добре дошли в GRYSTI.COM („Сайта“).&nbsp;Настоящите Общи условия („Споразумението“) се прилагат за всеки достъп до или използване на Сайта.&nbsp;Сайтът е собственост и се управлява от grysti.com<br> <br> МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ ДОСТЪП НА САЙТА.&nbsp;С ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ ДОСТЪП ДО САЙТА, ​​ВИE ПОДПИСАТЕ АСИЕНТА В НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ и се съгласявате ДА СЕ СВЪРЗЖТЕ С НЕЙНИТЕ УСЛОВИЯ.&nbsp;АКО НЕ СЕ АСЕНТИРАТЕ НА ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ, МОЛЯ, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ И НЕ ВЛИЗАЙТЕ В САЙТА.<br> <br> <strong>ПРОМЕНИ НА ДОГОВОРА<br> </strong>grysti.com може по всяко време и по собствено усмотрение да изменя, променя, изтрива или добавя (съвместно „изменения“) към условията и условията на настоящото споразумение.&nbsp;Използването на сайта след публикуването на такива изменения представлява вашето съгласие и приемането на такива изменения.<br> <br> <strong>ПРОМЕНИ НА САЙТА И УСЛУГИТЕ<br> </strong>grysti.com може по всяко време и по собствено усмотрение да променя, добавя към, изтрива, спира или прекратява Сайта и всяко съдържание, услуги или материали, предлагани на или чрез Сайта, по някаква или без причина и с или без предизвестие<br> <br> <strong>ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ<br> </strong>Цялата информация, материали, изображения, софтуер, снимки, статии, функции, текст и друго съдържание (общо „Съдържание“), съдържащо се или предлагано чрез Сайта, и всички авторски права, търговски марки и други права на интелектуална собственост във или свързани със Съдържанието са единствена собственост на GRYSTI.COM, нейните лицензодатели или доставчици на съдържание или други трети страни.&nbsp;Сайтът и цялото му Съдържание, както и подборът и подредбата му, е защитен като компилация, собственост на GRYSTI.COM съгласно законите за авторското право на Канада и други страни.&nbsp. GRYSTI.COM може да промени сайта или да изтрие всяко съдържание или функции или услуги по всяко време, по какъвто и да е начин, по някаква или без причина.&nbsp. GRYSTI.COM си запазва всички права, които не са изрично предоставени на и върху Сайта и Съдържанието.<br> &nbsp;<br> Ако не е посочено друго, GRYSTI.COM и всички други търговски марки, сервизни марки, търговски имена и лога, показани на Сайта, са търговските марки, търговските марки, търговските имена и логата на GRYSTI.COM.&nbsp;Всички останали търговски марки, лога и марки за услуги са собственост на съответните им собственици.&nbsp;Нищо на Сайта не се тълкува като предоставяне, подразбиращо се, estoppel или по друг начин, какъвто и да е лиценз или право за използване на каквато и да е търговска марка, търговско име, лого или знак за услуга, показани на Сайта, без предварително писмено разрешение на собственика.&nbsp;Неправомерното използване на GRYSTI.COM и всички други търговски марки, сервизни марки, търговски имена и лога, показани на Сайта, е строго забранено.<br> ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА<br> Съдържанието не може да бъде копирано, възпроизвеждано, преиздавано, качено, публикувано, повторно доставено с помощта на технология за рамкиране, предадено, показано, изпълнено, разпространено или използвано по никакъв начин без предварително писмено разрешение на GRYSTI.COM;&nbsp;при условие обаче, че потребителите могат да изтеглят по едно копие от всяко Съдържание на всеки един компютър и да отпечатват копие от него само за лична, частна и нетърговска употреба.&nbsp;Не се разрешава използването на икони, адреси или други средства на Сайта за хипервръзка към други уеб сайтове с която и да е страница в Сайта.<br> Някои продукти или услуги, предоставяни от GRYSTI.COM, могат да включват „доживотен достъп“ за купувачите.&nbsp;В такъв случай ние ще осигурим достъп до продукта или услугата за неопределено време.&nbsp;В случай, че GRYSTI.COM престане да съществува, ние ще се стремим да продължим да предоставяме достъп до продукта или услугата, но не можем да гарантираме нашия капацитет да го направим при непредвидени обстоятелства.<br> <br> <strong>ТВЪРДЕНИЯТА</strong> <br> Сайтът може да предложи на потребителите възможност да публикуват на Сайта статии, коментари, снимки, видеоклипове, произведения на изкуството и друго съдържание или материали (съвкупно „Потребителски изявления“).&nbsp;Правейки потребителско подаване, вие предоставяте на GRYSTI.COM неограничено, без лицензионно, безсрочно, безвъзмездно и изцяло подлицензионно право да използва, възпроизвежда, променя, адаптира, публикува, превежда, създава производни произведения от, разпространява, изпълнява и показва такива Изпращане на потребители от цял ​​свят във всякакви медии и формати, независимо дали сега са известни или отразявани по-нататък, за каквито и да било цели, без да се плаща компенсация или потвърждение на източника му.&nbsp;Освен това се съгласявате, че GRYSTI.COM е свободна да използва всякакви идеи, концепции или ноу-хау, които вие или индивидите, действащи от ваше име, предоставяте на GRYSTI.COM без никакво парично или друго задължение към вас.<br> &nbsp;<br> Вие се съгласявате да не публикувате или предавате на Сайта никакви потребителски материали или други материали, които:<br> • е незаконосъобразен, недобросъвестен, вреден, заплашителен, насилствен, тормозлив, клеветнически, вулгарен, нецензурен, сексуално изричен, осквернен, омразен или расово, етнически или по друг начин противопоставим по какъвто и да е начин;<br> • е реклама или промоция за всеки продукт или услуга, които не са били одобрени писмено от GRYSTI.COM;<br> • е невярна, подвеждаща или представлява нелоялна или измамна търговска практика;<br> • представлява нарушение на вашите договорни и / или доверителни задължения или нахлуване в личния живот;<br> • нарушава всеки патент, търговска марка, търговско име, корпоративно име, търговска тайна, авторско право, публичност или други права на собственост или собственост;&nbsp;или<br> • съдържа вируси, троянски коне, червеи или друг код, скриптове, рутинни програми, файлове или програми, предназначени да променят, прекъснат, пречат, ограничат или унищожат производителността и / или функционирането на всеки софтуер, хардуер или друго оборудване.<br> &nbsp;<br> Освен това се съгласявате, че всяко предоставено от Вас потребителско съдържание не съдържа поверителна, защитена или търговска тайна информация на която и да е трета страна и няма да се третира като поверителна от GRYSTI.COM.&nbsp;GRYSTI.COM няма задължение да съхранява копия или връща каквито и да било потребителски изявления.&nbsp. GRYSTI.COM допълнително си запазва правото (но няма задължение) по свое собствено усмотрение да променя, изтрива или премахва всяко Потребителско изявление от Сайта, за което счита, че нарушава горните изисквания.<br> &nbsp;<br> Вие ще носите пълна отговорност и ще обезщетите GRYSTI.COM и нейните служители, директори, служители и агенти („освободени страни“) от и срещу всякакви загуби, разходи, задължения, искове, разходи и щети („Искания“) ), произтичащи от Вашето Подаване, включително, но не само, всеки иск, произтичащ от нарушение на настоящото споразумение или претенция за нарушаване на авторски права, търговска марка, патент или други права на собственост.<br> БЕЗ МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ<br> САЙТЪТ МОЖЕ ДА ИЗПОЛЗВА ЗДРАВЕ, ФИТНЕС, ХРАНЕНЕ И ДРУГА ТАКА ИНФОРМАЦИЯ, НО ТАКАВА ИНФОРМАЦИЯ Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА САМО ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ И ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕЛИ.&nbsp;ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАНА НА САЙТА, ​​НЕ Е И НЯМА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЗА ДА ПРЕДСТАВИТЕ МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ И НЕ СЪСТОЯНИ ПРАКТИКАТА НА МЕДИЦИНАТА.&nbsp;НЕ ТРЯБВА ДА СЕ РАЗЧИТА НА ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ ВМЕСТО ПРОФЕСИОНАЛНИ МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ, ДИАГНОЗИКА ИЛИ ЛЕЧЕНИЕ.&nbsp. GRYSTI.COM НЕ Е ОТГОВОРЕН ЗА ДЕЙСТВИЯ ИЛИ БЕЗ ДЕЙСТВИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ, ОСНОВАНИ НА ИНФОРМАЦИЯТА, ПРЕДСТАВЛЕНА НА САЙТА.<br> <br> <strong>СЪДЪРЖАНИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ<br> </strong>GRYSTI.COM може от време на време да публикува съдържание, предоставено от трети страни и потребители (общо „Съдържание на трети страни“).&nbsp;Всички мнения, съвети, изявления, услуги, оферти или друга информация или съдържание, изразени или предоставени на разположение от трети страни в Съдържанието на трети страни, са тези на съответния автор (и) или разпространител (и), а не на GRYSTI.COM.&nbsp. GRYSTI.COM не гарантира точността, пълнотата или полезността на всяко съдържание на трети страни, нито неговата продаваемост или годност за някаква конкретна цел.&nbsp;Допълнителни отказа от отговорност и ограничаване на отговорността са отбелязани по-долу.<br> ОТГОВОРНОСТ / ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА<br> Докато GRYSTI.COM използва разумни усилия, за да включи точна и актуална информация на сайта, GRYSTI.COM не дава гаранции или представи за нейната точност.&nbsp. GRYSTI.COM не поема никаква отговорност или отговорност за грешки или пропуски в Съдържанието на Сайта.<br> МАТЕРИАЛИТЕ НА ИЛИ ДОСТЪПНИ ОТ САЙТА СА ПРЕДОСТАВЕНИ „КАТО Е” И „КАТО НАЛИЧНИ” БЕЗ ГАРАНЦИИ НА ВСИЧКИ ВРЪЗКИ. GRYSTI.COM НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ОТНОСНО УПОТРЕБАТА, ИЛИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УПОТРЕБАТА НА СЪДЪРЖАНИЕТО ГЕНЕРИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ДРУГИТЕ МАТЕРИАЛИ ДОСТЪПНИ ПРЕЗ САЙТА В УСЛОВИЯТА НА ИЗПОЛЗВАНЕТО им. <br> <br> Използвайки Сайта, вие се съгласявате да защитавате GRYSTI.COM от всякакви искове, щети, загуби, задължения и всички разходи, включително, но не само, такси на адвокати, произтичащи пряко или косвено от иск от трета страна, който са основава на използването на Сайта в нарушение на настоящото Споразумение.<br> <br> <strong>САЙТ НА ТРЕТИ СТРАНИ<br> </strong>Някои връзки на този сайт могат да доведат до уебсайтове, уеб страници и ресурси („сайтове на трети страни“), поддържани от трети страни, над които GRYSTI.COM няма контрол.&nbsp. GRYSTI.COM не носи отговорност за материали, доставени или съдържащи се на такива сайтове на трети страни, или каквото и да било използване на лична информация от такива трети страни.&nbsp. GRYSTI.COM не предоставя никаква гаранция относно точността или какъвто и да е друг аспект на информацията на такива сайтове на трети страни.<br> <br> <strong>ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ<br> </strong>Настоящото споразумение се управлява и тълкува и прилага в съответствие с законите на Канада, без да се вземат предвид неговите принципи на конфликт на права.<br> Ако някоя от разпоредбите на настоящото споразумение е незаконна, недействителна или по някаква причина неприложима, тогава тази разпоредба се счита за отделима от настоящото споразумение и не засяга валидността и приложимостта на всички останали разпоредби.&nbsp;Настоящото споразумение представлява цялото споразумение между GRYSTI.COM и потребителите на Сайта, свързано с предмета, съдържащ се тук, с изключение на тези лица или организации, които са закупили достъп до продукт или услуга, предоставени от GRYSTI.COM и са изпълнили отделно споразумение и / или освобождаване;&nbsp;в такъв случай отделното споразумение и / или освобождаване, изпълнено във връзка с покупката на продукта или услугата, заместват настоящото споразумение.