The service deletes tracking data after a period of time and allows you to opt out

Classification: good

Weight: 35Service Title Rating Status Author
Plex "we reset cookies on our website after 14 days." DECLINED icedterminal
Akshit's Blog "<p>All user data is stored for a period of 12 hours after they visit the site. This is the bare minimum time required to analyze statistics.</p> Opting Out and Deletions <p>You may completely opt out of having your data stored by disabling all cookies. If you wish to have your data purged off the server you may write to me at admin@akshit.me.</p>" DECLINED akshitk
Bits of Freedom "Om gebruiksstatistieken op onze website bij te houden, gebruiken we de open source software MatomoWat is Matomo?. Hiermee plaatsen we twee analytische (first party) cookies:</p> <ul> <li>_pk_id: genereert een uniek nummer om een bezoeker te onderscheiden van andere bezoekers. Bewaartermijn: 14 dagen na je laatste bezoek aan onze site.</li> <li>_pk_ref: registreert de site waarvandaan een bezoeker op onze site komt. Bewaartermijn: 30 minuten na je laatste bezoek aan onze site" DECLINED vincentjacobs
osu! "We also regularly purge data on an ongoing and automatic basis as to only keep as much historical data as necessary to perform our legitimate business interests.</p>" DECLINED Coppertine
Ecosia "After 7 days we remove all personal information (like the IP address) from the search data we collect ourselves." APPROVED CapoFantasma97
EthanMcBloxxer "This data is only kept on Amplitude’s servers for 90 days, then removed." APPROVED EthanMcBloxxer
X "When you view our content on third-party websites that integrate Twitter content such as embedded timelines or Tweet buttons, we may receive Log Data that includes the web page you visited. We use this information to better understand the use of our services, to protect the safety and integrity of our platform, and to show more relevant content, including ads. We do not associate this web browsing history with your name, email address, phone number, or username, and we delete, obfuscate, or aggregate it after no longer than 30 days. We do not collect this data from browsers that we believe to be located in the European Union or EFTA States.<br>" DECLINED import script Bot
StartMail "In our weblogs we store the browser user agent, pages visited, IP address and timestamp for a maximum of 7 days after which they are deleted." APPROVED welda Curator
Firefox Cloud Services "You can control individual cookie preferences, indicate your cookie preferences to others, and opt-out of web analytics and optimization tools." APPROVED private prawn Curator
Infomaniak "2 years</p> <p>Google (Analytics)</p> <p>Generate statistical data on how our visitors use our sites" APPROVED donno Curator
Gruppo Guarino "Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione.</p>" APPROVED guarinolab
Mine "Sharing Personal Data with us is entirely up to you" DECLINED sander732
Speedtest by Ookla "If you would prefer that we not collect Online Data that may be used to help determine which advertisements to serve you, opt out by clicking this icon , which can be found on most of our webpages and mobile applications." APPROVED private prawn Curator
Dailymotion "Others have a longer duration, although this never exceeds 13 months in accordance with current regulations" APPROVED (deactivated) Suspended
Seznam.cz "Shromážděné osobní údaje využíváme pro naplnění určitého, výslovně vyjádřeného a legitimního účelu. Účel definujeme před započetím samotného sběru, přičemž vás o něm transparentně informujeme. Je v našem vlastním zájmu, abyste pokaždé věděli, pro jaký účel vaše osobní data zpracováváme.</p> <p>V rámci našich služeb zpracováváme vaše osobní data pro následující účely:</p> <ul> <li>K poskytnutí služby.</li> <li>K identifikaci smluvní strany před uzavřením smlouvy.</li> <li>K naplnění právní povinnosti.</li> <li>K personifikaci poskytovaných služeb tak, aby vám poskytly co nejvyšší přidanou hodnotu.</li> <li>K porozumění, jak naše služby využíváte, s cílem dodat vám co nejlepší uživatelský zážitek.</li> <li>K vývoji nových služeb, založenému na způsobech využívání a modelů chování uživatelů.</li> <li>Ke zlepšování a zkvalitňování našich služeb.</li> <li>K měření návštěvnosti našich internetových serverů.</li> <li>K zajištění bezpečnosti našich služeb a pro ochranu proti jejich zneužívání.</li> <li>Za účelem přímého marketingu našich služeb.</li> <li>K vymáhání pohledávek a vymáhání nároků za náhradu škody.</li> <li>Ke komunikaci s vámi.</li> <li>K hodnocení spokojenosti našich uživatelů.</li> </ul> <p>Bližší informace o konkrétních účelech zpracování dat najdete u každé konkrétní služby v levém menu, s popisem, jak daná služba data zpracovává.</p> Uchovávání osobních údajů <p>Náš přístup ke shromážděným osobním údajům je jednoduchý: pokud se osobním údajům nemůžeme vyhnout, nedržíme je po dobu delší, než je to nezbytné k dosažení účelů, pro které byly sebrány. A kde je to možné, přistupujeme k jejich anonymizaci nebo pseudonymizaci. Tento přístup je v souladu se zásadou omezení uložení, která zakotvuje povinnost vymazat nebo anonymizovat osobní údaje, pokud je už nepotřebujeme pro naplnění účelu jejich shromáždění. Aktivní anonymizací naplňujeme zásadu účelového omezení (nezpracovávat osobní údaje za jinými účely, než za kterými byly shromážděny) a minimalizace jejich zpracování (zpracovávat pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro dosažení stanoveného účelu). Samozřejmě s výjimkami v podobě povinností, které určují právní předpisy ČR.</p> <p>" APPROVED Mask In The Mask


Comments:
On 2023-04-05 03:20:25 UTC, basketball (32508) wrote:

I love playing video games. I can relax after a day's work only this way. I want to immerse myself in the game and enjoy the magical world. So thank you very much for the game poppy playtime you recommended.