&nbsp;Не закъснение или неуспех от GRYSTI.COM да предприеме действия съгласно настоящото споразумение ще представлява отказ от някоя от съдържащите се тук разпоредби или права, предоставени с настоящото, освен ако изрично не се откаже писмено от GRYSTI.COM.&nbsp;Нито един отделен отказ няма да представлява продължаващ или последващ отказ.<br> Вие се съгласявате, че всяка причина за действие, произтичаща от или свързана със Сайта или с това Споразумение, трябва да започне в рамките на една (1) година след настъпване на причината за действие.&nbsp;В противен случай такава причина за действие е трайно забранена.<br> <br> <strong>БЕЛЕЖКИ<br> </strong>Всички известия, молби, искания и други съобщения съгласно настоящото споразумение се изпращат, правилно адресират, като се използва информацията за контакт, admin@grysty.com # </li> </ol> </li> <li> ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ <ol> <li> ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ<br> Актуализирано на 12 декември 2019 г.<br> <br> ЗА НАС<br> GRYSTI.COM (отсега нататък „Собственик“, „Нашите“, „Нас“) е водещ доставчик на онлайн образование за наркотици, включително но не ограничено до законност, медицински ползи и съвременни изследвания.&nbsp;Ние се грижим за защитата на личната информация на нашите потребители и посетители, които използват нашия уебсайт, продукти или услуги (колективно, нашите „Потребители“).&nbsp;Тази политика за поверителност предоставя подробности за това как вашата лична информация се събира, споделя и използва от нас.&nbsp;Ако имате въпроси относно тази политика за поверителност или описаните тук практики, можете да се свържете с нас на admin@grysty.com<br> За целите на Общия регламент за защита на данните на Европейския съюз 2016/679 или GDPR, GRYSTI.COM е контролер на данни<br> <br> ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ<br> Вашата поверителност е много важна за нас. За да защитим вашата информация, ние приехме тази политика за поверителност („Политика за поверителност“ или „Политика“). Политиката се прилага за цялата информация, която предоставяте във връзка с вашия достъп до и / или използване на Сайта. Посещавайки Сайта и използвайки някоя от информацията или Услугите на Сайта, както са дефинирани в Общите условия, вие потвърждавате, че сте прочели и се съгласявате да бъдете обвързани от условията, представителствата, гаранциите, отказите от отговорност и политиките, публикувани на Сайта - включително, но не само, разпоредбите на този Правен отказ от отговорност, Условията за ползване и Декларацията за поверителност, всички изрично включени тук чрез позоваване.<br> Всички големи букви, които не са дефинирани в нашата Политика за поверителност, имат значението, както е посочено в нашите Общи условия, достъпно на -------------------------------------------------<br> <br> ИНФОРМАЦИЯ, ОБХВАНАТА ОТ НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ<br> Нашата Политика за поверителност беше публикувана на 18 януари 2019 г. Тя урежда условията за поверителност на нашия уебсайт, намиращ се на адрес https://grysti.com, и инструментите, които ви предоставяме („Уебсайтът“ или „Услугите“). Тази политика за поверителност обхваща лична информация, включително всяка информация, която събираме, използваме и споделяме от вас, както е описано по-долу.<br> Настоящата Политика за поверителност се отнася за вашата информация, докато вашата информация е в наше притежание, дори ако прекратите или преустановите използването на Сайта и Услугата.<br> Можем да променим условията на настоящата Политика за поверителност по всяко време. Всеки път, когато направим съществена промяна, ние ще публикуваме или по друг начин предоставяме на разположение преработената политика.<br> Информацията, която събираме, описана тук, може да се съхранява и обработва в Канада. Тя може също да се съхранява и обработва в страни, в които ние или нашите агенти поддържаме съоръжения. Използвайки Сайта и Услугата, вие давате съгласие за всяко такова прехвърляне на информация извън вашата страна, дори ако законите за защита на данните могат да бъдат различни в другите места, в сравнение със страната, в която пребивавате. Сайтът не предоставя никакви гаранции за задължение за постоянно съхраняване на информация, която можете да предоставите. Използвайки Сайта или Услугата и ни предоставяйки информация, вие се отказвате от всякакви искове, които могат да възникнат съгласно вашите собствени или други местни или национални закони, правила или разпоредби или международни договори.<br> Политиката за поверителност е ограничена по обхват. По-конкретно, тя се прилага само за информация, събрана чрез Сайта и чрез всички свързани уебсайтове, които Сайта притежава и контролира. Политиката не се прилага за уебсайтове, собственост или експлоатирани от трети страни. Уебсайтовете на трети страни, които не са обхванати от Политиката, включват, но не се ограничават до, уебсайтове, които са достъпни от Сайта, например, ако кликнете върху връзка, показана на Сайта и след това се прехвърлят на трета страна уебсайт. Освен ако не е изрично посочено, Сайта няма собственост или контрол върху тези други уебсайтове на трети страни или друг уебсайт на трети страни.<br> Следователно, ваша отговорност е да проверите дали посещавате уебсайт извън Сайта и, ако да, каква политика на поверителност (ако има) се прилага. Освен ако не е изрично посочено, Сайта не дава никакви гаранции за никакви уебсайтове на трети страни, включително, но не само тяхната способност да защитават всяка лична информация, която могат да събират от вас. Трябва да приемете, че ако кликнете върху връзка, намерена на Сайта, и сте насочени към друг уебсайт, тя не е собственост или контролирана от GRYSTI<br> Това включва, но не е ограничено до, уебсайтове, достъпни от връзки, намерени на Сайта, които съдържат снимки или информация за стоки или други материали, показвани на Сайта, които могат да бъдат прегледани или поръчани от този друг уебсайт на трета страна.<br> Освен че приемате, че такива връзки (както е описано в предходния параграф) са свързани с уебсайтове на трети страни, които не са под собствеността или контрола на GRYSTI, вие също трябва да приемете, че Политиката за поверителност не се отнася за тях. Тъй като, както беше обяснено, Политиката за поверителност е ограничена по обхват и не се прилага за тези уебсайтове на трети страни. Трябва да прегледате политиките за поверителност, приети от тези трети страни, във връзка с тези уебсайтове на трети страни, за да се уверите, каква информация се събира от тях и за какво се използва. Отново сайтът не дава никакви гаранции за тези уебсайтове на трети страни, включително, но не само, техните политики за поверителност.<br> <br> ВАШАТА ПОВЕРИТЕЛНОСТ<br> Нашият уебсайт следва всички законови изисквания за защита на вашата поверителност. Нашата Политика за поверителност е правна декларация, която обяснява как можем да събираме информация от вас, как можем да споделяме вашата информация и как можете да ограничите споделянето на вашата информация. Ще видите условия в нашата Политика за поверителност, които се изписват с главни букви. Тези термини имат значения, както са описани в секцията Определения по-долу.<br> <br> ДЕФИНИЦИИ<br> Лични данни:<br> Лични данни означават данни за жив индивид, които могат да бъдат идентифицирани от тези данни (или от тези и друга информация, или ние притежаваме, или е вероятно да попадне в наше притежание).<br> Данни за употреба:<br> Информация, събрана автоматично чрез този уебсайт (или услуги на трети страни, заети в този уебсайт), която може да включва: имената на домейни на компютрите, използвани от Потребителите, които използват това Приложение, URI адресите (Унифициран идентификатор на ресурс), време на заявката, използваният метод за подаване на заявката до сървъра, размера на файла, получен в отговор, числовия код, показващ състоянието на отговора на сървъра (успешен резултат, грешка и т.н.), държавата на произход, характеристиките на браузъра и използваната от Потребителя операционна система, различните подробности за времето на посещение (напр. времето, прекарано на всяка страница в уебсайта) и подробностите за пътя, следван в уебсайта, със специално позоваване на последователността на посетени страници,и други параметри за операционната система на устройството и / или информационната среда на потребителя.<br> Бисквитки:<br> Бисквитките са малки парчета данни, съхранявани на устройството на Потребителя.<br> Контролер на данни:<br> Контролер на данни означава физическо или юридическо лице, което (самостоятелно или съвместно или съвместно с други лица) определя целите, за които и как се обработват лични данни или ще бъдат обработвани. За целите на настоящата Политика за поверителност ние сме Контролер на данни на вашите данни.<br> Обработващи данни (или доставчици на услуги):<br> Обработващ данни (или доставчик на услуги) означава всяко физическо или юридическо лице, което обработва данните от името на администратора на данни. Можем да използваме услугите на различни доставчици на услуги, за да обработим по-ефективно вашите данни.<br> Тема на данните:<br> Субект на данни е всеки жив индивид, който е обект на Лични данни.<br> Потребител:<br> Потребителят е физическото лице, използващо нашата Услуга. Потребителят отговаря на Субекта на данните, който е обект на Лични данни.<br> Този уебсайт:<br> Средствата, чрез които Личните данни на Потребителя се събират и обработват.<br> <br> СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ<br> Ние събираме няколко различни вида информация за различни цели, за да предоставим и подобрим нашата услуга за вас.<br> Видове събрани данни:<br> Лични данни<br> Докато използвате нашата Услуга, няма да бъде изисквана Лична информация!<br> Личната информация няма да включва, но не се ограничава до: имейл адрес, име, адрес, държава, провинция, пощенски код, град.<br> Личната информация може да включва, но не се ограничава до: бисквитки и данни за употреба.<br> <br> Понастоящем не се изисква регистрация за достъп до много аспекти на Сайта. Въпреки това, някои настоящи (и евентуално бъдещи) функции и области на Сайта може да изискват да се регистрирате, създадете акаунт или да станете член („Член“), което може да изисква представянето на допълнителна информация от Вас на Сайта. Следователно, преди да се регистрирате, моля, прочетете внимателно настоящата Политика за поверителност, защото използването на Сайта означава, че разбирате и сте съгласни с условията на Политиката за поверителност (и други приложими условия и условия). Ако не сте съгласни да спазвате настоящата Политика за поверителност (и други приложими условия и условия), моля, не използвайте Сайта. Използвайки Сайта и ни предоставяйки информация, вие приемате описаните в настоящата Политика за поверителност практики и други приложими условия и условия.<br> Винаги имате възможност да не предоставяте информация, като изберете да не използвате Сайта или като не използвате функцията на Сайта, за която се събира информация.<br> Сайтът може да събира различни видове информация от вас. Това включва някои аспекти на личната информация („PII“).&nbsp;PII, който събираме с вашето съгласие, може да включва регистрационна информация, като потребителско име, която ни предоставяте, която е свързана с вашата идентичност.&nbsp;Ние събираме само PII, който е от значение за услугите, които предоставяме и поддръжката на Сайта, например, регистриране като член, абониране за услуги, подписване на бюлетини, отговори на въпроси от анкети, запитвания, направени чрез нашия Сайт.<br> Данни за употреба<br> Можем също така да събираме информация (неособено идентифицираща информация), която се отнася до използването на вашия сайт или услуга, като дата / час / степен на използването на сайта и услугата, вашите предпочитания за използване, взаимодействия с други потребители, страниците на Сайта, които посещавате (и за колко време), мобилната платформа / доставчик на услуги, която използвате, вашия браузър, операционната система и други уникални идентификатори на устройства („Друга информация“).<br> Можем да компилираме тази неподлежаща на идентификация информация и свързаните с нея данни и да извършим анализ на нея (използвайки консултанти или трети страни, когато е подходящо), за да направим подобрения в нашия Сайт или да предоставим на трети страни, включително рекламодатели.<br> Информацията, която събираме, може да се съхранява офлайн, може да бъде обединена с нашите онлайн бази данни, включително в електронни формати. Можем да комбинираме тази информация с тази, налична от други източници (например рекламодатели и промоционални партньори). Можем да използваме информацията, която събираме по много начини: за да наложим Политиката и всички приложими условия и условия за ползване. да се свържем с вас или да отговорите на запитвания (приемате, че Сайта има разрешение да се свързва с вас). да поддържате акаунта си. да персонализирате съдържание. да поддържаме сигурността и целостта на нашия Сайт. да провежда изследвания или проучвания. да администрира, преглежда и / или подобрява съдържанието на нашия Сайт. да комуникирате за услуги, които могат да ви заинтересуват. да се събира информация за изследвания, планиране на проекти, отстраняване на проблеми. за откриване и защита от грешка или измама;<br> Вие се съгласявате, че Сайта може да използва всяка информация за вас по тези причини - включително, но не само, извършване на анализи на използването на Сайта. да подобрите или персонализирате Услугата или съдържанието. да отговаряте на искания, въпроси и коментари. да управлявате акаунта си;&nbsp;да улеснява комуникацията между потребителите. и да защитава правата на Сайта и правата на другите, включително чрез прилагане на Декларацията за поверителност или други приложими условия и условия.<br> Освен ако не се откажете конкретно, вие разбирате и се съгласявате, че Сайта може да използва вашата информация, за да ви достави информация, която е от значение за вашата употреба на Сайта или Услугата, като административни известия, подобрения на продуктите или „Информационни бюлетини за услуги“ или това , в някои случаи е насочен към вашите интереси, като насочени реклами, че може да се интересувате да научите повече. Приемайки настоящата Политика за поверителност и приложимите условия и услуги, вие изрично се съгласявате да получавате тази информация, освен ако не се откажете конкретно при приложими обстоятелства.<br> Данни за проследяване и бисквитки<br> Ние също така можем да събираме информация чрез „бисквитки“ или подобни технологии.&nbsp;„Бисквитките“ са буквено-цифрови идентификатори, които се въвеждат и съхраняват от вашия уеб браузър, на вашия твърд диск или чрез мобилни идентификатори. GRYSTI (и евентуално рекламодатели от трети страни или други партньори) може да задава и осъществява достъп до бисквитки - включително тези, съхранявани на вашия компютър или мобилно устройство - за проследяване и съхраняване на преференциална информация за вас за цели като (i) разпознаване кога Вие се връщате на Сайта и използвате която и да е Услуга, (ii) гарантиране, че Сайта и Услугата са съобразени с конкретни нужди или предпочитания, и (iii) персонализиране на съдържанието, за да се гарантира, че се наслаждавате на посещението си. Бисквитките могат да се използват и за контрол на показването на реклами, проследяване на моделите на използване на Вашия сайт, записване на информация за регистрация и персонализиране и проследяване на различните елементи на Сайта, които преглеждате.<br> Технологията на бисквитките може да улесни събирането на анонимна информация за потребителите на съвкупно ниво. Такава обобщена информация може да се използва в GRYSTI и се споделя само с рекламодатели от трети страни на обобщена и не идентифицираща лично основа. Възможно е интернет браузърите да позволят на потребителите да коригират настройките, за да не се изтеглят бисквитки на техните компютри. Потърсете с доставчика (ите) на вашия конкретен браузър (и), за да разберете дали и доколко това важи за различните браузъри и ако да, как да направите необходимите корекции. Преди да го направите обаче, обърнете внимание, че изтриването на бисквитки или насочването на браузъра ви да им откаже може да ограничи възможността ви да използвате определени части от нашия сайт, които изискват бисквитките да функционират. Ние ще ви предоставим достъп до PII, който ни предоставяте, докато поддържаме тази информация в лесно достъпен формат. Ние също ще работим с вас, за да коригираме всички грешки във вашия PII. Ако искате да получите достъп или да коригирате PII, който сте изпратили чрез нашия уебсайт или да ни накараме напълно да премахнем вашия PII от нашите системи, моля, изпратете имейл със специфичното си искане до admin@grysty.com<br> Примери за бисквитки, които използваме: бисквитки за сесия (ние използваме тези бисквитки за работа с нашата Услуга) и предпочитани бисквитки (използваме тези бисквитки, за да запомним вашите предпочитания и различни настройки).<br> Социална медия<br> Ние събираме информация от сайтове за социални мрежи на трети страни, включително информация, която ни предоставят сайтове за социални мрежи, ако използвате вашите идентификационни данни в такива сайтове за социални мрежи, за да се включите в някои от нашите Услуги. Информацията, до която ни позволявате достъп, варира в зависимост от сайта на социалните мрежи и зависи от нивото на настройките за поверителност, които имате на сайта за социални мрежи. Можете да контролирате и да разберете повече за тези настройки за поверителност на приложимия сайт за социални мрежи. Ние не носим отговорност за политиките за поверителност или практиките на сайтове за социални мрежи на трети страни.<br> Начин и място на обработка на данните:<br> Методи за обработка<br> Собственикът предприема подходящи мерки за сигурност, за да предотврати неоторизиран достъп, разкриване, промяна или неразрешено унищожаване на Данните. Обработката на данни се извършва с помощта на компютри и / или средства с възможност за ИТ, като се следват организационни процедури и режими, строго свързани с посочените цели. В допълнение към Собственика, в някои случаи Данните могат да бъдат достъпни за определени видове отговорни лица, участващи в работата на този уебсайт (администрация, маркетинг, правна, системна администрация) или външни лица (хостинг доставчици), назначени, ако е необходимо, за обработващи данни от собственика. Актуализираният списък на тези страни може да бъде поискан от Собственика по всяко време.<br> <br> ПРАВНОТО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ<br> Собственикът може да обработва Лични данни, свързани с Потребителите, ако се прилага едно от следните:<br> • Потребителите са дали съгласието си за една или повече конкретни цели. Забележка: В някои юрисдикции на Собственика може да бъде разрешено да обработва Лични данни, докато Потребителят не възрази срещу такава обработка („отказване“), без да се налага да разчита на съгласие или друга от следните правни основания. Това обаче не се прилага, когато обработката на лични данни е предмет на европейското законодателство за защита на данните;<br> • предоставянето на данни е необходимо за изпълнение на споразумение с Потребителя и / или за всички преддоговорни задължения по него;<br> • обработката е необходима за спазване на правно задължение, на което е подчинен Собственикът;<br> • обработването е свързано със задача, която се извършва в обществен интерес или при упражняване на официални правомощия, предоставени на собственика;<br> • обработването е необходимо за целите на законните интереси, преследвани от Собственика или от трета страна.<br> Във всеки случай Собственикът с удоволствие ще помогне да се изясни конкретното правно основание, което се отнася за обработването, и по-специално дали предоставянето на Лични данни е законово или договорно изискване или изискване, необходимо за сключване на договор.<br> място<br> Данните се обработват на всички места, където се намират страните, участващи в обработката.<br> В зависимост от местоположението на Потребителя, прехвърлянето на данни може да включва прехвърляне на Данните на потребителя в държава, различна от тяхната собствена. За да научат повече за мястото на обработка на такива прехвърлени данни, Потребителите могат да проверят секцията, съдържаща подробности за обработката на Лични данни.<br> Потребителите също имат право да научат за правното основание на прехвърлянето на данни в страна извън Европейския съюз или към която и да е международна организация, регулирана от международното публично право или създадена от две или повече държави, като ООН, и за предприетите мерки за сигурност от собственика, за да защити своите данни.<br> Ако се извършва такова прехвърляне, Потребителите могат да разберат повече, като проверят съответните раздели на този документ или да попитат Собственика, използвайки информацията, предоставена в секцията за контакти.<br> Използване на данни<br> Данните, отнасящи се до Потребителя, могат да бъдат използвани за една или повече от следните цели:<br> • За да предоставяме и поддържаме нашите Услуги<br> • За да ви уведомяваме за промени в нашите Услуги<br> • За да ви позволим да участвате в интерактивни функции на нашата Услуга, когато решите да го направите<br> • За да осигурим поддръжка на клиенти<br> • Да съберем анализ или ценна информация, за да можем да подобрим нашите Услуги<br> • За да следим използването на нашите Услуги<br> • За откриване, предотвратяване и адресиране на технически проблеми<br> <br> Ако се регистрирате за Сайта или която и да е Услуга, можете да получавате бюлетини, известия и / или специални оферти чрез текстово съобщение, освен ако не сте поискали друго при регистрацията или както е посочено по-долу. Можете да се отпишете по всяко време, като следвате инструкциите, съдържащи се в самия край на всяко текстово съобщение или другаде, както е указано от GRYSTI.<br> <br> Потребителите могат да намерят допълнителна подробна информация за такива цели на обработка и за конкретните Лични данни, използвани за всяка цел, в съответните раздели на настоящата Политика за поверителност.<br> Задържане на данни<br> Личните данни се обработват и съхраняват толкова дълго, колкото се изисква от целта, за която са били събрани.<br> Следователно:<br> • Личните данни, събрани за цели, свързани с изпълнението на договор между Собственика и Потребителя, се съхраняват до пълното изпълнение на такъв договор.<br> • Личните данни, събрани за целите на законните интереси на Собственика, се съхраняват толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на тези цели. Потребителите могат да намерят конкретна информация относно законните интереси, преследвани от Собственика, в съответните раздели на този документ или като се свържат със Собственика.<br> На Собственика може да бъде позволено да съхранява Лични данни за по-дълъг период, когато Потребителят е дал съгласие за такава обработка, стига такова съгласие да не бъде оттеглено. Освен това Собственикът може да бъде задължен да съхранява Личните данни за по-дълъг период, когато това се изисква за изпълнение на правно задължение, по нареждане на компетентен орган или ако законът изисква друго.<br> След като изтече срокът на запазване, Личните данни се изтриват. Следователно правото на достъп, правото на изтриване, правото на поправка и правото на преносимост на данните не могат да бъдат налагани след изтичане на срока на запазване.<br> Прехвърляне на данни<br> Вашата информация, включително личните данни, може да бъде прехвърлена и поддържана на компютри, разположени извън вашата държава, провинция, държава или друга правителствена юрисдикция, където законите за защита на данните могат да се различават от тези от вашата юрисдикция.<br> Ние ще предприемем всички разумно необходими мерки, за да гарантираме, че вашите данни се третират безопасно и в съответствие с настоящата Политика за поверителност и няма да се прехвърля личните ви данни на организация или държава, освен ако няма адекватен контрол, включително сигурността на вашата данни и друга лична информация.<br> Вашето съгласие с настоящата Политика за поверителност, последвано от представянето на такава информация, представлява вашето съгласие за прехвърлянето.<br> Както бе отбелязано по-горе, можем да споделим вашата PII или не-свързана с PII информация с несвързани трети страни (например рекламодатели, спонсори или други доставчици). Можем да ангажираме доставчик на услуги на трета страна, който да извършва таксуване за такива продукти или услуги от наше име. Освен това, можем да използваме трети страни, за да възложим един или повече аспекти от нашия бизнес, като в този случай ще трябва да разкрием на тези трети страни ПДИ, необходими на тези трети страни за предоставяне на такива услуги.<br> Ако някоя трета страна се справя директно с таксуването, плащането или други проблеми, условията за ползване и политиките за поверителност на всеки такъв доставчик на плащания на трети страни ще уреждат използването и обработката на третият доставчик на плащания от трети страни.<br> Ние си запазваме правото, а вие ни упълномощавате да споделяме или разкриваме вашия PII (без ограничение), когато определим, по собствено усмотрение, че оповестяването е необходимо за идентифициране, свързване или завеждане на юридически иск срещу вас, ако: Вие сте или може да нарушава Политиката за поверителност или всички приложими условия и условия. Вие се намесвате в правата или собствеността на Сайта или в правата или собствеността на трета страна. нарушавате всеки приложим закон, правило или регламент. необходимо или изисквано от приложимото законодателство, правило или наредба. и / или поискано от държавните органи, включително, но не само, чрез връчване на законна призовка или чрез друга законосъобразна процедура и при такива обстоятелства GRYSTI няма да има задължение да уведомява всеки член или потребител на Сайта или на която и да е услуга,<br> Разкриване на данни<br> Ако GRYSTI.COM е придобит от или обединен с трето лице или продаде всички или по същество всички нейни активи, ние си запазваме правото да прехвърляме или възлагаме информацията и съдържанието, които сме получили и събрани от нашите потребители, като част от такава сливане, придобиване, продажба или друга промяна на контрола. В случай на несъстоятелност, несъстоятелност, реорганизация, получаване или преотстъпване в полза на кредиторите или прилагането на закони или справедливи принципи, засягащи правата на кредиторите като цяло, ние може да не можем да контролираме как се третира, прехвърля вашият PII или използвани.<br> Ако участваме в сливане, придобиване или продажба на активи, Вашите Лични данни могат да бъдат прехвърлени. Ние ще предоставим известие преди прехвърлянето на вашите лични данни и да стане обект на друга Политика за поверителност.<br> Разкриване за правоприлагане При определени обстоятелства може да се наложи да разкрием Вашите лични данни, ако това се изисква по закон или в отговор на валидни искания от публичните органи (например съд или държавна агенция).<br> Сигурност на данните<br> Сигурността на вашите данни е важна за нас, но не забравяйте, че никой метод за предаване през Интернет или метод за електронно съхранение не са 100% сигурни. Въпреки че се стремим да използваме търговски приемливи средства за защита на вашите лични данни, не можем да гарантираме абсолютната му сигурност.<br> Сайтът предприема мерки за сигурност, предназначени да защитят поверителната информация и да я пазят от промяна. Интернет обаче не е сигурна среда и естеството на рисковете за сигурността се развива. също се развиват техническите и организационните индустриални стандарти, свързани с управлението на тези рискове. Въпреки че се стремим да запазим технологията си сигурна и може да надстроим, както сметнем за подходящо, въз основа на нови инструменти, които могат да станат достъпни в бъдеще, сигурността на всяка събрана, съхранявана или използвана от нас информация не може да бъде гарантирана.<br> Ако някога откриете неточности в нашите данни или във вашия PII или ако узнаете, че вашата информация или PII се предоставя онлайн без разрешение, ние ви приканваме да ни уведомите незабавно. В случай на неоторизирана трета страна компрометира мерките за сигурност на Сайта, Сайта няма да носи отговорност за щети, пряко или косвено причинени от способността на неоторизирана трета страна да вижда, използва или разпространява такава информация. С настоящото потвърждавате, че GRYSTI.COM няма да носи отговорност за разпространение на вашата информация, което е резултат от разкриването на такава информация на която и да е трета страна.<br> ПРАВНА ОСНОВА ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ СЪГЛАСНО ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ (GDPR)<br> Ако сте от Европейското икономическо пространство (ЕИП), правното основание на собственика за събиране и използване на личната информация, описана в настоящата Политика за поверителност, зависи от личните данни, които събираме, и конкретния контекст, в който ги събираме.<br> Собственикът може да обработва Вашите лични данни, защото:<br> • Трябва да изпълним договор с вас<br> • Ти ни даде разрешение за това<br> • Обработката е в нашите законни интереси и не се отменя от вашите права<br> • Да се cъобрази със закона<br> Вашите права за защита на данните съгласно Общия регламент за защита на данните (GDPR)<br> Когато се прилага Общият регламент за защита на данните на Европейския съюз 2016/679 или GDPR, при определени обстоятелства и при спазване на споразумения за обработка на данни, имате права във връзка с личната информация, която държим за вас. По-долу очертахме тези очертания и как да ги упражним. Моля, обърнете внимание, че ние ще изискваме от вас да потвърдите самоличността си, преди да отговорите на всякакви искания за упражняване на вашите права, като предоставяме данни, известни само на притежателя на акаунта. За да упражните някое от вашите права, моля, изпратете имейл на admin@grysty.com. Моля, обърнете внимание, че за всяко от правата по-долу може да имаме валидни правни причини да откажете вашата заявка и в такива случаи ще ви уведомим дали това е така.<br> Ако искате да бъдете информирани какви лични данни притежаваме за вас и ако искате те да бъдат премахнати от нашите системи, моля, свържете се с нас.<br> При определени обстоятелства имате следните права за защита на данните:<br> • Правото на достъп, актуализиране или изтриване на информацията, която имаме върху вас.<br> • Право на поправка Имате право да коригирате информацията си, ако тази информация е неточна или непълна.<br> • Правото на възражение. Имате право да възразите срещу нашата обработка на Вашите лични данни.<br> • Право на ограничение. Имате право да поискате да ограничим обработката на личните ви данни.<br> • Правото на преносимост на данните. Имате право да Ви бъде предоставено копие на Вашите лични данни в структуриран, машинно четим и често използван формат.<br> • Право на оттегляне на съгласието. Освен това имате право да оттеглите съгласието си по всяко време, когато Собственикът се е позовал на вашето съгласие да обработва личната ви информация.<br> Моля, обърнете внимание, че може да ви помолим да потвърдите самоличността си, преди да отговорите на такива искания.<br> Имате право да подадете жалба до Органа за защита на данните относно нашето събиране и използване на вашите лични данни. За повече информация, моля свържете се с местния орган за защита на данните в Европейското икономическо пространство (ЕИП).<br> <br> ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ<br> Можем да наемем трети компании и физически лица, за да улесним нашата услуга („доставчици на услуги“), да предоставим услугата от наше име, да извършваме услуги, свързани с услугите, или да ни помогнем да анализираме как се използва нашата услуга.<br> Тези трети страни имат достъп до личните Ви данни само за изпълнение на тези задачи от наше име и се задължават да не ги разкриват или използват за други цели.<br> <br> <strong>Услуги на платформа и хостинг<br> </strong>Тези услуги имат за цел да хостват и изпълняват ключови компоненти на този уебсайт, следователно позволяват предоставянето на този уебсайт от единна платформа. Такива платформи предоставят широк набор от инструменти на собственика - напр. Анализи, регистрация на потребители, коментари, управление на база данни, електронна търговия, обработка на плащания - които предполагат събиране и обработка на лични данни. Някои от тези услуги работят чрез географски разпределени сървъри, което затруднява определянето на действителното местоположение, където се съхраняват личните данни.<br> реклама<br> <br> <strong>Google<br> </strong>Може да използваме Google за ремаркетинг на посетителите на уебсайтове. Например, ако преди това сте посетили нашия уебсайт и сте изразили интерес към даден продукт, можем да ви предоставим реклами, съдържащи отстъпка, когато посещавате Google или други уебсайтове в мрежата на аудиторията на Google.<br> • Имайте предвид, че доставчиците на трети страни, включително Google, могат да показват нашите реклами на техните уебсайтове въз основа на информация, събрана по време на вашето посещение.<br> • Обърнете внимание, че доставчици на трети страни, включително Google, използват&nbsp;бисквитки, за&nbsp;да показват реклами въз основа на предишни посещения на посетители на уебсайтове при нас.<br> • Можете да се откажете от използването на бисквитки от Google, като посетите&nbsp;Настройките&nbsp;на&nbsp;рекламите на&nbsp;Google&nbsp;.&nbsp;Освен това можете да посетите&nbsp;страницата за отказ&nbsp;от&nbsp;мрежовата инициатива за рекламиране&nbsp;.<br> <br> <strong>Facebook</strong> <br> Използваме персонализирани аудитории на Facebook, за да доставяме реклами на посетителите на уебсайтове във Facebook Можете да научите повече за персонализираните аудитории&nbsp;във Facebook,&nbsp;като&nbsp;посетите помощния център на Facebook&nbsp;.<br> Можем също така да използваме информация, свързана с акаунти в социалните медии на посетителите, като демографска и друга информация за заглавието, индустрията или организацията на дадено лице, за да подобрим нашите маркетингови усилия.<br> Може да използваме информацията, която сме събрали от вас, за да ни даде възможност да показваме реклами. Като пример можем да закупуваме реклами, които се представят избирателно на потребители, проявили интерес да участват в семинари на живо.<br> <br> <strong>Google Analytics (Google Inc.)<br> </strong>Google Analytics е услуга за уеб анализ, предоставяна от Google Inc. („Google“).&nbsp;Google използва Събраните данни за проследяване и проучване на използването на този уебсайт, за подготовка на отчети за неговите дейности и споделяне с други услуги на Google.<br> Google може да използва събраните данни, за да контекстуализира и персонализира рекламите на собствената си рекламна мрежа.<br> Събрани лични данни: Бисквитки и данни за употреба.<br> Място на обработка: САЩ -&nbsp;Политика за поверителност&nbsp;-&nbsp;Отказ&nbsp;.<br> <br> <strong>Оптимизация и разпределение на трафика<br> </strong>Този тип услуги позволяват на този уебсайт да разпространява съдържанието си, използвайки сървъри, разположени в различни страни, и да оптимизира тяхната ефективност.<br> Кои лични данни се обработват, зависи от характеристиките и начина, по който се осъществяват тези услуги. Тяхната функция е да филтрират комуникациите между този уебсайт и браузъра на Потребителя.<br> Като се има предвид широкото разпространение на тази система, е трудно да се определят местата, в които съдържанието, което може да съдържа Потребител на лична информация, се прехвърля.<br> <br> <strong>Cloudflare</strong> <br> Cloudflare е услуга за оптимизация и разпространение на трафик, предоставяна от Cloudflare Inc.<br> Начинът, по който Cloudflare е интегриран, означава, че той филтрира целия трафик през този уебсайт, т.е. комуникацията между този уебсайт и браузъра на Потребителя, като същевременно позволява да се събират аналитични данни от този уебсайт.<br> Събрани лични данни: Бисквитки и различни видове данни, както е посочено в политиката за поверителност на услугата.<br> Място на обработка: САЩ -&nbsp;Политика за поверителност&nbsp;.<br> <br> <strong>Akismet (Automattic Inc.)<br> </strong>Akismet е услуга за защита от СПАМ, предоставяна от Automattic Inc.<br> Събрани лични данни: различни видове данни, както е посочено в политиката за поверителност на услугата.<br> Място на обработка: САЩ -&nbsp;Политика за поверителност&nbsp;.<br> Показване на съдържание от външни платформи<br> Този вид услуга ви позволява да преглеждате съдържание, хоствано на външни платформи директно от страниците на този уебсайт и да взаимодействате с тях.<br> Този тип услуга все още може да събира данни за уеб трафик за страниците, където е инсталирана услугата, дори когато потребителите не я използват.<br> <br> <strong>Google Шрифтове (Google Inc.)<br> </strong>Google Fonts е услуга за визуализация на шрифт, предоставена от Google Inc., която позволява на този уебсайт да включва съдържанието от този вид на своите страници.<br> Събрани лични данни: Данни за използване и различни видове данни, както е посочено в политиката за поверителност на услугата.<br> Място на обработка: САЩ -&nbsp;Политика за поверителност&nbsp;.&nbsp;Участник Shield Privacy.<br> Видео джаджа в YouTube (Google Inc.)<br> YouTube е услуга за визуализация на видео съдържание, предоставяна от Google Inc., която позволява на този уебсайт да включва съдържанието от този вид на своите страници.<br> Събрани лични данни: Бисквитки и данни за употреба.<br> Място на обработка: САЩ -&nbsp;Политика за поверителност&nbsp;.<br> <br> <strong>ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ<br> </strong>Този уебсайт използва бисквитки.&nbsp;За да научи повече и за подробно известие за бисквитките, Потребителят може да се консултира с Политиката за бисквитките.<br> <br> <strong>ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА ДАННИ<br> </strong>Правни действия<br> Личните данни на Потребителя могат да бъдат използвани за правни цели от Собственика в Съда или на етапите, водещи до възможни правни действия, произтичащи от неправилно използване на този уебсайт или свързаните с него Услуги. Потребителят декларира, че знае, че от собственика може да се изисква да разкрива лични данни при поискване от държавни органи.<br> Допълнителна информация за личните данни на потребителя<br> В допълнение към информацията, съдържаща се в тази политика за поверителност, този уебсайт може да предостави на Потребителя допълнителна и контекстуална информация относно конкретни Услуги или събирането и обработването на лични данни при поискване.<br> Системни дневници и поддръжка<br> За целите на експлоатацията и поддръжката, този уебсайт и всякакви услуги на трети страни могат да събират файлове, които записват взаимодействие с този уебсайт (системни дневници), като използват други лични данни за тази цел.<br> Информация, която не се съдържа в тази политика<br> Повече подробности относно събирането или обработката на лични данни могат да бъдат поискани от собственика по всяко време.&nbsp;Моля, вижте информацията за контакт в началото на този документ.<br> Как се обработват заявките „Не проследявайте“<br> Този уебсайт не поддържа заявки „Не проследявайте“.&nbsp;За да определите дали някоя от услугите на трети страни, които използва, изпълнява заявките „Не проследявайте“, моля, прочетете техните правила за поверителност.<br> Връзки към други сайтове<br> Услугата ни може да съдържа връзки към други сайтове, които не се експлоатират от нас.&nbsp;Ако кликнете върху връзка на трета страна, ще бъдете насочени към сайта на тази трета страна.&nbsp;Силно ви съветваме да прегледате Политиката за поверителност на всеки сайт, който посещавате.&nbsp;Ние нямаме контрол върху и не поемаме отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практики на сайтове или услуги на трети страни.<br> <br> <strong>Поверителност на децата<br> </strong>Както е отбелязано в Закона за отказ от отговорност, Сайтът е предназначен за зряла аудитория. Хората под 21 (18 за други държави) години не трябва да използват Сайта. По този начин, поверителността на децата е от изключителна важност - отново децата не трябва да имат достъп или да използват сайта, но поверителността на децата все пак остава от изключително значение - и ние се ангажираме да спазваме Закона за защита на поверителността на децата в Интернет (COPPA) ). Този уебсайт не събира съзнателно, използва или разкрива PII от деца под 13-годишна възраст. Ако някога открием, че неволно сме събрали PII от деца под 13-годишна възраст, ще го изтрием възможно най-скоро. Ако сте родител или законен настойник и смятате, че сме събрали PII от вашето дете на възраст под 13 години, моля, изпратете ни имейл на admin@grysty.com и ние ще предприемем стъпки, за да изтрием този PII възможно най-скоро.<br> <br> ПРОМЕНИ В ТАЗИ ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ<br> Можем да актуализираме нашата Политика за поверителност от време на време. Ще ви уведомим за всички промени, като публикуваме новата Политика за поверителност на тази страница.<br> Ще Ви уведомим по имейл и / или видно известие за нашата Услуга, преди промяната да влезе в сила и да актуализираме „ефективната дата“ в горната част на тази Политика за поверителност.<br> Препоръчваме Ви да преглеждате настоящата Политика за поверителност периодично за всякакви промени.&nbsp;Промените в тази Политика за поверителност са ефективни, когато са публикувани на тази страница.<br> <br> <br> Ако имате въпроси относно настоящата Политика за поверителност, моля, свържете се с нас, като използвате информацията за контакт. # </li> </ol> </li> <li> Съвети за сигурност и правила за ползване <ol> <li> Използват нашата: Персонала система за съобщения, Пощенска система, Чат или Бюлетин, за следните цели:-<br> <br> 1. Търгуване или обмен на каквито и да са субстанции, които са нелегални според закона в Канада !<br> <br> 2. Нарушават чуждата уединеност: публикувайки информация срещу някои, която е лична и персонална или поставят свободата на членовете под риск.<br> <br> Ако си под тези години 18. Това означава, че не можеш да: разглеждаш, пишеш, да се присъединиш или каквото и да било свързано с grysty. Ако сме осведомени за пренебрегване на това правило, ще поставяме бан на потребителя и всички негови постове ще бъдат изтрити.<br> <br> Избягвай да правиш комерсиална реклама или да искаш от другите членове да купуват, продават или разменят, каквито и да е комерсиални продукти.<br> <br> Публикуване на текстове с комерсиална насоченост, връзки към сайтове и спам<br> - това включва спамене чрез системата за съобщения и връзките в подписите на потребителите.<br> <br> Информация съдържаща измама, кражба или хакване.<br> <br> Публикуване на информация нарушаваща добрите нрави, законите в Канада и различаваща се от общо удобрения стил от членовете.<br> - това включва. сектантски, сексуални, порнография, вулгарни, омраза, ненавист и други подобни.<br> <br> Публикуване на картинки без разрешение от собственика им.<br> <br> МОЛЯ ДА НЕ:<br> <br> Качваш и представяш картинки съдържащи водни знаци, подписи, под авторски права - т.е не взимаш снимки от други сайтове освен ако нямаш разрешение от собственика.<br> <br> <br> ТИ СЕ СЪГЛАСЯВАШ:<br> <br> Веднъж качиш ли картинка, текст или файл в grysty то това е подарък, и grysty придобива авторските права и може да използва информацията за разпространение и бъдещи публикации.<br> <br> Възможно е да поставим малко лого на картинките ти, до колкото да предупредим другите сайтове, чия е картинката.<br> <br> Моля запомни, че от gryst не носим отговорност за никакви публикувани съобщения.<br> <br> Всеки потребител, които почувства, че даден коментар не отговаря на правилата и злоупотребява моля да уведоми @firstcitizen и да се вземат необходимите мерки ако е наложително.<br> <br> Моля разбери, че ние не можем да следим за всяко съобщение в мрежата и е добре ако почувстваш нещо нередно да изпратиш ЛС/Е-маил на @firstcitizen<br> <br> Също така разбери, че ние не можем да реагираме и отговорим на всяко ЛС/Е-маил.<br> <br> Надявам се да намериш интересни дискусии и теми, както и да си прекараш добре и полезно времето.<br> <br> <br> <br> <br> За всички новодошли<br> <br> Имаш възможност да ползваш Auсtions за да играеш в търгове и да наддаваш за едни от най добрите семена от марихуана на пазара. Важно не прави фалшиви залози защото администратора ще ти изтрие потребителя, възможно най добре.<br> <br> Също тука във фермата можеш да станеш и специален потребител (Premium Member), като по този начин ще помогнеш за развитието на цялата ферма.<br> <br> За да си част от нашия отбор трябва да се придържаш към правилата ни!<br> <br> Всеки желаещ да подкрепи сайта може да се обърне към @firstcitizen # </li> <li> Доставчиците („ние“,“наш“) на услугата, предоставяна от този сайт („Услугата“) не са отговорни за съдържанието („Съдържание“) генерирано от неговите потребители. Публикуваното съдържание отразява само възгледите на техния автор.<br> Вие се съгласявате да не ползвате Услугата за публикуване на Съдържание или връзки към Съдържание, което е клеветническо, оскърбително, всяващо омраза, заплашително, спам или подобно на спам, обидно. съдържащо съдържание за възрастни или неприемливо съдържание. съдържа лична информация за други, заплашва нарушаване на авторски права. насърчава незаконни действия или по някакъв начин нарушава законите.<br> <br> Ние си запазваме правото да отстраняваме или променяме всяко публикувано Съдържание без обяснение. Заявки за отстраняване или промяна в Съдържанието ще бъдат вземани предвид само по наше решение. Запазваме си правото да предприемамае действия срещу всеки акаунт, използващ Услугата по всяко време.<br> <br> Вие ни давате не-изключително, постоянно, неотменимо право да ползваме, публикуваме или пре-публикуваме вашето Съдържание във връзка с Услугата. Вие си запазвате авторските права върху Съдържанието.<br> <br> Всяко съдържание, което представяте или качвате може да бъде проверено от членове на персонала. Не предоставяйте Съдържание, което смятате, че е лично или поверително.<br> <br> Трябва да се съгласите и със следните условия, за да станете член:<br> <br> 1. Линкове към външни изображения: Поради спецификата на SSL, публикуването на линкове към изображения хоствани извън grysty.com е забранено. За да запазим поверителнотстта ви и да защитим онлайн сигурността ви, ние блокираме всички външни линкове към изображения. Моля използвайте нашия Photo Upload Manager, за да съхранявате сигурно всичките си изображения в базата данни на grysty.com.<br> <br> 2. Незаконни публикации: Публикации, които са нелегални сами по себе си, съдържащи неща свързани с детска порнография, разпространение на наркотици или други незаконни действия, образи или информация са забранени. Вие поемате пълната отговорност за това, какво публикувате, защото ние не можем да бъдем държани отговорни за дейтвията на други на нашите сайтове. Запомнете, Големият Брат вижда всичко в интернет!<br> <br> 3. Дублиращи/Повтарящи се публикации: Дублиращи се публикации с идентично или подобно съдържание не са позволени. Натиснете бутона „Submit“ само веднъж и вашата публикация ще се появи. Ще се зареди нова страница, показваща публикацията Ви. Това е вашето потвърждение, че е публикувано. Не натискайте отново бутона „Submit”, защото това ще доведе до дублиране на публикацията. Дублираните публикации ще бъдат изтривани.<br> <br> 4. Флейминг/Тролване: Флейм са постове с намерението да обиждат или провокират. Публикуващи, които говорят непрестанно или надъхано за някаква относително безинтересна тема или с явно нелепо поведение ще бъдат отстранявани. Многократни публикации насочени враждебно към определен човек или група от хора или техните вярвания, ще бъдат причина за отстраняване. Всеки, който постоянно тролва, който редовно публикува спорове, флеймове или лични нападки без друга причина, освен да обиди някой или прекъсва дискусия, ще бъде отстраняван. Троловете се разпознават по това, че нямат реален интерс към обсъжданата тематика – те просто искат да въвлекат в провокация.<br> <br> 5. Нецензурни/Порнографски/ Подтикващи към насилие публикации: освен ако не допринасят нещо полезно към дискусиите, ще бъдат изтривани.<br> <br> 6. Публикации извън темата: често хората публикуват неща, които нямат нищо общо с темата на форума. Такива ще бъдат премествани или изтривани по лична преценка на модератора.<br> <br> 7. Теми или публикации отнасящи се до купуването/продаването/размяната/тестването на семена, клонинги, полен, канабис, хашиш, или каквито и да е други субстанции или продукти не е разрешено в открития форум от членовете му и ще бъдат изтривани. Теми или постове отнасящи се до „употребта за развлечение“ на наркотични субстанции е забранено на членовете на открития форум и такива публикации ще бъдат изтривани. Теми и постове склоняващи към някое от изброените по-горе ще бъдат изтривани и публикувалите го членове ще бъдат отстранявани. Списъци с желания за сортове, поставени в публикации, теми или в полето за подпис на членовете ще бъдат изтривани от администраторите, защото подобни действия се смятат за опит да се зибегне политиката на сайта за склоняване.<br> <br> 8. Спам: Тези, които публикуват множество линкове към други търговски сайтове, форуми, чатове или общност, без да допринасят по някаъв начин за съдържанието на този сайт ще бъдат отстранявани без предупреждение. Можете понякога да постнете интересен линк към друг сайт, в контекста на обсъжданата тема, но да правите само това и да го правите постоянно, не е позволено. Ако имате собствен сайт, не можете да слагате URL-а в своя профил или в подписа си, защото правейки това, вие правите реклама, а за реклама в grysty.com има определени други пътища. Всички неразрешени реклами на сайтове ще бъдат изтривани и ако участникът продължава да публикува неразрешена реклама (спам), тогава той ще бъде отстранен.<br> <br> 9. Отстраняване (бан): Хората, които нарушават правилата на този сайт многократно подлежат на отстраняване. Ако веднъж сте отстранен от сайта, не позволяваме оплаквания относно това. Веднъж отстранен, ние сме приключили с този индивид и никакви оплаквания от страна на други членове няма да помогнат. Не е нужно да обясняваме отстраняванията (бановете). Това само поражда повече работа за модераторите, което обикновено е причината някой да бъде отстранен. Така че, тези които се оплакват заради отстраняването на някой също са обект на банване.<br> <br> 10. Статус: Докато уважавате нашите правила, Вие ще бъдете желан член на нашия сайт. На тези, които са избрали да се присъединят към нашата общност и да подкрепят това, което ние защитаваме, ще бъде проедоставено пълноправно членство. Членове, които са злоупотребили със своя статус, могат да го видят върнат към статуса „Гост“ като предупреждение, че тяхното поведение е неприемливо. Понататъшна злоупотреба ще доведе до отстраняване.<br> <br> 11. Публикуването на лични разговори и имейли (или части от тях) в отворени форуми, изпратени до Вас в този или друг сайт не се одобряват/се смятат за лош етикет и ще доведат до отстраняването на нарушилия го член. Публикуването на лична информация на членовете е строго забранено и ще има за резултат незабавно отстраняване. Публикуването на лична информация на членовете е строго забранено и ще има за резултат незабавно отстраняване. Всички лични разговори изпратени от един член към друг чрез Private message се считат за конфиденциални и за двете страни и не трябва да се споделят в отворения форум.<br> <br> 12. Теми или публикации отнасящи се до политически или религиозни дискусии имащи намерението да дразнят или ядосват другите ще бъдат затваряни и/или изтривани. Grysty е международен сайт привличащ членове с различни религиозни и политически възгледи, затова ценейки хармонията и единението, а не разделението, най-добре е да останем в рамките на темата на този сайт... канабиса. Има форуми относно закона/политиката отнасящи се до канабиса.<br> <br> 13. Не са разрешени частни продажби или молби за безплатни неща, свързани с нашите продукти или услуги. Всеки брийдър, който получи такава молба е задължен да информира персонала на Grysty. Такъв тип нарушения на правилата за ползване ще доведат до отстраняване на акаунта.<br> <br> Тези правила могат да бъдат променяни по всяко време без предупреждение.<br> <br> Ако не сте съгласни с тези условия, моля не се регистрирайте и не използвайте тази Услуга. Ако искате да закриете акаунта си, моля свържете се с нас. # </li> <li> Статистиката за подслушването в България е смразяваща. Доклад на парламентарната подкомисията за контрол върху специалните разузнавателни средства и върху достъпа до електронните съобщения установява, че за 2011 г. съдилищата са разрешили 13 624 пъти прилагане на СРС (подслушване). Освен това са разрешени 58 702 достъпа до трафични данни по НПК и още 15 350 по ЗЕС. Отказани са само 639 искания или под 1%.<br> <br> В България подслушването е масово явление от гледна точна на държавните органи, но и дори хора без особено големи познания в тази насока могат да четат вашата кореспонденция или пък да открият приблизително къде се намирате. Българските интернет оператори имат практиката да изпращат TCP Dump-ве на съответните органи, като в тях се съдържа информация дали от IP адресна на техен абонат е правена заявка (опит да се отвори сайт или услуга) към IP адрес на следен сайт в случая GRYSTY, и колко често се правят тези заявки.<br> <br> Антидот срещу подслушване и проследяване има. МВР не е всесилно. Дори ЦРУ не е всесилно.<br> За съжаление тези методи за защита на данните и тяхното споделяне са слабо известни на широката публика. А времената са такива, че на мушката на службите са не само терористи, престъпници, шпиони, политици, журналисти и граждански активисти. В полицейска държава всеки може да стане обект на подслушване и проследяване. В мутромилиционерска държава, каквато е в момента България, от подслушването до рекета и изнудването на бизнеса крачката е много малка.<br> <br> Съдържание:<br> 1 - Tor &amp. VPN<br> 1.1 – Какво е Tor?<br> 2 - Wickr, Signal (Мобилни приложения за комуникация)<br> 3 - Image EXIF data<br> 4 - Информация върху снимките<br> 5 - Електронна поща<br> 5.1 - Guerrilla Mail<br> 6 - Поръчки чрез Еконт, Soeedy и др.<br> 6.1 – Поръчки на семена<br> 7 - Мобилни устроства<br> 7.1 - Информация в мобилни устроства<br> 8 – Компютри и информация<br> 9 - Трансфер на големи файлове<br> 10 - Невинно – опасните бисквитки<br> 11 - Всичко останало<br> <br> 1 - Tor &amp. VPN<br> Това са два достатъчно сигурни инструмента, с които можете да скриете от вашият оператор или от човек, който ви следи, къде влизате и какво правите в интернет. И двата инструмента, криптират вашият трафик. Имайте на предвид, че някой оператори следят трафика на Tor и го записват в случай на поискване, но този трафик е криптиран и обикновено отнема много време и ресурси за да се декриптира (едва ли ще се занимават ако нямат основание да вярват, че сте опасен престъпник или терористична организация). За да не се набивате толкова на очи с Tor можете да използвате VPN като през него пуснете TOR (Tor To VPN). По този начин ако използвате VPN с високо ниво на криптация AES-128 AES-256 ще бъде "почти" невъзможно да се декриптира.<br> Искам да подчертая, че по този начин не само се пазите от ушаците, но и от хакери, които искат да откраднат вашата лична информация, като номера на кредитни карти и прочие.<br> Аз лично използвам VPN с AES-256 почти през цялото време.<br> <br> 1.1 – Какво е Tor?<br> TOR (The Onion Router) е виртуална мрежа от проксита чиято цел е анонимизиране на трафика така че да не може да бъде разпознато от подслушващи кой е оригиналният източник (и собственик) както и да не може да бъде декриптиран и прочетен в повечето случаи.<br> Той е безплатен и на Source, така че всеки може да провери дали вътре няма нещо „неприятно”.<br> Идеята е проста – ползвате Tor мрежата за прокси (тоест вашият трафик се опитва да минава през нея). Всяка ваша сесия избира различен, случаен път между два или повече TOR сървъра, минава между тях криптирана, и на края излиза от последния TOR сървър до крайната точка.<br> Вътре в TOR мрежата не се запазва и пренася информация за оригиналния източник на трафика.<br> За подслушващите това е доста неприятен момент. Защото поради използването на TOR те не могат:<br> <br> Да декриптират трафика и да разберат какво потребителя иска да направи и какво комуникира<br> Да определят с кого си комуникира потребителя, защото destination-а на сесията е случайно избран TORсървър, който на всички отгоре може да не е и последния в TOR мрежата и дори да имаш подслушвачка около него не можеш да си сигурен от къде идва трафика<br> Дори да се включат в мрежата и слагайки TOR сървър, желаещите за подслушване нямат механизъм за контрол на трафика. През тях ще минават случайни сесии, вероятно не всичките необходими за осъществяването на определена комуникация, и не може да се определи кой е оригиналният им източник<br> Дори да имат подслушвачка пред сървърите, до които отива трафика, не могат да определят източника му (освен, ако той сам не се издава вътре в трафика, казвайки името си).<br> TOR действа за TCP най-вече, с възможности да анонимизира SSH, WEB и какво ли не. Но може да се ползва също и за UDP.<br> Препоръчвам всеки да си изтегли и да има инсталиран TOR на компютъра си, и да го използва за всяка комуникация, която смята, че е критична по отношение на личната му сигурност.<br> Можете да го изтеглите от тук: ask google for „tor project”<br> <br> 2 - Wickr, Signal (Мобилни приложения за комуникация)<br> Ако имате поверителна комуникация с някой най-добрия начин да я запазите поверителна е да използвате едно от двете приложения. И двете са с криптация от край до край и съобщението може да бъде прочетено само от човека към когото е изпратено.<br> Използвам Wickr малко е бъгав но ми върши страхотна работа.<br> <br> 3 - Image EXIF data<br> Преди няколко години попаднах на една новина, че хакер от анонимус е заловен заради снимка на гърдите на приятелката му. Жалко, приятелката му има с какво да се похвали, но не за това е тази тема.<br> EXIF е стандарт, позволяващ да се записва допълнителна информация в направените снимки, като дата на снимката, с какво устройство, на какво фокусно разстояние, дали е използвана светкавица, сериен номер на устройството, с което е снимана и най-вече гео координати.<br> Когато направите снимка с любимият си iShit, андроид или каквото и да е там произведено последните 3-4 години, на 100% имате записани EXIF данни, и след като качите тази снимка в някоя социална мрежа, те са четими от техните системи. Имайте предвид, че в огромна част от случаите оразмеряването на снимката (thumb) не премахва EXIF данните, и трябва ръчно да ги изчистите. Има достатъчно софтуер, позволяващ редакция/премахване на EXIF<br> <br> 4 - Информация върху снимките<br> Всичко което заснемете може да бъде използвано за да бъдете уличени. В кадрите трябва да присъства само и единствено растенията ви и нищо от заобикалящата ви обстановка. Ако пръстите на ръцете ви попаднат в кадър лесно могат да бъдат използвани за сканиране на отпечатъци.<br> <br> 5 - Електронна поща<br> Никога не използвайте личния си e-mail адрес за регистрация в сайтове за отглеждане или поръчка на материали за отглеждане.<br> 5.1 - Guerrilla Mail<br> Най-лесният начин анонимно да изпращате мейли, е да използвате уеб-базирана поща в Tor Browser. Естествено, това изисква да си направите нов акаунт, без да разкривате лична информация, което е трудна задача, като се има предвид, че Gmail, Outlook и Yahoo! Mail изискват телефонния ви номер.<br> Препоръчваме Guerrilla Mail, временна имейл услуга, от която винаги може да се отпишете.<br> Guerrilla Mail ви позволява да създавате нови случайни имейл адреси с едно кликване. Употребата й в Tor Browser гарантира, че никой, дори Guerrilla Mail, не може да свърже вашия IP адрес с този мимолетен имейл адрес.<br> <br> 6 - Поръчки чрез Еконт, Speedy и др.<br> Никога не използвайте домашния си адрес при подобни поръчки. Взимайте вашите пратки директно от офиса на куриера, а най-добре изобщо не използвайте техните услуги.<br> <br> 7 - Мобилни устроства<br> Инструментите за анонимност за телефони и таблети изостават доста от тези за настолни компютри. Въпреки това Guardian Project са създали приложение, наречено Orbot, което работи с Tor под Android.<br> Сърфирането, изпращането на електронна поща и обменът на незабавни съобщения на телефона могат да се настройват така, че да използват имплементацията от Orbot на Tor като прокси.<br> Apple потребителите засега нямат нищо, което да може да се сравнява с това. Има единствено евтино приложение, наречено Onion Browser под iOS, което предлага анонимен достъп до мрежата за iPhone и iPad.<br> <br> 7.1 - Информация в мобилни устроства<br> Не пазете снимки или информация, която може да бъде използвана за да бъдете подведени под отговорност. Използвайте PIN или Password за заключване на вашите устройства. Ако все пак пазите снимки или си водите дневници за това какво сте правили, използвайте криптиращи програми така, че тази информация да не бъде лесно достъпна.<br> <br> 8 – Компютри и информация<br> За криптиране на информацията на твърдия диск на компютъра ви или на всякакво външно устройство като CD или флашка Изпозвайте TrueCrypt ( ask google for truecrypt sourceforge) – изключително надежден софтуер под отворен код, който ви осигурява практическо неразбиваемо криптиране на избрания от вас хард драйв (реален или виртуален).<br> <br> 9 - Трансфер на големи файлове<br> Google Drive и Dropbox не осигуряват особено големи възможности за защита на личните ви данни. Затова Мика Лий е създал Onionshare, софтуер с отворен код, който позволява на всички да прехвърлят директно големи файлове чрез Tor. Когато го използвате, за да споделите файл, програмата създава т.нар. Tor Hidden Service - временен, анонимен уеб сайт, хостван на вашия компютър.<br> Ако дадете на получателя на файла .onion-адреса на този сайт, той може надеждно и анонимно да го изтегли чрез своя Tor Browser.<br> <br> 10 - Невинно – опасните бисквитки<br> Това е една от любимите теми на всички анализатори и специалисти по компютърна сигурност. В същото време е и един от най-простите и масово достъпни начини да защитите неприкосновеността на личната си информация онлайн. Да се чуди човек при това положение защо толкова малко хора се възползват от него.<br> Контрола над така наречените „бисквитки” (cookies) може да се извърши от всеки браузър, а за да научите как точно е достатъчно да посетите помощната страница съответно Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari или Opera.<br> Тези микроскопични (и невинни на пръв поглед) записи за вашите предпочитания за настройките на посещаваните от вас сайтове, могат да съдържат огромно количество твърде лична информация. Не всеки може да инсталира специална програма за филтриране на интернет трафика или да се справи с включването на добавки (add ons), но управлението на бисквитките е безкрайно елементарна опция на всеки съвременен браузър, така че няма оправдание ако просто оставите тези данни „на открито”, където всеки би могъл да се възползва от тях.<br> <br> 11 - Всичко останало<br> Дори и ако използвате Tor, за да криптирате всяко отделно интернет приложение, което използвате, все още може да се намери ингформация за вас. Твърди се, че NSA са използвали дори некриптирани съобщения за грешки на Windows, изпращани до Microsoft, за да откриват потребители и да проследяват самоличността им.<br> За тоталните параноици, препоръчваме да се използват цели операционни системи, замислени да изпращат всичката информация през Tor. Най-популярната операционна система под Tor е Tails (The Amnesiac Incognito Live System). Tails може да се зарежда от USB стикче или от DVD, така че да не остава никаква информация в компютъра.<br> <br> Нещо елементарно, което уж всички знаят, но забравят:<br> Ъпдейтвайте редовно софтуера си, използвайте качествени анти-вирусни и анти-спайуер програми, създавайте достатъчно сложни пароли, различни за различните сайтове, и изчиствайте метаинформацията от файловете, които изпращате в мрежата!<br> Прекалената предпазливост никога не е излишна в нашите среди. # </li> <li> Най-добрият начин да останете в безопасност е ако, никой не знае за това, което правите, а дори и да знае, нека бъде човек на когото имате 99.9% доверие. От завист и алчност никой не е имунизиран и дори най-добрият ви приятел може да ви преде ако така му изнася или просто за да отърве кожата.<br> Ако комуникирате с някого за това, което правите, то правете го по правилният начин, а именно:<br> За сайтове - Използвайте VPN (Nord VPN 20лв на месец) или Tor browser. И двете ги има за телефон и компютър.<br> За чатове - Има две сигурни програми на който съм се доверявал през годините и те са Signal и Wickr и двете имат финкция за заключване на приложението.<br> Не използвайте Facebook, viber, watsapp, Telegram, Skype, Instagram и други.<br> За телефони - Криптирайте телефона си! Всеки Android и iOS телефон има функция за криптация, използвайте я! Всяка информация намерена в телефона ви може и ще бъде използвана срещу вас и хората с който сте комуникирали.<br> Ask google - How to encrypt my Android / iOS<br> Ако ви арестуват, изключете телефона си, така информацията ще остане много добре защитена.<br> <br> Ако ви арестуват или задържат, най-доброто, което можете да направите е да запазите мълчание. <br> НЕ подписвате нищо до пристигане на адвоката ви!!! <br> Не, няма да ви освободят ако се признаете за виновен. Не, няма да ви освободят ако им дадете информация. Ако нямате повдигнати обвинения ще ви пуснат до 24 часа.<br> Като следите за коректността на документите, можете да подпишете само и единствено -<br> <br> 1. заповедта за задържане;<br> <br> 2. протоколът от извършен личен обиск;<br> <br> 3. декларация, че съм запознат с правата си.<br> <br> Не се съгласявате с нищо, дори да сте виновни, защото така само ще ги улесните. Ако не се признаете за виновен, то тогава те ще трябва да го докажат. <br> Запомнете тези правила - <br> Имате право да запазите мълчание!<br> Имате право да се свържете с адвокат И ТРАБВА! Ако нямате такъв ще ви бъде назначен служебен. Имайки предвид, това с което се занимаваме е задължително да имате телефона на адвокат записан на хартия или визитка винаги във вас!<br> Имате право да се свържете с член на семейството ви. Не вие лично, но органите на реда ще го направят при ваше желание. Хубаво е да знаете, че дори да се опитате да го скриете от родителите си, то те ще разберат в един момент, а по-добре рано от колкото късно, защото така, ще могат да ви помогнат.<br> НЕ ОКАЗВАЙТЕ СЪПРОТИВА! ИЗПЪЛНЯВАЙТЕ НАРЕЖДАНИЯТА НА ОРГАНИТЕ НА РЕДА. В противен случай те ще използват сила и това не е яко.<br> Имате и право да запазите личното си достойнство, но това в България е относително понятие и има вероятност да се държат с вас, като с парцал и да ви понабият, но само мога да ви кажа да стискате зъби, докато не дойде адвоката ви.<br> <br> Когато сте задържан, срещу вас ще бъдат използвани всевъзможни техники с цел да ви изплашат и изнервят. Стойте спокойни до колкото е възможно, мислете за нещо хубаво и чакайте адвокат! <br> <br> Шофиране<br> Ако бъдете спрян под въздействие на опиати, ще ви бъде направен тест, който можете и да откажете, но тогава нещата няма да се развият добре за вас, защото ще бъдете задържан и ще ви бъде наложена глоба и искате или не теста ще бъде направен, а от там, както казах горе "мамата си е е*ало". В България заплатите на ченгетата са ниски и имате шанс да ги подкупите, НО трябва да подходите деликатно. Не се заяждайте, а се дръжте по възможно най-вежливия и деликатен начин, така че да не ги изнервите, така шансовете ви се увеличават. Вероятно сумата ще бъде висока 200-1500лв намерете начин да се сдобиете с тях.<br> Тестовете хващат 24часа след употреба. <br> TIPS: Жабурете с кислородна вода 1-2 пъти преди да се качите и карате. Тестовете показват че 3-4 часа след употреба и жабурене с кислородна вода DrugCheck 3000 показва отрицателна проба. За DrugCheck 5000 няма достатъчно информация, а той е в пъти по чувствителен.<br> <br> Обиск в дома ви<br> За да бъде направен обиск в дома ви трябва да има подаден сигнал за нарушаване на обществения ред, като - Силна музика, "Подозрително поведение", Укриване на бегълци, Укриване на оръжие или наркотици. Всички тези сигнали могат да бъдат подадени срещу вас от ваш съсед, приятел, роднина и тн. <br> Когато, ви се позвъни на врата, направете всичко възможно да се отървете от укриваните от вас вещества, най-добрият вариант е в тоалетната. Законът ви задължава да отворите врата, но не и да ги допуснете вътре, НО това няма да ги спре. Те могат да влязат под претекст, че нарушавате закона.<br> Личен обиск и наказания за притежание на марихуана.<br> <br> Според нашето законодателство тя е приравнена с всички останали наркотици т.е цигара марихуана е равна пред закона както на доза хероин или един грам кокаин, така и на 5 хапчета екстази.<br> <br> В количествено отношение законът различава само понятията големи размери – наркотик на стойност между 70 и 140 минимални работни заплати ( лишаване от свобода – от 3 до 12 години. глоба – от 10 000 до 50 000 лева) и особено големи размери – наркотик на стойност над 140 минимални работни заплати (лишаване от свобода – от 5 до 15 години. глоба – от 20 000 до 100 000 лева).<br> Важно е да развенчаем мита за еднократната доза или позната като марихуана за лично ползване.<br> <br> През 2004 от Наказателния кодекс отпадна частта, която ме освобождава от наказателна отговорност, ако имам наркотик в размери, предназначени за еднократна употреба. Това означава, че вече без значение какво количество марихуана имам в себе си, то аз съм наказателно отговорен и извършвам престъпление.<br> Как могат да ме хванат с марихуана?<br> За да ме хванат, че държа в себе си марихуана, полицаите първо трябва да ме претърсят, т.е. – да ми извършат личен обиск.<br> <br> Най-важното, което трябва да знам е, че такова “джобене” е позволено само при следните случаи:<br> <br> когато съм задържан и за мен има данни, че съм извършил престъпление;<br> когато има данни за мен, че нося опасни или забранени за притежаване предмети. <br> когато се намирам на място, където е извършено престъпление или нарушение на обществения ред и има достатъчно данни, че нося в себе си вещи, които са свързани с извършеното престъплението или нарушението. <br> когато има подаден сигнал за мен в Шенгенската информационна система (ШИС) (Това е информационна система, използвана в много европейски държави за предоставяне на информация за хора и предмети. Информацията може да се отнася за изгубени вещи или изчезнали лица, за които има заповед за арест) за извършване на специфичен контрол.<br> Това означава, че при целенасочена полицейска проверка за марихуана, трябва да има данни, че аз или автомобилът, с който се движа, са свързани по някакъв начин с притежание, пренос или търговия на марихуана или някакво друго престъпление, т.е трябва да има основание за претърсването, което съответства на закона. Неправилно би било да ми извършат проверка само защото изглеждам мнителен, поради това трябва да попитам полицаите за основанието за извършване на обиск срещу мен. Проверка на автомобила ми (отваряне на багажника, ровене в жабката или на други места в колата) също означава личен обиск. За да бъде законно това претърсване, трябва да се състави протокол и да се подпише от свидетел, а след това този протокол се валидира в съда. Дори да открият, че аз притежавам марихуана, ако няма съставен по надлежния ред протокол, то аз не подлежа на наказателна отговорност, защото проверката на органите на реда е била незаконосъобразна, следователно и резултатите от проверката са незаконосъобразни. Задържането на мен или на притежаваната от мен марихуана без съставяне на протокол означава, че полицаите злоупотребяват с правомощия, което навежда на мисълта за евентуален рекет от тяхна страна спрямо мен.<br> 1. Кога полицаите могат да ме спират на улицата и защо?<br> <br> <br> Проверката, която служителите на МВР могат да ми наложат на обществено място, се изразява в две основни направления: проверка на личната ми карта и извършване на личен обиск.<br> <br> Полицаите могат да ме спрат за проверка на личната ми карта при следните условия:<br> <br> когато съм под 18 годишна възраст и се разхождам вечер, следва да спазвам законово установените правила за часовите ограничения, в които мога да излизам навън. Практиката показва, че често вечер служителите на МВР проверяват личните карти на младежите, за да са сигурни, че се спазват следните правила:<br> когато съм поне на 14 години имам право да излизам без придружител до 22 часа и право да излизам след 22 часа, но с придружител;<br> когато съм на 18 години имам право да излизам без придружител след 22:00 ч.<br> когато има налични данни за мен, че съм извършил някакво престъпление или друго нарушение на обществения ред (примерно при дребно хулиганство);<br> когато проверката е наложителна, защото има извършено престъпление или административно нарушени;<br> когато съм чуждестранен гражданин и се провежда контрол по редовността на документите ми за самоличност и пребиваване в страната;<br> когато се намирам на контролен (пропусквателен) пункт, организиран от полицията. <br> когато проверката е наложена по искане на друг държавен орган.<br> Полицаите ме обискират или извършват т.н. официален оглед, познат още в разговорната реч като “джобене” или “прeджобване”, с цел да открият у мен доказателство за престъпление или укрити вещи.<br> <br> Обискът е позволен само при следните случаи:<br> когато съм задържан и за мен има данни, че съм извършил престъпление. <br> когато има данни за мен, че нося опасни или забранени за притежаване предмети. <br> когато се намирам на място, където е извършено престъпление или нарушение на обществения ред и има достатъчно данни, че нося в себе си вещи, които са свързани с извършеното престъплението или нарушението;<br> когато има подаден сигнал за мен в Шенгенската информационна система (ШИС) за извършване на специфичен контрол. Това е информационна система, използвана в много европейски държави за предоставяне на информация за хора и предмети.Информацията може да се отнася за изгубени вещи или изчезнали лица, за които има заповед за арест.<br> Важно! Обиск може да ми бъде извършен само от лице, което е от същия пол като моя. <br> <br> 2. Как протича самата проверка?<br> <br> За да съм спокоен с процедурата за проверка, следва учтиво да помоля полицаите да ме запознаят с основанието за извършване на обиска срещу мен. Ако е защото ме задържат, то какво е основанието за задържането ми. Ако е защото нося опасни или забранени предмети, то какви са данните, по които съдят за това нещо. Важно е да поискам всичко това да се впише в протокола за извършване на обиска ми.<br> <br> Задължително е обискът да се извърши освен от лице от същия пол, но и в присъствие на поне още един свидетел. А когато основанието за това е, защото съм задържан или укривам предмети от значение за съдебно дело, тогава свидетелите трябва да са поне двама (поемни лица) и отново от същия пол.<br> <br> Първо и задължително условие, за да протече един обиск законосъобразно, е служителите на МВР да ми се представят, като се идентифицират с име и звание, а при съмнение от моя страна са длъжни да покажат и полицейските знаци по себе си и служебната си карта.<br> Второ: Полицаите следва да снемат самоличността ми, като представя документи за самоличност (лична карта, шофьорска книжка, паспорт). Ако не нося такива в себе си, е достатъчно, лицата, които имат документи за самоличност и ме познават да потвърдят, че аз съм човекът, за когото се представям.<br> Ако откажа без основание да представя документите си за самоличност на полицейските органи или не ги нося със себе си може да ми бъде наложена глоба в размер между 50 и 300 лева. Възможно е да последва и отвеждането ми за справка в близкото районно поделение на МВР и даже да ми бъдат взети отпечатъци, за да се разкрие самоличността ми.<br> <br> Трето: Всеки път при извършване на обиск полицаите са длъжни да съставят протокол. Той се подписва от полицейския орган, от един свидетел и от мен. Полага ми се един екземпляр от него.<br> Важно! След като протоколът бъде попълнен от органите на реда, имам право да се запозная с неговото съдържание и да се уверя, че в него са изчерпателно описани всички вещи, които са били у мен в момента на обиска, както и да отчета дали не са пропуснати вещи или пък не са добавени нови. За да се подсигуря, че такива няма да се допишат, мога да задраскам свободните полета в протокола, след като го прочета. А ако нещо не е както смятам, мога да напиша възражението си в самия протокол в графата за това. По възможност, ако съм с приятел по време на обиска, е добре той внимателно да следи какви вещи се вадят от джобовете ми, за да не ми се подхвърли някоя незаконна без да забележа.<br> <br> 3. Как да се защитя, ако бъда подложен на неоснователен и неправилно извъшен обиск?<br> <br> Мое конституционно право е това на лична свобода и неприкосновеност. Обискът следва да се извърши по начин, който не уронва честта и достойнството ми. <br> <br> Когато полицаите употребят неправомерно сила или оръжие при упражняване на принудителни мерки върху мен, или когато ме обиждат и накърняват достойнството ми, мога:<br> <br> да подам жалба в районното поделение на МВР;<br> да сигнализирам на съда в Страсбург, за да потърся защита на човечките си права. Това важи само за случаите, когато съм се възползвал от всичките вътрешноправни средства за защита, предвидени в българското законодателство. И дори, когато тези средства са неефективни и с тях не мога да постигна защита на нарушеното ми право или справедливо обезщетение, тогава също мога да се обърна към съда.<br> В случай, че иззетите от мен вещи не са доказателства за извършено нарушение или престъпление, следва да ми бъдат върнати след обиска и никой няма право да ги задържа, освен ако притежаването им е противозаконно. # </li> </ol> </li> </ol> Този сайт използва бисквитки, за да ви даде най-доброто и най-подходящото изживяване. За да използвате този сайт, означава, че трябва да приемете правилата. <br> Можете да разберете повече за използваните бисквитки, като кликнете върху „Политика за поверителнос“ на главната страница. <br> [ Аз приемам ] <i> </i> Превключи цвета на темата <br> <ul> <li> #БГКоноп Българският форум за отглеждане на канабис </li> <li>&nbsp;<ul> <li>Всички времена са според UTC+02:00</li> <li>Изтрий всички бисквитки от форума</li> </ul> </li> <li>Всички времена са според UTC+02:00</li> <li>Изтрий всички бисквитки от форума</li> <li> <i> </i>&nbsp;Политики </li> </ul> ЗА НАС Искаме промяна и знаем, че може да има алтернатива на статуквото. Промяната започва от всеки един от нас. Постигайки познание, ние виждаме все повече пътища пред себе си. Страхът и агресията се пораждат от незнание, затова целта ни е да ви информираме, за да можете сами да правите изборите за живота си, а не медиите да ви казва какво да мислите. ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ <ul> <li> САЙТ </li> <li> ПРАВИЛА НА ФОРУМА </li> <li> КРИПТИРАН ЧАТ </li> <li> ПРЕМАХВАНЕ НА XEIF ДАННИ </li> </ul> <p> Този сайт и неговите собственици, модератори и администратори не възхваляват употребата, разпространението, продажбата, размяната, притежанието на наркотици, като не се ограничават до избороените, вместо това правят опити да предостави важна и живото спасяваща информация на неговите потребители! Информацията може да бъде представена, като и не се ограничава до развлекателни матеряли, учебни матеряли, снимки, видео, аудио и други електронни носители на информация. Отказ от отговорност: Нракотик е потенциално незаконно вещество и ние не насърчаваме, възхваляваме, подтикваме, склоняваме или оправдаваме употребата на това вещество, когато това е против закона. Ние обаче приемаме, че се случва незаконна употреба на наркотици и вярваме, че предлагането на информация за отговорно намаляване на вредата е наложително за опазване на хората. Поради тази причина съдържанието на този сайт е предназначено да гарантира безопасността на тези, които решат да използват веществото. Всяка информация, която предоставяме, е само за образование и информация. Този сайт не е предназначен да замести професионални медицински съвети, диагноза или лечение. Винаги потърсете съветите на вашия лекар или друг квалифициран доставчик на здравеопазване с въпроси, които може да имате по отношение на медицинско състояние. Този сайт и неговите собственици, модератори и администратори НЕ носят отговорнос за съдържание генерирано от неговите потребители! </p> <i> </i> &nbsp. &nbsp;<p> </p>
Comments:
On 2020-12-15 00:05:47 UTC, michielbdejong Staff wrote:

Crawled, old length: 92534, new length: 92425

On 2020-12-15 03:29:21 UTC, michielbdejong Staff wrote:

Crawled, old length: 92425, new length: 92425